Followers

onsdag 25. juni 2014

24:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 24 juni, 2014

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer til dere på denne dag med gode nyheter! De mørkes nettverk av lakeier står foran sitt nederlag. Lyset har kommet til den konlusjon at det er uklokt å la disse kjeltringene få holde på lenger. De regjeringene som disse lakeiene har sine posisjoner i er er totalt dedikert til å forhindre at de mørkes ondsinnete finansielle operasjoner noensinne mislykkes. Følgelig er det klokeste å fjerne disse snylterne fra makten. Nøkkelen til dette er det nye penge- og finassystemet, som kun delvis er avduket. Dette nye pengemessige programmet skal få slutt på fiat-pengene og eliminere helt og holdent disse sentralbankene som så sterkt støtter oppunder dette verdiløse systemet. I tillegg vil de nye edelmetallbaserte pengene åpne veien for de argumenter som trengs for å kunngjøre NESARA i Nord-Amerika og GESARA på resten av kloden. Den nye regjeringen vil kun være midlertidig. Dens oppgave er å legge alt til rette for en klode fylt av tallrike rettmessige regjeringer som kommer sammen primært for å tjene sitt folk og bane vei for global velstand. Disse regjeringenes oppgave er videre å frigjøre teknologier som skal rense vannet, luften og jorden for alle miljøødeleggende stoffer som stammer fra de mørkes destruktive industrier.

onsdag 18. juni 2014

17:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 17 juni, 2014

11 Akbal, 6 Kayab, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer med mange gode ting å fortelle dere! De urgamle familiene og alliansene deres har nådd et punkt hvor det blir mulig å se at den lange veien av fortvilelse og frustrasjon dere har vandret på så lenge nå kommer til sin ende, slik som forutsagt. Den mørke kabalen er fullt klar over dette. Ikke desto mindre klekker disse katastrofeskapende kjeltringene stadig ut nye forsøk på å forsinke velsignelsene deres en smule. De som har ansvaret for vårt stadig voksende folkerettslige nettverk, på samme måte som alle deres juridiske samarbeidspartnere, forstår eksakt hva som gjenstår å fullføre før de omfattende arrestasjonene kan ta til. Vårt kontaktpersonell rapporterer om hvor nær de er til å begynne den endelige arrestoperasjonen. NESARA krever at disse avsluttende tiltakene  blir gjennomført på korrekt og raskt vis. Vi kan se nøyaktig hvor godt disse juridiske teamene har øvet seg og plassert seg selv i posisjon for sin endelige seier. Over alt på kloden står andre som har sluttet seg til disse alliansene, på samme måte klare til å oppfylle sine hellige forpliktelser. De mørke skjønner at dette er uunngåelige, men likevel ønsker de på et eller annet vis å kunne komme seg unna slik at de kan unngå hele denne forferdelig ubehagelige situasjonen hvor de er presset opp i et hjørne. Tiden nærmer seg for de mørkes sluttspill; for massearrestasjoner og fremveksten av nye regjeringer og styresett.

onsdag 11. juni 2014

10:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle – 10 juni, 2014

4 Cib, 19 Pax, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi! Deres verden fortsetter i en stille kamp mellom de mørkes og Lysets krefter. Denne kampen handler helt og holdent om det uunngåelige nederlaget til de mørke og deres lakeier. Våre samarbeidpartnere fortsetter å bygge allianser og å presse frem det som helt klart er elementer av seieren deres. Den avgjørende viktige nøkkelen i denne seieren er de enorme mengder av edle metaller de eier, samt spesielt et bredt åndelig element, som innbefatter de økende bevissthetsnivåene og det stadig økende behovet for å bli fri og åndelig uavhengig fra de mørke og deres motbydelige århundreder med slaveri, grådighet og arroganse. En global koalisjon har dannet seg hvis hovedanliggende inkluderer å få slutt på gjeldsslaveriet,  etablere sann nasjonal og personlig uavhengighet og selvstendighet, så vel som et verdensomspennede sletting av all gjeld. Denne gruppen omfavnet Lyset og arbeider flitting og uopphørlig for å  gi deres rike rene, gjennomsiktige regjeringer og et nytt pengesystem. Dette systemet oppmuntrer til fremveksten av permanent velstand for alle, fritt for de intektsskatter som så lenge har vært brukt for å unngå slike reformer. I denne nye virkeligheten vil menneskene skinne i all sin strålende prakt og forberede seg til vårt komme. Dette ønsker vi velkommen og vi vet hvordan dere dypt inni dere er klare for deres tilbakevenden til full bevissthet.

torsdag 5. juni 2014

03:06:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 3 juni, 2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med mye å snakke med dere om! Våre allierte på Jorden er nå travelt opptatt med å sluttføre de mange oppgavene de er tildelt. Disse nødvendige prosjektene er del av et større bilde. Moder Jord forvandler seg gradvis til et sant 5te dimensjons rike. Denne prosedyren henger sammen med et antall avgjørende viktige faktorer. Den aller viktigste er selvfølgelig deres transformasjon tilbake til fullt bevisste Lysvesener. Den mørke kabalen innser at deres nåværende maktposisjoner er temmelig skjøre. En rekke omstendigheter truer med å skape helt nye retningslinjer for vitale økonomiske realiteter. Disse økonomiske og politiske forholdene gjorde at de mørke kunne inneha sin dominerende posisjon gjennom de siste tretten tusen årene. Anunnakiene vet at en mengde depositorier som inneholder urgamle Atlanteiske nedtegnelser står på terskelen til å bli avdekket for offentligheten. Disse historiske nedtegnelsene, sammen med den kommende uunngåelige kollapsen i økonomien som involverer kjernen i deres maktstruktur, truer makten deres. Dette har nylig ført til en serie med mottiltak som midlertidig opprettholder illusjonen om at “ingen ting er forandret”. I realiteten er våre allierte klare til å smadre deres illegalt ervervede rikdommer og tvinge dem fra makten. Tiden for deres frihet og velstand nærmer seg raskt.

tirsdag 3. juni 2014

27:05:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 27 mai, 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glede!). En storslagen serie begivenheter skjer nå rundt om på hele kloden! Disse hendelsene markerer begynnelsen på visse kritiske prosjekter hvis hensikt er å bringe dere frihet, uavhengighet, velstand og nye regjeringer og styresettt. Kontaktpersonellet vårt rapporterer at en rekke grupper, som utgjør våre Allierte på Jorden, posisjonerer seg for å skyve den mørke kabalen og dens lakeier fra makten. Innbefattet i disse prosjektene finnes virkemidlene som på eksponentielt vis vil spre et nettverk, nasjon-for-nasjon, basert på folkerett, samt prosjekter som knytter dette nettverket sammen til det virkemidlet som trengs for å tvinge frem nye regjeringer over hele kloden. Velstandsprosjektene er også i ferd med å gjøre klar utleverings-systemene  som vil danne basis for å proklamere at NESARA trer i kraft. Samtidig som som disse begivenhetene blir klare til å komme til overflaten forbereder vi oss til å sette en formell stopper for den internasjonale konspirasjonen som har gjort at spraying av «chemtrails» i atmosfæren har vært en daglig hendelse. Kontaktpersonellet fra Agartha er også travel opptatt med å informere ulike ledergrupper som er tilknyttet den mørke kabalen, om at deres ondsinnete strategier og gjerninger vil bli brakt til ende gjennom en omfattende bølge av arrestasjoner.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions