Followers

Google+ Followers

onsdag 24. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 23.august, 2016


Sheldan Nidle 23.august, 2016
1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban                  

Dratzo! For øyeblikket gjøres det store fremskritt. Det finnes blant De Eldre og de ulike Kongelige gruppene, en sterk bekymring, selv om det ikke finnes noen indikasjoner på at det faktisk er slik, at de mørke på ett eller annet vis bare «later som om» de er i ferd med å miste sin makt. Dette har i sterk grad farget disse gruppenes syn på utløsningen av disse enorme pengefondene.  Vår oppgave er å vise at disse bekymringene ikke har noen rot i virkeligheten. Vi har gjennomført et massivt program for å motbevise dette og at denne frykten er helt grunnløs, og nå har vi lykkes med det. De eldre ser tydelig at utløsningen av disse enorme, lagrete fondene ikke på noen måte kan mislykkes.  Selv om de mørke skulle være i stand til å stjele noe av disse fondene, så har vi de virkemidlene som trengs for raskt å ta dem tilbake og arrestere de involverte. Fordi vi nå beviselig har denne kapabiliteten, er De Eldre og de Kongelige nå omsider rede til å fastsette nye utløsningsdatoer. Derfor føler vi oss sikre på innerst inne, at den globale Revalueringen nå virkelig er mulig og at denne kompliserte prosessen nå kan begynne. Disse massive pengeoverføringene fører så til videre distribusjon av velstandspakkene kan skje og dermed til nye regjeringer og styresett!

Straks de nye pengene er utløst vil det sette fart i en hel mengde finansieringspakker som har stått på vent i måneder. At disse har stått på vent, har ført til at en hel mengde obligasjoner, humanitære fond og andre liknende prosjekter har stoppet opp. Vi forventer at i løpet av de kommende ukene, så vil disse fondene, som har vært tilbakeholdt av de kinesiske og europeiske Eldre, bli overført og distribuert til dem som så lenge har vært lovet disse spesielle pengene. En annen viktig ting som er oppnådd er nøytraliseringen av den mørke kabalens medløpere i de nåværende korrupte regjeringene i dette jordiske riket. Vi har tillit til at disse beslutningene vil være endelige og vil gjøre det mulig for verdens mange samfunn å bli oversvømmet av penger som har vært holdt tilbake i mange år. Disse fondene gjør at en rekke prosjekter som gjelder sanitærforhold, drikkevann og boliger kan komme i gang.  Det er også nødvendig at deres verden får slutt på sin langvarige avhengighet av Gaias ressurser. Disse prosjektene inkluderer et helt livsnødvendig element; å få slutt på ødeleggelsen av Jordens økosystemer. Alt dette er. Selvfølgelig, kun begynnelsen!

Det at dette har vært på vent så lenge, påvirker menneskeheten på mange vis. Dette forlenger de ondsinnete strategiene som er designet til å bruke forskjellen mellom religionene til å skape katastrofer. Det er disse potensielle katastrofene som gjør mange bekymret og som får kjeltringene på denne kloden til å fryde seg.  Så mange muligheter finnes for øyeblikket. Deres verden er i rask forvandling og dette er viktig for at flyten av pengefondene skal manifestere. Mange er allerede klare til å endelig kunne kaste det gamle på båten og begynne en stødig fremmarsj mot nye globale løsninger. Vi observerer hvordan deres stadig økende bevissthet tas i bruk på nye og vidunderlige måter. Foreldet tro og overbevisninger blir feid av banen og en ny virkelighet er i ferd med å begynne å manifestere. Det er i denne bevissthetsforandringen at vi finner håp for deres nye og kontinuerlig voksende virkeligheter.

Vårt kontaktpersonell følger nøye med på at alt dette folder seg ut og vi er i kontinuerlig kontakt med de Oppstegne Mesterne og våre slektninger fra Agartha. Det de alle tenker når de betrakter det som skjer, er at dere vokser i mange forskjellige retninger. Det som kunne trenges er klok veiledning og hjelp til å se helheten. Det er nødvendig at dere oppdager deres sanne historie som så «bekvemt» gikk «ble mistet» under Anunnakiene og deres onde lakeier.  Denne prosessen er noe av det første de Oppstegne Mesterne vil formidle til dere. Vi vil supplere dere med ytterligere detaljer om disse hendelsene som for øyeblikket er skjult for dere, gjennom en rekke samtaler med mentorene deres.   Til å begynne med benyttet Anunnakiene avansert teknologi og senere sørget de for at lakeiene deres kunne opprettholde sin makt og holde folket i ærefrykt for dem, ved å i utnytte denne teknologien. Det er nødvendig at dere i detalj gjennomgår disse episodene av deres historie. Vi har til disposisjon teknologi som kan vise dere deres sanne historien på en måte som best kan forklares som «tidsreise». Alt dette kan være temmelig forvirrende. Men vær likevel klar over at det er enda mye mer som gjenstår å fortelle dere. Når dere får lære deres sanne historie å kjenne, så vil dette legge grunnen for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er særdeles fornøyd med det som skjer rundt om på denne kloden. Over alt begynner en ny bevissthet å bli en signifikant faktor. Dere er i ferd med å bevege dere vekk fra, og videre enn, det de mørke har innpodet dere med og dere kjenner en sterk trang til å finne deres egen forståelse og nye tankemåter for dere selv. Men sammen med dette, så fortsetter også gamle tankemønstre å sitte som limt fast. Vi ber om at dere bruker dette nye pågangsmotet til å hjelpe hverandre å overvinne disse vanskelighetene. Bare husk på å utforme nye veier mot målet og benytt deres felles erfaringer til å virkeliggjøre storslagne muligheter. Deres positive holdning er nøkkelen, på samme måte som visjonene deres.  Disse tingene kan hjelpe dere å gjøre virkelighet av de målene dere så gjerne ønsker å nå. Så vær modig og vær villig til å ta de nødvendige sjanser. Disse to kvalitetene kan gjøre det mulig for dere å utføre store bragder!

Hver av dere vokser og utvikler dere på deres eget unike vis. Det er nødvendig at dere konsentrerer dere om den beste metoden til å virkeliggjøre deres høyeste ønsker. En av de tingene det er nødvendig for dere å gjøre, er at dere refokuserer mentalt hvordan dere tenker å gjennomføre planene deres. Med andre ord, lag dere et «tankekart». Denne planen kan vise dere hvordan dere best kan, skritt for skritt, gjøre deres visjon til virkelighet. Mange av Mesterne gjør dette kontinuerlig.  Vi kan så benytte disse som veiledning til virkelig å implementere det som er nødvendig for å fullføre disse velsignete planene. Etter hvert som dere blir dyktige til å arbeide etter planer, kan dere skape og manifestere alt hva dere ønsker og observere hvordan energistrømmen deres opererer. En av de beste måtene å gjøre dette på er simpelthen å bryte ned deres opprinnelige idé i de nødvendige trinn. Og så reflekterer dere over hvordan energistrømmen deres i denne visjonen fungerer. Resten kan være enkelt å gjennomføre!

All denne indre bearbeidelsen er viktig for å oppnå bedre forståelse av hvordan dere best kan oppnå det dere ønsker.  Det andre nøkkelelementet er simpelthen å oppdage hvordan dere arbeider og kommuniserer med dere selv. Denne oppdagelsen av hvordan dere selv går frem, er en nøkkel for å lykkes i samarbeid med andre. I alle tilfeller er det nødvendig at dere fortsetter å være positive og betrakter prosjektene deres som suksessrike forehavender. En ytterligere faktor er å fortsette å være en sterk del av det globale kollektivet. Det som nå er i ferd med å utfoldes er, i realiteten, et kollektivt forehavende. Det er deres strålende, positive visjon som, sammen med vår innsats, gir dere alle den kraft dere trenger til å lykkes.  Mange enkeltmennesker greier å gjennomføre store bragder ene og alene på grunn av det det dere har gjort for å legge veien til rette for dem. La oss takke dere alle og velsigne dere for de energiene dere så villig har gitt til disse prosjektene for å forvandle Gaia og hennes folk. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å gi dere rapporter for å forklare dere hva som foregår rundt om på denne kloden. Alle disse begivenhetene har blitt gjort mulige takket være deres positive visualiseringer. Tiden for store forandringer er nå! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leifonsdag 17. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 16. august, 2016


Sheldan Nidle 16. august, 2016

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Forbløffende begivenheter ligger like bak horisonten for dere! De mange menneskene som arbeider utrettelig for å gjøre deres nye virkelighet mulig, er i ferd med å legge på plass de siste nødvendige bitene for total suksess. Det de gjør nå er å gi autorisasjon til at en utvidet serie av pengefond nå formelt kan overføres. Vi venter på at disse pengefondene skal bli overført og formelt gjort regnskap for.  De mørke vrir seg i vånde over å måtte se seg slått.  Neste forhandlingsrunde vil være siste spikeren i kista til dem som så arrogant har hersket over dere. Disse taperne blir for øyeblikket nøye overvåket. Så snart de første pengefondene er overført, vil de mørke bli totalt isolert fra dere alle.  I løpet av de siste få tiårene greide disse motbydelige kjeltringene neste å stjele sjelene deres. Men Himmelen grep inn og vi er her som instrument for forandringene. Mange utrolige mennesker har arbeidet i all hemmelighet under de Oppstegne Mesternes ledelse, for å få slutt på denne trusselen mot befolkningen på Jordens overflate. Følgelig befinner dere dere helt på terskelen til en ny æra av frihet, velstand og fremgang! Innføringen av NESARA og nye regjeringer bare ett tegn på denne vidunderlige tiden som kommer.

Da vi først ankom til dette solsystemet, for omtrent to og et halvt tiår siden, befant dere dere midt oppi Anunnakienes avsluttende manipulasjoner. Det mørke Anchara-kontinuumet holdt på å forberede en plan for å omgå de avtalene de hadde gjort med Himmelen etter Atlantis’ fall. De mørke hadde gjort alt de kunne for å feilinformere om hva Atlantidene hadde holdt på med. Overflatemenneskeheten hadde blitt et ondsinnet eksperiment for å skape under-rase som adlød dem blindt. Dette tøvet ble det brått slutt på gjennom et plutselig angrep på herskernes etterkommere som var sendt i eksil i et land nær dagens Grekenland. Dette var en særdeles uklok handling. Det resulterende motangrepet «senket» Atlantis og hensatte forfedrene deres i en situasjon som raskt kunne ha ført til at de døde ut. Anunnakiene betraktet dette som en sjanse til å fullføre det brutale eksperimentet Atlantidene hadde begynt på.  Forfedrene greide likevel å overleve de mer enn 3000 årene, i all hemmelighet hjulpet av Agarthanerne og oss. Denne hjelpen førte til sist til opprettelse av de ulike ordener av Oppstegne Mester og til en plan som kunne bringe dere tilbake til deres opprinnelige, fulle bevissthet igjen.

Denne særskilte planen som Himmelen hadde utformet, ble gjennomført trinnvis, og tok nesten 4000 år å gjennomføre. Det første stadiet innebar hemmelige seremonier hvor man inntok ulike typer av monatomisk gull, sølv og platina.  Disse spesielle seremoniene hjalp tankene til spesielt utvalgte individer å nærme seg stadig mer en full tilbakevenden til full bevissthet. Det var disse spesielle «profesjonelle» som dannet kjernen i Mesternes hemmelige samfunn. Deres oppgave var å bruke sin utvidete mentale kapasitet og bevissthet til å oppdage egnete måter med hvilke man kunne bevege denne virkeligheten langsomt, men sikkert tilbake mot Lyset.  Det var vår ankomst for to og et halvt tiår siden som virkelig satte fart i det de nå holder på med. Dere blir nå forberedt av Himmelens hellige Lys, til helt nye oppfatninger som kreves for at dere skal føle dere bekvemme med vårt nærvær blant dere. I begynnelsen gjorde Anunnakiene dette svært vanskelig for oss ved å innpode en dyp xenofobi i dere. Dette tvinger oss til å gå atskillig mer varsomt frem enn vi hadde ønsket.  Ikke desto mindre er vi nå i stand til å vinne deres tillit i stadig økende grad etter hvert som deres oppfatninger om dette universet raskt endrer seg. Både dere og vi står på terskelen til at vi gjensidig aksepterer hverandre totalt. 

Vi er svært takknemlige overfor både Himmelen og Agarthanerne. Himmelen ga oss dette oppdraget og Agarthanerne ga oss et hjem. Mange forskere har oppdaget det man kan kalle et «Elektrisk, Holografisk Univers». Dette er i bunn og grunn det våre vitenskapsmenn lenge har trodd. Når vi lander kommer vi til å vise dere denne sannheten og forandre deres oppfatning av hvordan den Periodiske Tabellen over Grunnstoffene fungerer. Denne kunnskapen vil verifisere den urgamle «alkymien» og gjøre at dere med letthet kan transmutere grunnstoffene og lære dere mer om en del enkel «atomenergi-magi». Denne Sjelens vitenskap kan flytte objekter, uansett hvor tunge de måtte være, og utføre en hel hærskare av prestasjoner dere nå betrakter som umulige.  Denne visdommen er del av den større innsikt dere vil få som fullt bevisste Lys-Vesener. Mentorene våre vil lære dere en del av dette. Resten krever at dere lærer dere å vite når og hvordan dere skal benytte disse nyervervede evnene på riktig og forsvarlig vis. Når vi ankommer begynner deres læringsperiode for å forstå hvilket stort ansvar disse evnene innebærer. Men det er også en tid av frihet og velstand for alle.  Disse begivenhetene vil starte om kort tid, så snart de første pengefondene faktisk er levert.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Som dere kan se ligger det hendelser nær foran dere, som vil komme til å forandre den nåværende virkelighetens natur for alltid. Vi velsigner disse forandringene, vel vitende om at disse forvandlingene er del av en vidunderlig plan som først ble fremlagt av Himmelen for mange tusen år sien. Himmelen var fullt klar over at det ville kreve et visst intervall for å iscenesette en serie begivenheter som ville som ville gi de mørke kreftene i galaksen tid til å ta frem igjen den kunngjøringen som de så lenge hadde tenkt å komme med. Det er denne kunngjøringen som vil gjøre det mulig for dere å ta skrittet inn i det siste etappen av forvandlingen. Dere er for øyeblikket i ferd med å gå inn i disse siste stadiene. Begynnelsen på dette vil være kjennetegnet av velstand, visdom og bevissthetsmessig vekst.  Det er denne veksten i bevissthet som vil legge alt til rette for nye regjeringer og ledelsesformer, samt at dere vil akseptere gjester som kommer fra steder utenfor planeten. Det er denne forbløffende rekken av omstendigheter som vil signalisere for oss at isolasjonsperioden deres er over. På dette tidspunktet kan dere starte deres nye liv, en tid for tilbakevenden til denne særdeles spesielle galaksen.

Vi Mestere forstår når vi åpent kan tre frem slik at dere kan bli kjent med oss igjen. Det er mange spesielle belæringer som er nødvendig å presentere dere med. For lenge, lenge siden ble dere ufrivillig kastet ned i et hukommelsestap som gjorde at dere glemte hvem dere er og hvorfor dere er her. Det er vår klare intensjon å presentere dere med en omfattende mengde informasjon som vil sette dere i stand til å forstå dette fullt ut og bruke denne visdommen som et preludium til det de galaktiske mentorene vil gi dere. Etter hvert som bevisstheten deres øker, kreves det også at dere får mer kunnskap om hvordan dere kom hit.  Våre belæringer vil gi dere den første innsikt på dette området som så lenge har vært helt fortiet. Dere har blitt foret med en masse halvsann, til dels selvmotsigende, informasjon om deres fjerne fortid.  Dette har skapt total forvirring og det kreves at alle sider ved dette blir avdekket for å få slutt på denne forvirringen, slik at dere kan utvide deres kunnskaper om disse urgamle tidene. Da vil dere kunne forstå helt tydelig hvordan dere har utviklet dere fra Atlantis og frem til i dag.

All denne informasjonen vil dere kunne fortsette å utvide ytterligere ved å spørre mentorene deres om disse temaene og hva som har skjedd med dere underveis. Det er helt nødvendig at dere utvider deres fokus og det er like viktig at dere styrker visjonen deres og forstår nøyaktig hvor viktig dette er for forvandlingsprosessen deres. De evnene som ble fratatt dere, finnes fortsatt der.  Det er på tide å ta dem frem igjen, begynne å bruke dem og komme kollektivt sammen for å ta disse evnene i full bruk og lære hvordan dere kan styrke dem på mest mulig positivt vis. Tiden umiddelbart foran dere er en tid for å ta dette inn over dere og bruke deres særdeles viktige øyeblikk i stillhet til å integrere alt dette. Mye kommer til å foregå samtidig så snart velstand og frihet for alle virkelig begynner. Av den grunn er det av avgjørende betydning at dere benytter denne spesielle tiden til å absorbere alt som er i ferd med å skje omkring dere. Husk hele tiden på at det vil forventes mye av dere så snart denne tiden virkelig begynner å skyte fart.

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Dette er en meget spesiell tid ettersom den markerer tiden for en hel rekke viktige «akselerasjoner» som vi nevnte til å begynne med. Vær forberedt og fullt rede til å ta imot en hel hærskare av vidunderlige begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Website: 
Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


onsdag 10. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 9.august, 2016
Sheldan Nidle 9.august, 2016

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De aller første av pengefondene er nå på plass. Det nye sikkerhetssystemet er nå i full effekt. I tillegg til dette er de humanitære fondene, velstandsfondene og regjeringsfondene på det nærmeste klare og venter på selve utleveringsfasen. Regjeringspakkene inkluderer det som er kjent som en massiv revaluering av alle lands valutaer i forhold til hverandre, hvilket er et preludium til den Globale Resettingen av Valutaverdiene. Det er først nødvendig at fastsettelsen verdens valutaer etter «den gamle boka» gjenspeiler den sanne verdien av denne hvert enkelt lands pengeenhet basert på verdien av landets ressurser og verdier, og at de nyutstedte pengene fortsetter denne prosessen. Det er helt nødvendig at verden vender tilbake til sann verdi og en global gullstandard.  Denne prosedyren har lite til felles med det som fant sted da de nye nasjonene proklamerte sin uavhengighet. Den gang brukte de gamle kolonimaktene, til sin egen fordel, en utbytterprosess som var blitt etablert av Vesten. Vesten, gjennom Det Internasjonale Pengefondet (IMF), hadde satt opp et lånesystem som umiddelbart hensatte hver eneste nasjon i en hengemyr av permanent gjeld, godt hjulpet av et regjeringssystem som fremelsket bestikkelser og korrupsjon. Dette resulterte i en undertrykkende virkelighet av dem-som-hadde og dem-som-ikke-hadde og dette fortsatte helt til begynnelsen av det nåværende tiåret.

Det nye systemet er basert på den reelle verdien av de ulike lands ressurser og like spilleregler for alle på en måte som fremelsker hederlig handel, rettferdige valutaverdier   og internasjonalt samarbeid. I denne nye verden med edelmetallbaserte penger og med nye regler for bankvirksomhet, vil den gamle verden av fattigdom og urealiserte drømmer omsider bli eliminert en gang for alle. Nasjonenes regjeringssystem vil være fokusert på folkets ønsker og behov og søke å bygge opp under velstand for alle og utbygging av landets infrastruktur. Det finnes nok gull og tilstrekkelige reguleringer av bankvirksomheten i verden til å gjøre dette mulig. Den verdensomspennende operasjonen som for øyeblikket er i gang, vil skape denne vidunderlige virkeligheten. Denne nye virkeligheten, sammen med de nye republikkene, er likevel bare begynnelsen på et rike som omsider kan kaste av seg de ondsinnete forholdene som har vært instituert av en klasse avskyelige oligarker. Krig, hat og konkurranse ble oppmuntret mellom verdens nasjoner. Det er vår og de Oppstegne Mesternes plan å skape et rike som sørger for at det utappede potensialet hos verdens befolkning kan få blomstre. Dette kan ikke annet enn å føre frem til det riket dere så lenge har visualisert. Det er i virkeligheten hva Himmelen har bragt ned til Jorden. Det er også et sted som er i ferd med å forberede seg til å få tilbake full bevissthet!

Det er nødvendig at dere forstår at dette er øyeblikket for å velge å utforme en ny virkelighet, basert på profetiene som først ble proklamert av Lord Michael* ved denne galaksen tilblivelse. Hver eneste galakse er en levende entitet hvis fødsel ble feiret av Himmelen med en spesiell seremoni. Dette var også tilfellet for 14 milliarder år siden, da Lord Michael skisserte en historie for dette nyfødte stjernespiral-systemet. Denne skjebnen er nå i ferd med å bli oppfylt når Lyset nå fullfører en transformasjon som skal bringe dette riket tilbake til Lyset. Vi i den Galaktiske Føderasjonen ønsker disse forandringene velkommen ettersom de vil gjøre at vi kan etablere en union av alle Vesener i denne Galaksen. Denne spesielle unionen vil gjøre at vi kan slå oss sammen med andre av Lyset, i tusener av de nærliggende stjernesystemer som er våre umiddelbare naboer, og danne en endeløs krets av nådefylte venner. Hver av dem vil yte sine unike, guddommelige tjenester for Lyset. Dere vil om kort tid bli med i dette spesielle oppdraget med å forene alle i denne evig voksende unionen av Lyset. Vi fryder oss over hva Himmelen har bestemt for oss.

Benytt dette spesielle øyeblikket som det punkt hvor deres hellige skjebne skal komme til uttrykk. Når Lyset nå kommer sammen over alt i denne galaksen, bruk dette som en anledning hvor en strålende union mellom deres stjernenasjon og vår ytterligere manifesterer denne fabelaktige skjebnen. Dere vil snart få se mirakler som forvandler dette solsystemet og gjør det mulig for dere å oppdage forbløffende ting om dere selv og deres mange forfedre. Dere vil få oppdage en urgammel visdom som gjorde det mulig for Den Store Pyramiden bli til og dere vil få belæringer om de relativt tallrike hendelser opp gjennom tidene som i dag er en helt misforstått del av deres historie. Dere vil få lære om Agartha og mange andre mysterier som det er nødvendig å nøste opp i.  Gjennom så å gjøre, vil dere få se hva som i sannhet skjedde med dere gjennom de siste 13 årtusenene. Deres potensial er mye større enn dere noen gang har forestilt dere.  Det er påkrevet at dere gir slipp på en mengde kulturelle oppfatninger som Anunnakiene innpodet i dere for å kunne kontrollere og manipulere dere. Utrustet med denne nye kunnskapen, bruk deres hjerte og sjel til å lære dere og ta i bruk Himmelens måter å gjøre ting på. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er over oss av fryd! De utleveringene dere så lenge har blitt lovet, er endelig på plass slik at de kan manifestere. Disse prosjektene ble lenge forsinket av de mørke og deres endeløse medløpere. Denne mektige hindringen ble fjernet og åpnet veien for at vi kan kunngjøre at en serie pengefonds omsider kan bli deres. At dette kan skje, er ene og alene et resultat av våre samarbeidspartneres langvarige og krevende og utrettelige innsats. Deres harde arbeid har frembragt et virkemiddel som gjør slutt på de mørkes langvarige motstand. Det har også frembragt et system for distribusjon av velstandsfondene. Disse finansinstrumentene gjør at NESARA kan bli født og sørge for det endelige sammenbrudd for den illegale amerikanske regjeringen. Denne loven alene sørger for at manipulering av valgkampen, juks med valgresultatene og et ufattelig omfang av slu triksing og lyssky virksomhet kan tas tak i og kastes på dynga en gang for alle. Den gjør i tillegg at storslagen velstand og fremgang kan regne ned på alle folk i dette overflateriket. Vi og Agarthanerne er uendelig lykkelige for å se at dette nå blir fait accompli. Halleluja! Halleluja!

Det er fortsatt av avgjørende betydning, når dere holder denne rikdommen i deres hender, at dere opprettholder deres visjon og fokus om denne nye verdenen. Det som starter nå er kun en begynnelse. Det er en hel rekke operasjoner som det er nødvendig å gjennom føre i full gjennomsiktighet. Av den grunn ber vi dere å tenke nøye over og være lykkelige for det som nå omsider er i ferd med å avsluttes. Det er mange spesielle begivenheter som trengs. Vær av den grunn alltid innsatsvillige og rede til å holde nøye øye med det som skjer, og om nødvendig korrigere det som er i ferd med å skje. Vi har tidligere gitt dere en del idéer om hva vi trenger. Denne «vaktbikkje-rollen» blir gitt dere helt fritt. Himmelen ønsker at dere forstår deres posisjon oppi all aktiviteten. Det er av avgjørende betydning at dere følger nøye med på disse nye realitetene og er vitne til at alt dere har drømt om blir til virkelighet. Når dere så gjør, viser dere deres mentorer i Himmelen at alt dette nye omhyggelig kan beskyttes av hver og en av dere. Dette er kun daggryet for en æra av mektig triumf!

Vi kan endelig ferdes fritt blant dere. Dere forstår at de tingene vi vil fortelle dere kun er den blotte begynnelse på en hel prosedyre som er en del av en operasjon som vil fortsette med fremveksten av det omfattende mentor-systemet. Alle vi har kommet for å vise dere med fysiske bevis hvordan dere vil transformeres og oppdage hvordan dere en gang ankom i denne virkeligheten. Mange har portrettert oss som enten uvirkelige eller et detaljrikt produkt av deres fantasi. Som dere snart vil se og forstå, er disse oppfatningene ren og skjær propaganda. Kjære Sjeler, dere er omgitt av disse som så inderlig intenderer å forandre dette riket til det bedre. Mye arbeid har vært nedlagt i all hemmelighet for å forberede det som nå skjer. Dette vil bli en tidsalder av skaperevner, velstand, fremgang og tilbakevenden til full bevissthet.  Dere vil få møte oss og lære å verdsette alt det som gjøres. Mørkets og dualitetens tidsalder er så godt som over. Dere blir forberedt til å ta inn over dere et helt nytt sett av oppfatninger og en metode til å leve i et fullt bevisst, levende univers! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som er i ferd med å skje. Mørkets lange natt står nå på fallrepet. Dere vil oppdage et nytt morgengry når Lyset begynner å bli deres nye virkelighet! Lenge leve denne Nye Tidsalderen!!!! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Website: 
Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

*Lord Michael er etter det jeg har av kunnskap, den samme vi kaller Erkeengelen Mikael. Lord kunne nok best oversettes med “den høybårne”, men det signaliserer ikke at han står “høyere” enn oss. Han er vår bror, som hver eneste sjel i universet. Det signaliserer snarere at han er en av de aller første personasjene Gud skapte og således en av universets mest erfarne sjeler. Han på tok seg ansvaret for denne nye galaksens fremtid og utvikling, og spesielt for Menneskerasen. Derav Lord Michael i denne sammenheng.


For de av dere som ønsker å forstå litt mer om tilblivelsen av nye “personasjer” med selvstendig identitet, men samtidig ett med opprinnelsessjelen, anbefaler jeg Matthew Wards budskap fra februar 2014 http://galacticchannelings.com/norske/matthew03-02-14.html

onsdag 3. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 2. august, 2016Sheldan Nidle 2. august, 2016
7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Alt sammen begynner nå å komme til syne! Nøkkelen er den nye amerikanske pengeenheten. Den blir for øyeblikket trykket og det er det nye Finansdepartementet som står ansvarlig for den. Denne dyrebare edelmetallbaserte pengeenheten signaliserer at den vestlige halvkulen har gått sammen med den østlige. Disse pengene gjør det mulig å sette i gang de første trinnene i en global revolusjon som vil danne fundamentet for et nytt, vesentlig mer hederlig og rettferdig banksystem. For at velstand for alle skal bli en realitet, kreves det at disse trygt forvarte fondene danner det stabile fundamentet for overflateverdenens velstand og fremgang. Det er denne velstanden for alle som vil være drivkraften for en ny, verdensomspennende virkelighet. Mange forbløffende nye oppfinnelser, som lenge har vært holdt skult for dere av det gamle regimet, vil bli sluppet fri. Dette vil muliggjøre en rekke revolusjonerende fremskritt i healing og i at man kan legge bak seg en verdensanskuelse som ikke lenger er egnet for menneskeheten. Det er vårt ønske å bidra til denne utviklingen ved at vi i en del tilfeller viser dere hvordan dere kan videreutvikle disse nye teknologiene. Vår ekspertise og veiledning kan gjøre det mulig for dere å oppnå det dere ønsker dere raskt. Hovedhensikten her er å hjelpe dere å oppdage hvordan universet egentlig funksjonerer og, ved å lære å forstå dets elektriske opprinnelse, å forandre deres virkelighetsoppfatning.

Dere er i ferd med å ta steget inn i en elektrisk virkelighet som deres forfedre kortvarig kjente til.  Elektrisitet var av avgjørende betydning for folk både på den vestlige og den østlige halvkule. Viktigst av alt var at den elektriske skapelsen av dette universet var noe som var vel kjent av de fleste samfunnene på den tiden, som egypterne, mayaene og sumererne. De urgamle tekster fra India og Kina dokumenterer mange av de underverker og katastrofer menneskene i sin uforsiktighet og skjødesløshet skapte på den tiden. Alle disse undrene tok brått slutt da deres herskere fra himmelen skjulte denne kunnskapen for dere for om lag tre tusen år tilbake. Anunnakiene følte at disse innretningene sto i sterk motsetning til hva de ønsket dere skulle ha av kunnskap og forståelse.  Mange gamle kulturer har derfor myter som nevner at disse teknologiene og innretningene ble tatt fra dere og at all denne hellige visdommen brått ble skjult for dere. Derfor har det gått nærmere to millennier før lite grann av denne visdommen ble tillatt gitt tilbake til dere. For øyeblikket står dere omtrent på samme sted dere gjorde for mer enn to tusen år siden.  Fra nå av vil de Oppstegne Mesterne og vi ha overoppsynet med utviklingen deres på disse områdene.

Det er helt avgjørende at dere begynner å betrakte dette riket på helt ny måter. Den gamle, mørke herskerordenene ønsker desperat å bringe dere tilbake til det som har vært fremherskende i fortiden, hat, splittelse og latterliggjøring. Imidlertid har de spesielt designete terroraksjonene deres vist seg å mislykkes med å avstedkomme de effekter de tidligere har hatt.  Vi innser hvor vanskelig det er å være bevisst disse voldshandlingene og fortsatt holde beholde roen. De mørke har spesielle styrker som er spesialtrent i å arrangere hendelser som stimulerer en dyp, indre forakt for andre. Det er denne oppbyggingen av hat og forakt, samt en voksende følelse av hjelpeløshet, de håper kan stimulere det de mørke ønsker aller mest, en eller annen form for militær aksjon eller krig.  Men frem til nå har dere bygget opp en virkelighet som benytter deres stadig økende bevissthet til å motstå en slik dyptfølt, aggressiv respons.  Dette gjør at de reaksjoner de mørke ønsker seg stadig uteblir og dette gjør det mulig for våre allierte å styre utviklingen i en annen retning som omsider kan få en slutt på denne alvorlige situasjonen.  Hver eneste gang en slik voldelig reaksjon kan holdes tilbake, bidrar det til at nye regjeringer og ledelse kan komme på plass og gjennomføre gjennomgripende forandringer disse potensielle hendelsesforløpene som er så krevende å håndtere. Tiden for disse høyst velkomne forandringene nærmer seg raskt.

Deres verden befinner seg på toppunktet av en syklus som har tatt lang, lang tid å manifestere. De som er klare for de begivenhetene som presser på i et nytt rike, innser til fulle hvor nødvendig det er at disse øyeblikkene blir riktig gjennomført og med en hurtighet som kan forhindre at eventuelle feilberegninger får negative virkninger. Det er ofte lett å sette i gang før tiden er moden, før alt er klart. Selve regimeskiftets natur skriker formelig etter at det gjennomføres hurtig, stillferdig og presist. Og når det rette øyeblikket kommer, kan det ikke tillates at tvil får snike seg inn. De som har det overordnete ansvaret for disse begivenhetene vet dette og har skapt en spesiell serie med «øyeblikk» designet til å skje i rask rekkefølge når det hele først settes i gang. Det er ofte av helt avgjørende betydning at disse kritiske hendelsesfaktorene skaper det nødvendige momentum. Et egnet tidspunkt er i ferd med å komme. Det er i ferd med å manifestere, nøyaktig som vi og våre allierte hadde forutsagt. De som har fulgt med på hva som har skjedd i verden de siste par månedene forstår at det rette øyeblikket er nær. Det er enda et par ting som må skje i tide for at avtrekkeren blir utløst på ordentlig vis. Dette er et meget spesielt øyeblikk som kun få forstår. En hel mengde operasjoner må koordineres og så vil et helt nytt sett av persepsjoner «komme online». Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne virkeligheten er for øyeblikket i ferd med å forandre seg til det bedre. Våre samarbeidspartnere har arbeidet iherdig for å bevise uten skygge av tvil at denne verden er grunnlagt på en hel rekke usannheter og direkte løgner som først ble innpodet i menneskeheten av Anunnakiene for omtrent 8000 år siden. Før dette ble menneskeheten ofret av disse samme Anunnakiene når de mente at deres undersåtter ikke hadde adlydt dem totalt. Etter den store Flommen ble menneskeheten rett og slett overlatt til seg selv og gikk nesten til grunne i en rekke kriger og vettløse konflikter. De som overlevde utviklet en teknologi som skape mektige imperier og en virkelighet som kontinuerlig sto helt på kanten av total ødeleggelse. Denne spesielle sivilisasjonen var kontinuerlig i ferd med å gå til grunne og etterlevninger av disse samfunnene finnes i det som i dag er kjent som Egypt, Sumeria, India og Kina. Sidegrener av disse samfunnene er mulig å finne, så vel på den vestlige halvkule som i Stillehavsområdet.

Men det er dere vi har holdt nøye øye med i disse 8000 årene. Mange av forfedrene deres bukket under i de krigene som vi nevnte i forrige avsnitt. Menneskeheten har en historie som det er nødvendig at dere får lære å kjenne fullt ut. Hver eneste en av dere er en hellig sjel som Himmelen med stor kjærlighet og omsorg har dyrket frem. Benytt deres mektige, utappede evner til komme sammen og bruk evnene deres kollektivt til å bistå denne mektige prosessen som er i ferd med å forberede dere til å få tilbake deres fulle bevissthet. Til spesielle tider ble hver enkelt Oppstegen Mester utvalgt av Himmelen til å bistå dere i denne utviklingen fra dødelig til udødelige Vesener. Det er viktig at dere forstår hvordan de mørke fortsatt bruker sin stadig svinnende makt til å forsøke å forsinke denne operasjonen. Vær rede til å ta inn over dere at denne tiden dere nå er inne i, kan betraktes som puppestadiet for en sommerfugl. For å fullføre forvandlingen kreves en serie nøkkelfaser. Det siste av disse vil bli gjennomført i Krystall Lys Kammeret. I denne hellige, levende entiteten vil dere vende tilbake til det Vesen dere var i det gamle Atlantis og dem dere var som nye kolonister i Lemuria.

Å skape deres nye type Jeg er av livsviktig betydning for Himmelen, og for oss. Mange ganger i deres tidligere historie har dere nesten gått til grunne, eller blitt straffet av Anunnakiene som på den tiden var mørke sjeler. Dere overlevde fordi dere har en aldeles vidunderlig fremtidig skjebne som Himmelen i sin store nåde har gitt dere. I denne tiden, til tross for det som fortsatt skjer med dere, vit at dere står rett foran en gryende, ny æra. Dere vil få møte forfedrene deres fra hele galaksen samt de som bor inne i Jorden, i Agartha. Foran dere ligger i sannhet en tid full av mirakler. Ting som dere knapt nok har noen erindring om, vil vende tilbake og gi dere alt dere trenger for å ta steget inn i en ny tidsalder fylt av velstand og fremgang for alle i tillegg til en uendelig indre glede. Vi har privilegiet av å være de Sjelene som har fått i oppdrag å lede dere frem til den endelig, fullkomne suksess. Mye vil bli forventet av dere. Tiden er inne for å motta disse fantastiske gaven fra Himmelen. Vi hilser dere og vet at vår gjenforening er klar til å manifestere!

I dag har vi sett nærmere på hva som holder på å skje rundt om i verden. Som dere kan forstå, er dette virkelig en miraklenes og undrenes tid. La ikke enkelte små forsinkelser i sluttfasen få dere til å miste motet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 27. juli 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 26. juli, 2016Sheldan Nidle 26. juli, 2016
13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer for å snakke om de forandringene som er under forberedelse på denne vidunderlige blågrønne kloden. I mange, mange år har de siste gjenværende grupper av den mørke kabalen gjort alt de har kunnet for å forsinke eller forhindre det uunngåelige. Nå har de som formelt har det overordnete ansvaret omsider kommet sammen med oss og satt opp et tidsskjema for den innledende distribusjonen av velstandsfondene og dens følgesvenn, Revalueringen av alle lands pengeenheter. Disse globale tildelingene vil utgjøre dødsstøtet for det de facto amerikanske regimet og dets mørke kollega, den Europeiske Unionen. Når det blir kjent at England har tatt steget ut av EU, kan dette nye penge- og finanssystemet omsider gjøre seg klart for fremveksten av BRICS og et mye mer rettferdig og transparent globalt banksystem. Vi betrakter det som betydningsfullt at denne operasjonen begynte samtidig som det Galaktiske Nyttår ble proklamert.  Således begynte en tid hvor mange nye realiteter dukket opp samtidig med at et helt spektrum av nye energier ble tilgjengelige. De som arbeider for Lyset, så vel som de som har overoppsynet med overføringene av de nye pengene, er ekstatiske og betrakter denne tiden som en ny start for dette riket. I dette øyeblikk er en del vidunderlige begivenheter i ferd med å manifestere og denne rekke av hendelser vil nå sitt klimaks med fullføringen av Nyfastsettelsen av verdien på valutaene på hele kloden (Global Currency Reset).

Hele denne operasjonen begynte sent i middelalderen i Europa og Asia. Gull og mange andre verdigjenstander ble samlet og lagret mens en periode av omfattende uro herjet dette enorme kontinentet med sine mange maktlinjer. En spesiell komité bestående av en utvalgt gruppe Oppstegne Mestere, valgte ut et antall relativt velstående familier som hadde lang erfaring med det okkulte og dets anvendelse. Den opprinnelige lederen av denne gruppen var Lord Lanto som ble utpekt til denne oppgaven av et særskilt råd i Himmelen som ble ledet av Erkeengel Mikael.  Denne Himmelske kommisjonen ba Lanto om å begynne å samle store rikdommer og lagre dem i hemmelige lagere. Disse lagrenes posisjon skulle være strengt hemmelige for å beskytte dem mot de mørke inntil det rette, guddommelig øyeblikk kom. Lord Lanto utpekte sin alle nærmeste disippel, Quan Yin. Deretter begynte letingen etter en motpart i Vesten. Hennes lange leting tok slutt da hun møtte den Oppstegne Mester Grev Saint Germain tidlig på sekstenhundretallet. Himmelens ønsker begynte fra da av å oppfylles på guddommelig vis.

Gjennom de påfølgende århundrene ble enorme lagere bygget. Saint Germain ledet Vesten og deres mange monarkier inn i den moderne bankvirksomhetens æra. Dette «eventyret» gjorde at Vesten kunne spre sitt motbydelige system over hele verden og tvinge gjennom sitt eget herskervelde. Disse distraksjonene gjorde det mulig for de spesielle beskyttede fondene å vokse akkurat på samme måte som Quan Yin og hennes kollegers trygt lagrete fonds stadig økte. Da det 20nde århundret begynte, var alt lagt til rette for at en tid med store forandringer i verden virkelig var mulig. Denne muligheten ble gjort til virkelighet da den Andre Verdenskrig brått sluttet. De nye institusjonene som Vesten etablerte kort etter denne globale konflikten la alt til rette for et antall juridiske strategier som skulle bære frukt midt på 1990-tallet. På den tiden la den plutselige «Anchara-traktaten» denne planetens mørke kabal åpne for en prosess som skulle føre dette riket frem til en æra av Lys, fred og velstand for alle. Dette tar oss frem til nåtiden hvor vi står på terskelen til å gjøre ende på de mørke lakeienes finansmakt, slik at et verdensomfattende nytt bank- og finanssystem kan ta dets plass gjennom en sann, global nyfastsettelse av verdien på alle lands pengeenheter på rettferdig vis.

Dette er også en periode som er full av forberedelser til masselandingene våre som vi – og dere – har ventet så lenge på. Disse landingene vil bringe dere deres mentorer og tiden for å lære å kjenne hverandre i dybden. Dette vil kunne komme til å vare opptil et år ettersom det er nødvendig å etablere et fundament av tillit og kunnskap om deres sanne historie. De Oppstegne Mesterne vil hjelpe til ved å gi dere en serie svært nødvendige belæringer. Det er påkrevet at mye av det Atlantis sto for i sine siste dager blir synliggjort til fulle. Det er mye som må drøftes, som for eksempel hvordan Anunnakiene manipulerte dere ved å gi dere et sett oppfatninger som dere lenge har trodd var sanne. Mange slike ting må gås nøyere etter sømmene og det er nødvendig at vi gjennomdrøfter dette sammen. På mange måter ble dere overlatt fullstendig til dere selv og et studium av hvordan dette gjorde det mulig for Anunnakiene og lakeiene deres å ha full kontroll over dere, formelig trygler om å bli gjennomført. I tillegg er det helt nødvendig at dere vet hva som egentlig skjedde etter «Syndefloden» som det kalles i bibelen.  Det er helt avgjørende at dette, sammen med en hel rekke andre temaer, blir åpent drøftet og utforsket. Denne prosessen og en hel hærskare med andre spørsmål om hvorfor vi mener at tiden nå har inne, vil kunne vare bortimot et år!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å gjøre enda klarere det som dere allerede har blitt fortalt. Da vår gruppe først ble dannet, i Himmelens nåderike Lys, så ble det gjort med en guddommelig hensikt. Menneskeheten var helt i de mørke Anunnakienes nåde. Himmelen hadde gitt disse en helt klart avgrenset dispensasjon til å herske i denne overflateverdenen frem til det øyeblikk da Himmelen bestemte noe annet.  Vår oppgave var å følge nøye med på alt som foregikk og, med kjærlighet og særskilt nåde skape lindring etter alt det onde de mørke gjorde. Dette har vi gjort, og ved så å gjøre, har vi bidratt på vår måte til den hellige prosessen som nå er i virksomhet. Vi fryder oss over at våre familier fra verdensrommet også er under spesiell veiledning fra Himmelen. Vi befinner oss nå helt på terskelen til begivenheter som vil transformere dette mørke riket og gjøre det mulig for oss å belære dere om hvordan dere havnet i deres nåværende situasjon. Vi takker Himmelen for alt den har gjort, for den pågående seieren over de mørke og de velsignete forvandlinger som for øyeblikket er underveis.

Samtidig takker vi alle dere og gir daglig våre velsignelser til det som skjer over hele denne vidunderlige kloden. Den mørke kabalen har drevet Gaia helt til sin tålegrense. Det er nødvendig at vi holder vår kollektive visjon levende og benytter vår ærbare intensjon om å gjennomføre disse forbløffende handlinger av stort mot og vidunderlig nåde. Dere innser alle til fulle at selv om det tar tid å manifestere alle disse begivenhetene, så vil de uansett skje. Deres vidunderlige, positive energier er virkelig et bidrag som monner.  Kombinert med intensjonene til deres brødre og søstre, muliggjør de at pengemidlene kan bli distribuert, at et nytt bank og finanssystem kan realiseres og at nye regjeringer og styresett kan tre frem i lyset. Vi har blitt et team som på det mest vidunderlige vis bygger opp under arbeidet til dem som har arbeidet utrettelig i lang, lang tid for at disse skjellsettende begivenhetene skal bli til virkelighet. Vi står nå helt på terskelen til en æra som vi har ventet på så lenge, hvor fred, frihet og velstand for alle vil herske.

Bruk denne dyrebare tiden til å berømme dere selv og vit dypt i deres hjerte at Himmelen hørte deres bønner i deres fortvilte situasjon og har handlet deretter. Det var mye som måtte ryddes opp i og mange betingelser som måtte tilfredsstilles for at Himmelens mektige dekreter kunne gjøres til virkelighet. Mange hellige vesener har bidratt med sin makt og evner til å bevege Himmelen og Jorden i riktig retning mot meningsfylt forandring.  Dette er nå gjort og deres mektige innsats begynner nå å tvinge frem de forandringer som er nødvendige for å få slutt på deres lange mareritt i begrenset bevissthet. Dere er nå godt underveis på veien mot full bevissthet og isoleringen av dem hvis uhellige arroganse har hindret dere i å motta deres lovede velsignelser og svært tiltrengte frihet. Vi også ønsker dette velkommen ettersom det gjør at vi sammen med dere kan bevege oss opp på det neste nivå av galaktisk frihet og ansvar. Disse handlinger av guddommelig energi er likevel kun begynnelsen for oss som et folk. Vi har en skjebne foran oss som vi virkelig gleder oss til å fortelle dere om. Hosanna! Hosanna!

I dag har vi gitt dere en smakebit av hva som ligger klart til å skje.  Vi er uendelig takknemlige for at alt dette har blitt oppnådd med et minimum av diskord. Det er ingen enkel oppgave på så vidunderlig vis holde de mørke i sjakk sammen med deres uopphørlige strøm av mørke tanker. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leifonsdag 22. juni 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 21. juni, 2016Sheldan Nidle 21. juni, 2016
4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Mange forbløffende ting begynner omsider å skje. De som har arbeidet så lenge med å forberede velsignelsene deres, er på det nærmeste klare til å distribuere dem.  De, hvis oppgave er å rette opp det amerikanske regjeringssystemet, arbeider også med å realisere et skifte fra den de facto regjeringen til en sann, grunnlovsbasert republikk. Denne overgangen vil bety det endelige sammenbrudd for Federal Reserve systemet og alle USAs krigslignende aksjoner gjennom de siste tre tiårene. Som vi tidligere har slått fast, har dette tatt mye lenger tid enn det man først forestilte seg. Dette riket skal omsider, i samlet felleskap, sørge for at dette overflateriket blir kvitt den mørke kabalen og alle dens tallrike medløpere. De mørkes herskertid, som har vart i nesten 13 årtusener, er så godt som over. Alle de mange forestillingene og oppfatningene dere har betraktet som normale, er klare til å bli fjernet og erstattet av et nytt sett av oppfatninger basert på sannhet og deres sanne historie på overflaten av denne verdenen. Denne prosessen vil komme til å ta tid ettersom dere må gi slipp på deres grunnleggende tro og oppfatninger som lenge har formet dere. Av den grunn har vi forlenget perioden mellom ett sett av Mesternes belæringer og den neste. Dere er et folk som alt for lenge har hatt en dypt rotfestet tro på alle de løgnene de mørke har servert dere. En siste fase for dere er å ta inn over dere og ta i bruk de sannhetene Mesterne deres vil gi dere til erstatning for alle disse løgnene.

Disse forandringene vil gjøre det mulig for dere å bruke den kommende overfloden på en ordentlig måte.  Det nåværende pengekonseptet vil etter hvert ikke komme til å ha noen særlig betydning i deres daglige liv. Det er ikke lett å plutselig bli bombardert av et helt nytt sett av sannheter. Dere har vært under hælen på de mørkes lakeier gjennom endeløse århundrer.  Det er vår oppgave å bistå de Oppstegne Mesterne med å introdusere dere til en totalt forskjellig levemåte. Vi vet fra tidligere erfaringer at slike drastiske forandringer tar tid for dere å fordøye og komme til hektene igjen etter en rekke globale sjokk som har gjort dere usikre. Agarthanerne har hele tiden understreket for hvor lang tid det vil ta for dere å komme dere igjen etter sjokket av en så enorm serie med ny kunnskap. Følgelig er det svært viktig at dere begynner å anvende denne nye kunnskapen litt etter litt. Etter hvert som dere begynner å bli vant til alt det nye, så vil følelsen av at det er fullstendig fremmed også bli borte. Så snart dere begynner å godta disse nye sannheten, så kan en ny livsstil begynne. Se på dette som at dere endelig er blitt i stand til å skape et liv som likner små lotusblomster som flyter side om side i sann og stadig voksende harmoni. Denne nye harmonien vil gjøre en virkelighet i frihet, velstand og fremgang mulig!

Dette nye miljøet er allerede i ferd med å utvikle seg. Over alt er nye måter å gjøre ting på i ferd med å få fotfeste. Idéer som tidligere ble sett på som lite sannsynlige, er nå i ferd med å bli normen. Det er ikke enkelt å forandre seg så raskt som dere gjør. Denne virkeligheten i rask forandring, er et tydelig tegn på hva som ligger foran dere. Dette riket er bygget på antakelser og oppfatninger som for tiden blir utfordret av de fleste. For å kunne evaluere overflatevirkeligheten må vi se hvordan dere takler alt dette.  I dette øyeblikk skjer det ting som klart viser hvordan dette systemet er i ferd med å bryte sammen på grunn av alle de stressende faktorer man møter over alt. I den politiske og finansielle virkeligheten øker disse stressnivåene og medfører at alle aspekter av disse sektorene blir helt skakkjørte. Disse stadig hyppigere sammenbruddene illustrerer tydelig hvor nær dere nå er omfattende forandringer i alle deler av denne virkeligheten. Således er et nytt økonomisk og politisk system nær forestående. Disse nye komponentene kan betraktes som forvarsler om et helt og holdent nytt system, som vil muliggjøre en overgang til et finansielt system og regimer med mye større frihet og velstand.

Hva innebærer dette egentlig?  Det betyr at det settes nye grenser og at gamle er truet og blir erstattet. Hvert element er rett og slett en måte å forandre helheten på til et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Vi er her for å ha overoppsyn med dette og sørge for at dere er rede til den første kontakt. Dette er vårt overordnete mål.  Vi er her for å være mentorer for dere, sammen med andre, og bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne prosessen er enormt omfattende ettersom dere er langt fra er klare til å oppnå den fulle bevisstheten dere trenger for å lykkes. Det er ene og alene gjennom Himmelens guddommelige intervensjon at det i det hele tatt er mulig. Himmelen har gitt oss sin guddommelige plan som skal sørge for at det blir mulig for dere å forvandles. Dette er en operasjon hvor dere må la den nåværende virkeligheten fare og i glede utforme en ny. Vi vil benytte Agartha som arena for å korrigere deres opprinnelige "flørtende romanser" med det mørke. I samme ånd vil dere bli gitt hellig visdom og så bedt om å benytte den til frydefull å transformere alt gjenværende mørke i denne galaksen. Det er denne mektige oppgaven som mest av alt inspirerer oss i vårt arbeide med dere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den siste tiden har vært en velsignelse ettersom Himmelens nåde lar oss bevitne betydelig fremgang på mange fronter. Det nye bank- og finanssystemet omfatter nå hele verden og de mange små svakhetene i systemet er blitt løst.  Det samme er tilfellet når det gjelder nye regjeringer og styresett. Den nye regjeringen er klar til å proklameres og med det vil Federal Reserve systemet være historie. Alle disse begivenhetene er takket være deres positive innstilling og visualiseringer av en ny, forvandlet virkelighet. Sammen genererer vi det nødvendige nettverk av energier for å manifestere denne virkeligheten. Disse operasjonene vil bringe dere mange individer som dere tidligere ikke har kjent. Disse vidunderlige Vesenene følger deres ledelse og gjør at dette nye riket raskt tar form. Vi gleder oss enormt over disse Himmelens gjerninger som gjør det mulig for oss igjen å kunne få fysisk kropp og således få muligheten til å være en del av dette nye riket. Akkurat i dette øyeblikk er alt dere har drømt om i ferd med å bli til virkelighet foran øynene på dere. Ta imot denne overdådighet og ønsk disse vidunderlige nye energiene velkommen!

Alt dette som nå skjer er bare begynnelsen. Dere er i ferd med å bli forberedt til en mirakuløst rekke av undere. Den mørke statsmakten vil svinne hen og bli borte og erstattet av Lys og ankomsten til familiene deres fra åndeverdenen og verdensrommet.  Disse mektige forandringene er den første delen av et program som vil omfatte vår formelle tilbakevenden og at deres fremtidige mentorer lander i stort antall. Denne prosessen vil gjøre det mulig for oss å møte dere ansikt til ansikt og samtidig gjøre at vi kan formidle en del grunnleggende visdom til dere. For lang, lang tid siden, da Atlantidene reiste herfra, ble Gaia plutselig tvunget til å senke energiene i sitt overflaterike enormt. Tiden er nå kommet for å løfte disse energiene opp igjen til det frekvensnivå de tidligere befant seg på.  Denne operasjonen er nå klar til å sette i gang sin siste etappe. Inntil det skjer, er det vår hensikt å benytte våre evner til å bistå dere på denne reisen tilbake til å finne ut hvem dere egentlig er.

Denne kommende tiden er derfor en anledning til å få enormt mange nye erfaringer.  Vår oppgave er å bruke våre evner til å veilede dere, ved hjelp av nåde og kløkt, til deres nye nivå. Dette er en til de grader dyp og kompleks prosess, men likevel såre enkel. Mange forventer ofte at vi skal bruke våre evner til å mildne det som hender dere. Det gjør vi, og i tillegg forbereder vi dere for enda mere komplekse situasjoner.  Dere vil få stå overfor rikdom på en helt ny måte og møte en helt ny side av hva det nå innebærer å være menneske. Dere er en gruppe som er i ferd med å begynne å møte noe dere aldri har visst eksisterte. Denne stadig økende fremmedheten begynner å bli rede til å skape enda mere uvanlige opplevelser. Disse er forløpere til begivenheter dere vil møte på veien til Inner-Jorden. Vårt oppdrag er å gå ved deres side gjennom alt dette og sammen skal vi skape en aldeles vidunderlig fremtid! Det beste ligger fortsatt foran dere!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige oppgave med å informere dere om hva som foregår globalt. Denne virkeligheten forandrer seg fra dag til dag, ett steg av gangen. Fortsett å være positive og rede til å forklare andre hva det er som skjer, lokalt og på verdensbasis. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)Oversetter: Leif

onsdag 15. juni 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 14. juni, 2016Sheldan Nidle 14. juni, 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Et antall ting som har skjedd er i ferd med å forandre hvordan denne verden opererer.  For øyeblikket skjer det en hel rekke nye ting som gjør implementeringen av Lysets nye finans- og valutasystem mulig. Denne serien av forandringer tvinger de mørke og deres lakeier ut av mørket slik at de må vise seg frem i Lyset. Deres siste desperate forsøk på å forsinke det uunngåelig er derved blitt forpurret.  De mørke har nå mistet alle muligheter til å gjemme seg og skape forsinkelser. Det nye systemet tvinger de mørke til å stå til rette for sine handlinger og dette har i realiteten feid dem ned fra sine pidestaller. En rekke forskjellige pengefond er nå i posisjon til å kunne settes i gang formelt. Og på samme tid kan de som har ansvaret for de mange massearrestasjonene og introduksjonene av Amerikas NESARA republikk se at det åpner seg et vindu for deres egne planlagte fremstøt. Det har krevd en del "prøve og feile" operasjoner før de nå endelig føler at suksessen er innen rekkevidde. De mørkes tilsynelatende omnipotens nærmer seg nå sitt endelikt og totalt sammenbrudd. Vi er stolte over våre allierte på Jorden og den enorme fremgang deres fantastiske programmer nå har. De resultatene vi har ventet så lenge på og som er så avgjørende, er nå svært nær å manifestere!

Mens alt dette skrider frem, kan de mørke se at deres endelige fall er nær. Deres talløse lakeier er overhodet ikke i stand til å stanse det som Lyset gjør. Således er mange programmer nær å motta sine første finansieringsutbetalinger og de av dere som er utpekt til å være mottakere kan føle i hjertene deres hvor nær forestående det hele nå er. Kabalen vet også at deres mange "kjøpte" regjeringer rundt om i verden er i ferd med å kollapse. Summen av alt dette har bragt denne virkeligheten helt frem til terskelen til et mektig skifte fra mørke til Lys. Således er det en del svært interessante ting som begynner å komme til syne. Den sittende regjeringen i USA må bare sitte og se på at deres viktigste støttespiller, Federal Reserve systemet, har begynt å svinne hen etter hvert som det nye Finansdepartementet tar over deres mange funksjoner. Inntekter som de tidligere fikk fra internasjonale kilder under tvang, er ikke lenger tilgjengelige. De delene av militærvesenet som tidligere formelt har støttet den sittende regjeringen, er nå i ferd med å slå seg sammen med dem som er for gjenopprettelsen av republikken. Disse begivenhetene er begynnelsen på en prosess som vil bringe dere en sterk etterlengtet ny virkelighet! Vi avventer mens disse nye regjeringene kommer på plass. Da kan en hel rekke av begivenheter sette i gang!

Vi har til hensikt å be Agarthanerne tre frem for dere etter at en rekke nye regjeringer formelt er kommet til makten. Introduksjonen av dem vil være nøkkelen til at de Oppstegne Mesterne kan komme i posisjon for å gi dere et sett av helt avgjørende sannheter. Hensikten med disse sannhetene er å gi dere den nødvendige bakgrunn for det vi først kan gi dere når våre millioner av mentorer er på plass på denne kloden. Det er helt nødvendig at hver enkelt av dere individuelt forstår Anunnakienes onde hensikter. Så snart dette til fulle er forstått, kan vi gå videre til hvordan Anunnakiene da organiserte denne verdenen.  Deretter må vi gå hele deres historie etter sømmene og vise dere hvordan kjerneelementene i deres tro og oppfatninger ble innpodet i dere gjennom årtusenene. Når dette er gjort vil dere begynne å oppdage hvordan lakeiene har benyttet disse forvrengte oppfatningene til å opprettholde kontrollen over dere. Disse verktøyene deres må ødelegges og da vil dere få lære hvilket fantastisk under og potensial deres frie vilje er. Når dere tar dette i bruk sammen med at mentorene arbeider sammen med dere, vil dere oppnå å få tilbake en del av deres evner og kraft. Dette er likevel bare en forsmak på det dere virkelig er i stand til.

Vårt mål er å bringe dere helt frem til terskelen til at dere kan gjenvinne resten av deres potensial. Disse nye evnene og deres indre kraft vil forberede dere til den aktuelle prosessen som vil finne sted i løpet av de tre dagene i Krystall Lys Kamrene. Agarthanerne vil hjelpe dere. Det er denne nye unionen som vil gjøre denne stjernenasjonene så unik og hjelp dere i denne avgjørende viktige prosedyren. Denne begivenheten vil for alltid forandre menneskene med begrenset bevissthet som i dag bebor denne virkeligheten. Anunnakiene i sin hensynsløse ondskap delte denne verden inn i "de som har" og "de som ikke har".  Vår oppgave er å sørge for at alle vender tilbake til sine opprinnelige Selv. Gjennom dette vil det dannes en gruppe opplyste Vesener som sammen med deres Oppstegne Mestere, skal være voktere og beskyttere av de fire vann-verdenenes riker. Denne nye stjernenasjonen skal gjenforene både dere og den Cetaceiske nasjonen.* Sammen skal dere hjelpe den tidligere Anchara Alliansens verden i den mektige oppgaven med å finne og manifestere sine Lys-Kropper.  Dere vil også få hjelp fra dem i den Galaktiske Føderasjonen som er slektninger av disse tidligere mørke sjelene. Alt dette vil være forløperen til en vidunderlig tidsalder med fred for alle Vesener i denne galaksen!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres rike befinner seg for øyeblikket midt oppe i en mektig forvandling.  For lang, lang tid tilbake rigget Anunnakiene til en verden som var skjebnebestemt til å gjøre hver enkelt av dere til menneskelige roboter. Manifesteringen av mange Oppstegne Mestere gjorde at denne prosessen for en tid ble stanset. Etter flere årtusener klekket de mørke ut en ny plan for å forandre denne virkeligheten på drastisk vis.  Disse onde planene ble igjen stanset av den plutselig fredsproklamasjonen fra Anchara kontinuumet i 1995. Disse budskapene hadde til hensikt å skape fred og ble ytterligere forsterket av AEONs og Erkeengel Mikaels kunngjøringer. Denne plutselige slutten på de galaktiske krigene gjorde det umulig for Anunnakiene å holde frem med sine planer. Så fulgte en periode av stillhet. I løpet av den tiden greide vi å sette opp en plan som raskt ble godkjent av Himmelen. Det påfølgende tiåret har nå brakt oss frem til at Lyset er blitt den dominerende kraften og et nytt rike for alle. Halleluja! Halleluja!

Når vi nå står ved begynnelsen av et nytt Lysets rike for overflatemenneskeheten, jubler vi over hvordan Himmelen har lagt til rette for denne monumentale seieren! Vi følger årvåkent med mens dere bruker deres nye bevissthetsøkning til å forberede denne vakre kloden til en tid hvor menneskeheten virkelig kan gå inn i sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaias riker.  Som et ledd i dette er dere i ferd med å etablere prosjekter for å rense opp Gaias hav, kontinenter og atmosfære. Den mørke kabalen har arbeidet utrettelig for å forgifte dem og gjøre mesteparten av menneskeheten syke.  Men dere har kommet sammen og gjort denne storslagne seieren mulig. Vi er takknemlige for alt dere har gjort og har brukt våre kollektive evner til å ytterligere forsterke det vi alle sammen så inderlig ønsker. Det er deres dypeste, mest inderlige ønsker som forteller denne virkeligheten hva dere i sannhet ønsker, ikke bare for denne kloden, men også for hele denne galaksen. Fortsett å holde dere på denne positive veien, kjære Sjeler! Det beste er nå i ferd med å manifestere rundt dere.

Himmelen oppfordrer oss daglig til å fortelle dere at et storslagent skifte er underveis og kan ikke stanses. Den mørke kabalen innser dette og vet nøyaktig hvor nære vi er en seier som vil gjøre at alle kan få tilbake sin fulle bevissthet. Skaperens energier fosser inn i denne sektoren av det fysiske Skaperverket. Disse energiene er i ferd med å etablere et nytt rike av vidunderlig velstand, fremgang, forbløffende frihet og åndelig kraft. Denne virkeligheten er i ferd med å forandre seg, hvilket de som er involvert i studiene av det ytre rom er fullstendig klar over. Det er bare de som befinner seg helt på tampen av sitt herskervelde og stadig mister mer av sin tidligere makt, som har skapt frustrasjoner for dere. Kast disse frustrasjonene av dere. Vær ett i Lyset og bli vitne til at en serie storslagne forandringer skjer rett for øynene på dere. Betrakt disse som de vidunderlige forvarslene de i sannhet er. Vær rede til å forklare dette for alle dere kjenner. Gi aldri mere etter, kjære barn, for manipulasjoner og blatant uærlighet. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter.  Vi er svært nær mållinjen for en rekke viktige prosjekter. Vær tålmodige. Vær fokusert. Mange vidunderlige gaver er rett før de blir realisert. I denne helt utrolige tiden, gi ikke opp nå, like før seieren kan proklameres. Bare vit at vi elsker dere med hele vårt hjerte! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

*Cetaceene er hvalslekten, dvs. hvalene og delfinene. De utgjør sin egen nasjon som er uløselig knyttet til menneskene.

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions