Followers

putin

onsdag 8. februar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 7. februar, 2017


Sheldan Nidle 7. februar, 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mye har forandret seg siden sist vi var i kontakt med dere. På slutten av det forrige Gregorianske året ble det oppnådd en ny enighet med hensyn til hvordan den nye maktstrukturen skal utformes. Som dere husker hang da den mørke kabalen i en tynn tråd. Det så da ut som om et nytt bank- og finanssystem var på terskelen til full etterlevelse og at en massiv nyfastsettelse av verdens valutaer sto rett for døren. Dette har siden blitt satt lite grann på vent. Dette impliserer rett og slett at tiden er inne for å sette i gang en aksjon for å «riste kabalen ut av sine hjemmesteder». Nøkkelelementet står fortsatt fast. Dette er, selvfølgelig, bevissthet. Et enormt spekter av nye teknologier er nær å bli presentert. Den største problemet er å få rokket ved det nåværende vitenskapelige paradigmet og komme videre. For mer enn tre hundre år siden ble vitenskapen deres sittende fast i en bakevje på grunn av at den begrenset seg til å kun bruke energier som var fysisk observerbare. Denne oppfatningen har sinket den naturlige utviklingen i dette overflateriket. I disse dager vil en serie realiteter om kort tid kulminere i en sann forståelse av hvordan man kan integrere denne stadig økende bevisstheten.

Dette behovet for å skape et nytt og mer plausibelt paradigme er av avgjørende betydning for den historiske spredningen av menneskeheten. Menneskene trenger å føle at de raskt beveger seg mot en større aksept av sin stadig økende bevissthet. Det tok et par århundrer for denne prosessen å komme dit den står i dag. Den bygger på et dypt ønske om å finne veien tilbake til evner menneskeheten hadde for lenge, lenge siden. Disse forskjellige evolusjonsmessige stegene var opprinnelig del av en operasjon som strakte seg fra Atlantis’ fall til for et par århundrer siden. Til å begynne med gikk fremskrittene svært langsomt. Det var først da Anunnakiene begynte å vie oss mindre oppmerksomhet at det utviklet seg til å bli en rask evolusjonsmessige operasjon. I løpet av de to siste tiårene har denne evolusjonsmessige prosedyren begynt å akselerere i generasjon etter generasjon. Vi så at fremskrittene skjøt fart og ting begynte å utvikle seg. Menneskeheten begynte å bevege seg raskt i retning av å utforme en ny art. Denne forvandlingen i bevissthet er i sannhet kroneksemplet på at dere står rett foran et møte med oss i stort antall.

Dette møtet er bygget på at dere aksepterer at dere er i ferd med å nå et punkt hvor deres oppfatning av virkeligheten forandrer seg. Dere nærmer dere utkanten av det galaktiske menneskeheten. Denne prosessen er en som deres forfedre ble nektet. Da Anunnakiene skiftet side, åpnet de opp mulighetene for dere til å utvikle dere raskt til noe som er ganske nær det dere var i tiden før Atlantis falt.  Dere har alle iboende i dere de grunnleggende verktøyene som dere eide før dere ble kastet ned i begrenset bevissthet. De siste tre århundrene har sett Himmelen akselerere den tidligere så saktegående operasjonen. Denne nye tidslinjen er godt hjulpet av det faktum at Føderasjonen er her for å hjelpe menneskeheten, og dette gjorde igjen at tempoøkningen ble mer merkbar.  Dere er i ferd med å komme dere videre forbi begrensningene i den manipulerte gen-pakken dere alle har. Faktum er at de siste få ukene har begynt å legge ned fundamentet for de forandringene Himmelen har gitt hver og en av dere. Vi er stolte av hvordan de Oppstegne Mesterne har hjulpet til med disse forandringene og sørget for at vi kommer stadig nærmere avsløringen av vårt nærvær.  En del forbløffende hendelser kommer stadig nærmere å skje!

Denne helt utrolige prosessen finner for tiden sted over alt på denne vakre kloden. Vi innser at det er en ørliten forsinkelse i fullførelsen av denne svært komplekse prosessen.  Vi forstår hvor fulldedikerte vi alle er med hensyn til disse avgjørende forvandlingene. Dette riket beveger seg i mer eller mindre tilfeldige rykk og napp, men likevel uopphørlig, mot en ny virkelighet. Deres verden kan ikke lenger eksistere på den samme måten som den gjorde på begynnelsen av det forrige århundret. Det er nødvendig at en hel hærskare av oppfinnelser og nye teknologier nå får komme frem og manifestere. Vi er i gang med å hjelpe våre venner med å manifestere disse tingene. Faktum er at vi er travelt beskjeftiget med å sette opp scenarioer som kan skape enorme nye muligheter. Denne virkeligheten som har vært holdt tilbake, må nå få manifestere på virkelig uhindret vis. Vi arbeider på en slik måte at alle disse tingene blir holdt hemmelige inntil det rette øyeblikket kommer. Flåten vår er således godt forberedt og klar for en plutselig avsløring og en serie spesielle tegn som kan føre oss frem til de høyst tiltrengte masselandingene. Følgelig venter vi å se en del overraskende oppdagelser som vil forvandle denne virkeligheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Situasjonen er for øyeblikket kaotisk i deres verden, men på velsignet vis er vi i ferd med gjøre denne virkeligheten klar for de mest forbløffende forandringer. Himmelen er i ferd med å få fotfeste igjen og vi vil få se mektige ting bre seg i denne virkeligheten. Anunnakiene lystret i lang tid de mørkes ordrer, men for øyeblikket er de med og sørger for at alle de nye forandringene i dette velsignete riket manifesterer.  Himmelen anerkjenner av hele sitt hjerte viktigheten av det som om kort tid vil finne sted. Det er nødvendig at denne virkeligheten får sin frihet og sin velstand. Menneskeheten har ventet så altfor lenge på denne velfortjente belønningen. Alt er klart og det er like før det braker løs. Om kort tid vil det bli en vidunderlig feiring. Deres storslagne visjoner og vidunderlige fokus gjør denne tiden så velsignet for Himmelen og for oss. I den tiden vi går inn i vil vi se slutten på den lange forsinkelsen og dette vil på nåderikt vis føre til denne aldeles himmelske begivenhet.

La alle være velsignet og fylt av himmelsk nåde. Vi har med stor sorg bevitnet at de som har hatt makten har forsinket velsignelsene deres. Vi fryder oss og feirer disse vidunderlige gavene. En serie spesielle kunngjøringer vil, på hurtig vis, feie vekk alle de som feilaktig trodde at de kunne komme seg unna i et forbløffende avskjedsscenario. Det blir det ikke noe av. Det som har hendt hittil er kun en kort forsinkelse.  Alle de som vil bli arrestert og isolert fra menneskeheten venter fortsatt på å måtte smake de bitre fruktene av sine gjerninger. Vi gleder oss over at de som har gjort seg fortjent til slik straff, snart vil motta den.  Dette dreier seg ikke bare om å straffe de skyldige, men også om at alle skal få oppleve en sann følelse av at dette nye riket nå, på hellig vis, skal manifestere. La alle føle dypt i sine hjerter at en mektig bør er i ferd med å bli løftet av dem for å gjøre det mulig for de mest vidunderlige himmelske gaver å manifestere.

For lenge, lenge siden la Himmelen frem en agenda hvis hensikt var at menneskene til slutt skulle gjenforenes med sine familier i verdensrommet og i Himmelen. Dette hellige løfte er nær å bære frukt.  Det eneste målet for vår galaktiske familie er å hjelpe det som våre hemmelige, hellige samarbeidspartnere har greid å oppnå og i frydefull glede hjelpe til å transformere tilsynelatende endeløse generasjoner av gjeldsslaveri og sinnsyk evig økende gjeld. Tidevannet vil nå snu. Et nytt rike vil fødes. Mange dokumenter vil bli gjort til lov og gjøre helt nye regjeringer og ledelsesformer mulig.  Dette vil være de elementer som gjør deres velstand, frihet og uavhengighet mulig. Med disse verktøyene i hånden vil det gamle tyranniet bli gjort ende på og en ny måte å innrette denne virkeligheten på vil bli virkelighet. Følgelig vil vi leve på en helt ny måte og lære mye om oss selv!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. La denne vise at en ny virkelighet begynner å materialisere. Dere vil få en enorm velstand og fremgang for alle, og alt dere trenger for å gjøre deres drømmer og visjoner til virkelighet.  Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn020717.htm
Oversetter: Leif


onsdag 18. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 17. januar, 2017Sheldan Nidle 17. januar, 2017
6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo!  De prosedyrene man er blitt enige om, fortsetter å skride frem i sitt eget langsomme tempo. Det er først og fremt sikkerheten som står i høysetet, samt å opprettholde en jevn flyt. Denne operasjonen har således blitt redusert til å gå videre med de viktigste sekvensene og holde publikum i mørket inntil visse primære sikkerhetspunkter er nådd. Dette har blitt helt avgjørende for denne prosessens suksess. De innledende elementene er fortsatt den globale introduksjonene av de nye pengene, utstedt av regjeringen i nye Republikken, den meget kompliserte Revaluerings-operasjonene i Amerika samt iverksettelsen av den Globale Nyfastsettelsen av verdien av alle Valutaer. (Global Currency Reset). Disse nye pengene vil ledsages av den offisielle avdukingen av det nye, internasjonale bank- og finanssystemet. Når den tid kommer, vil den utpekte Presidenten kunne forklare NESARA og gjeldsjubileet for alle. Dette settet av spesielle kunngjøringer skal til slutt gjøre det mulig å komme med en formell kunngjøring om vår eksistens, og deretter omsider gjøre det mulig for oss å begynne våre kringkastinger til dere. Dette vil legge alt til rette for andre begivenheter som kan tvinge gjennom verdensfred og skape et miljø som man drømte om den gang NESARA først ble foreslått på slutten av 1990-tallet. Når alt dette er gjort gjeldende globalt, kan dette lede videre til en rekke andre begivenheter.

En av de aller viktigste begivenhetene som vil følge av fremveksten av NESARA og NESARA Republikken, er den formelle implementeringen av det nye bank- og finanssystemet. Vi kan allerede se hvordan det nye internasjonale banksystemet vil bli introdusert over hele verden. Dette vil først bli rullet ut i Kina og deretter i resten av Asia. Deretter vil det bli dominerende i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika. Oseania vil være siste steget for den nye bank- og finansvirkeligheten. Nye valutaer verden over vil være drivkraften bak velstand for alle og den formelle slutten på gjeldsslaveriet. Det er nødvendig at denne verden viser Gaia at den tar renselse av luften, jordsmonnet og vannet på alvor. Parallelt med dette er det nødvendig å bringe havenes system av gjensidige avhengige havstrømmer i orden igjen, fordi disse regulerer temperaturen og derved næringstilgang til landområdene og faunaen over hele verden. Denne daglige prosessen holder verdens værsystemer i balanse og hjelper havstrømmene med å sørge for de elementer som hjelper til å opprettholde klodens økosystemer.

Disse naturlige mønstrene har blitt brakt i ulage av et hemmelig regjeringskontor. Disse operasjonene har foregått i dypeste hemmelighet, vært verdensdekkende i omfang og har lykkes i å forstyrre den opprinnelige oppvarmingen og nedkjølingen av havvannet. Dette begynte videre å påvirke de enorme luftmassene over oseanene. Denne regjeringsoperasjonen begynte tidlig på 2010-tallet. Dette forårsaket uvanlig intense vårflommer i Europa, alvorlig nedsmelting av drivisen i Arktis og Antarktis, og helt merkverdige kuldeperioder og snøstormer i Europa og det nordlige Nord-Amerika. Disse hemmelige eksperimentene med været forårsaket alvorlig tørke i California og enorme vær-anomalier i Asia og Nord-Afrika. Og viktigst av alt, så kuttet de av den Nord-Atlantiske strømmen av varmere vann (Golfstrømmen). En massiv endring i det globale været var på vei til å gjøre en naturlig forandring om til en enorm miljøkatastrofe.

Denne rekken av kunstige forandringer i været førte til et svært uheldig press på et naturlig artsutryddelses-mønster som i løpet av de siste årtiene hadde tatt livet av 40% av verdens flora og fauna. Dette var på grunn av de store forandringene som var initiert for å klargjøre Gaias overflate for gjenforeningen mellom hennes to riker, som til nå har vært helt atskilt; hennes Ytre og hennes Indre verden.  I tillegg til dette hadde Himmelen gitt dekret, og mandater til, å få en endelig slutt på den korrupte verdenen til Anunnakienes lakeier, som ville kunne føre til at alt liv på planeten bukket under. Denne operasjonen er nå i sine siste trinn før full suksess.  Gaias ønske er at dere skulle kunne vende tilbake til deres naturlige 5D tilstand og å avslutte denne prosedyren med sin egen gjenforente 5D tilstand. En tilsvarende skjebne gjelder også for resten av planetene i dette solsystemet. Vi observerer og ser eksakt hvor nødvendig det er at denne prosessen fortsetter på hver planet og deres unike system av måner. De påkrevde forandringene på vannplanetene og gjenoppbyggingen av den store verdenen bortenfor Mars, som er i sin innledende fase, er et særdeles interessant fenomen å observere. Dette viser tydelig hvor storslagne og mektige ting Himmelen er i stand!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den nåværende situasjonen på Jorden forbedrer seg raskt. Våre samarbeidspartnere er travelt beskjeftiget med å sikre at utbetalingene om kort tid fortsetter som planlagt. De som har ventet så lenge på et tegn, kan nå vite at ventetiden nesten er over. Vi ønsker også å takke alle dere som har opprettholdt positive energier for visjonene deres. Dette setter vi umåtelig stor pris på og velsigner dere for deres daglige affirmasjoner. Hele denne operasjonen viser med all tydelighet hvordan positiv tålmodighet tilslutt gir dere sin belønning. Dette riket er inne i mektig forvandling som vil bli markert med at vi trer offentlig frem og mye visdom som vi vil dele med dere. Når alt dette etter hvert er gjennomført, vil dere eie en virkelighet som er kjennetegnet av sin frihet, deres selvstendighet og uavhengighet og den overveldende velstand og fremgang for alle. Dere vil få leve i dette riket og oppdage dets talløse velsignelser. I dette riket vil dere få bevitne hvor uløselig Gaias Indre og Ytre riker er knyttet til hverandre. Ta i bruk deres Indre Visdom! Vær åpne av sinn og rede til å oppdage hvordan dette nye landet fungerer!

Etter hvert som dere begynner å ta alt dette inn over dere, kan dere ekspandere deres oppfatninger og kaste av dere all frykt og bekymring. Denne overflateverdenen har gjennom de siste 13 årtusenene drevet hjelpeløst i et hav av frykt skapt og opprettholdt av lakeienes onde og grusomme læresetninger og proklamerte «sannheter». Betrakt denne nye tiden som øyeblikket hvor dette forferdelige marerittet omsider er over. Dette hellige sted skal omsider leve hver eneste dag i Himmelens flammende Lys. Og videre skal dere få møte slektningene deres fra Inner-Jorden og få lære mye om alt dere har gått gjennom fra fjern fortid og frem til denne «oppvåkningens» tid. I dette nye riket skal dere i glede ønske deres familier fra verdensrommet velkommen og lære om deres mange åndelige familiers natur. Husk alltid, dypt i deres Hjerter, at dere i realiteten aldri er alene. Deres nye følgesvenner skal lede dere inn i en aldeles vidunderlig fremtid og dele med dere nøyaktig hvordan dette kan oppnås. Vær velkommen og føl dere mest av alt virkelig Elsket.

Det som skjer omkring denne guddommelige kloden er en mektig læring. Denne læringen har potensial til å heale alt. For lenge, lenge siden kom deres forfedre hit og la ut på en lang reise i mange stadier som skulle komme til å lede dem langt bort fra det de opprinnelig kom hit for. I denne tiden er dere i ferd med å ta alt dette inn over dere og dere er i ferd med å lære hvordan dere best kan forberede dere til det som ligger foran dere. Dette er en tid fylt av, ikke bare forvandling, men også av en hel mengde omhyggelig forberedte læringsmuligheter. Vær hele tiden klar til å ta imot disse og velsigne dem for hva de lærer dere. Om ikke lenge vil dere få møte mentorene deres. De er, sammen med oss, et spesielt team som med stor ro vil veilede dere frem til en ny og mye mere bevisst eksistens. Det kan være vanskelig for dere til tider å ta alt dette inn. Men bruk bare deres mektige visjoner til å bære dere gjennom selv de mest krevende øyeblikk. Vi er sammen på denne særdeles hellige reisen. Vær åpne og i stand til å bruke deres Kjærlighet til å lede dere frem til seier!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter om dette særdeles komplekse riket. Fortsett å være positive og åpne for alt som om kort tid vil krysse deres vei! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 11. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 10. januar, 2017


Sheldan Nidle 10. januar, 2017
12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban
 Dratzo! De Eldstes plan for å kunne introdusere den globale Revalueringen fortsetter å skride frem. Og samtidig er de mørkes mottiltak også på plass og dette bekrefter helt tydelig at spesielle sikkerhetstiltak er helt nødvendige. På grunn av alt dette som skjer, har vi satt opp en rekke sikkerhetspunkter for å motarbeide og knekke de mørkes grufulle agendaer. Prosessen med å distribuere de første, svært tiltrengte pengene til sine destinasjoner er i full gang. Disse første vellykkete pengeoverføringer viser hvor velformulerte våre planer for å overvinne de mørkes onde strategier virkelig er. Hele dette komplekset av spesielle strategier beviser klart hvor effektive våre samlete forsvarsstrategier i virkeligheten er.  Med utgangspunkt i disse suksessene har vi til hensikt å utvikle kontinuerlige strategier som kan beseire de mørkes velutrustete styrker. Av den grunn er vi svært nær en ærlig fortjent seier over dem. Vi har øremerket den gjenværende tiden av denne Gregorianske måneden til å fullføre resten av våre kompliserte planer. Disse vil gjøre det mulig for oss, etter hvert som brikkene faller på plass, å fullføre de massive arrestasjonene av det mørke lederskapet og sette en endelig stopper for deres særdeles ondsinnete mål om å overvinne oss. Det er helt klart at slutten nærmer seg for dem gamle, mørke orden som har hersket i denne overflatevirkeligheten i nesten 13 årtusener!

En prosess med å fjerne alle uønskete elementer i den nåværende amerikanske republikken er i full gang. Denne vil bli tilsidesatt av den sanne, de facto NESARA Republikken.  Når dette prosjektet vil være fullført, er ennå uklart. Vi er blitt fortalt at den innkommende administrasjonen vil proklamere denne republikken, men vi føler oss ikke helt overbevist om dette og utarbeider et veikart for å se til at det faktisk skjer.  Vi har derfor konsentrert oss om å sikre at arbeidet mot dette målet holder seg på sporet og blir en manifest realitet.  Av den grunn følger vi nøye med på alt denne nye administrasjonen gjør, for å sikre at den fortsatt planlegger å kunngjøre den nye republikken. Så snart dette er manifest, ligger det planer klare for gjennomføringen av tilsvarende forandringer globalt, hvilket totalt vil forandre måten dette verdensomspennende geopolitiske systemet opererer på.  Inntil da følger vi årvåkent med på alt som skjer for å få en følelse av hva som virkelig er i ferd med å utvikle seg i USA. Vi har til hensikt å gjøre det som er kreves for å forandre måten deres nåværende virkelighet fungerer på.

Hele operasjonen vår er bygget rundt å skape et miljø i dette overflateriket som naturlig vil lede til første kontakt. Dette klimaet vil deretter være rede til å ta imot en hærskare av spesielt trenet personell som vil bringe hver eneste en av dere helt frem til terskelen til full bevissthet.  Vi har holdt årvåkent øye med dere alle i mer enn et tiår og forstår hva dere trenger for å nå denne fullkomment rene bevissthetstilstanden. Denne mentoroppgaven er en uhyre kompleks prosess, men vi er fullstendig klar over hvordan vi best kan interagere med dere for å oppnå de nødvendige resultater. Vi forventer at denne mentorprosessen kan ta måneder å gjennomføre. Således forstår vi hvilken form for interaksjon som vil være best for å nå våre grunnleggende mål. Hver eneste en av dere har inni dere et sett med «overvåkningsinstrumenter» (monitorer) som også hjelper til med å forberede dere til det neste steget i deres evolusjon. Det dere trenger for er et dertil egnet sett av «mentale skyv» og øvelser som setter dere i stand til bevege dere opp på stadig høyere bevissthetsnivåer.  Således følger vi simpelthen de direktivene vi får fra Himmelen. Denne prosessen skal utstyr dere med alt dere trenger for deres tre dager i deres eget Krystall-Lys Kammer.

Som dere forstår, dreier denne prosessen seg om gi dere drivkraft til å gå gjennom enda en serie med steg videre fra der dere nå befinner dere.  Dere befinner dere på terskelen til å motta global velstand for alle og de innledende operasjonene vil gi dere et nytt, fantastisk bank- og finanssystem, så vel som gullbaserte nasjonale pengeenheter.  Tidligere har de mørke sjelene gjort denne oppgaven svart vanskelig for oss. Ikke desto mindre har vi greid å bryte gjennom deres fysiske og juridiske barrierer. Forsinkelsene som skjer i disse dager er ikke noe mer enn en dyp varsomhet som sikrer at hvert nødvendig steg blir fullført med suksess. Denne ekstra langsomheten i prosessen er nå i ferd med å nå et punkt hvor en mindre grad av forsiktighet i hvert trinn blir nødvendig. Av den grunn har vi bedt vårt kontaktpersonell å oppfordre de som har det overordnete ansvaret om å sette fart i distribusjonen av pengemidlene. Denne langsomme og nitide prosessen med å finansiere de ulike valutaer er en prosess som vi til å begynne med anså som en begivenhet som raskt kunne gjennomføres. Det er vår absolutte hensikt å sørge for at disse globale utbetalingene blir fullført slik at de nødvendige nye regjeringer og styresett virkelig kan manifestere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av det som fortsetter å skje i deres verden.  Den globale velstand for alle, som dere så lenge har blitt lovet, kryper stadig nærmere. Alle de som er involvert i disse velsignete begivenhetene forteller oss lykkelig at, til tross for den tilsynelatende tregheten, så er datoene for de planlagte utleveringene snart fastlagt. Agarthanerne rapporterer at alt er klart for det som for øyeblikket blir forventet av dem.  Vi vil fremsette en del forslag om hvordan denne spesielle prosessen kan gå raskere. Målet for Himmelens strategi er å isolere USA Inc. og således hindre at de kan fortsette stort lenger. Vi har instruert våre ulike Hellige Hemmelige Samfunn om å be alle sine medlemmer om å fortsette å vie sin innsats til fremveksten av NESARA Republikken og jublende ettergivelse av all gjeld som ledsager den. Menneskeheten skal frigjøres fra sine falske allianser og fryde seg over å ha fått tilbake sin frihet og uavhengighet og at det er slutt på all manipulasjon. Vi ønsker å velsigne det hele og se at Lyset i sannhet har vendt tilbake til Jorden.

Det som i realiteten foregår er en tautrekking mellom dem som fryktløst ønsker å fullføre dette guddommelige prosjektet og dem som ønsker å oppfylle denne guddommelige plikt først når det nødvendige sikkerhetsnivå er oppnådd og gir tilstrekkelig trygghet. Det er nødvendig at disse milepælene blir gjennomført i et tempo som gjør at ting skrider frem i samsvar med det tidsskjema som Himmelen har fastsatt. Blant våre allierte har vi en gruppe fulldedikerte vesener som er i stand til å sørge for den totale sikkerheten for denne særdeles komplekse operasjonen. Vi forstår nøyaktig hvordan alt dette kan manifesteres.  Himmelen forteller oss at den mørke kabalen må isoleres totalt fra oss. Derfor er det umiddelbart nødvendig med en rask serie av arrestasjoner globalt. I tillegg er nye og pålitelige nasjonale regjeringer helt essensielt. En rask implementering av NESARA Republikken er også helt avgjørende. Vi ber om en hellig felles innsats, som gjør alt dette til virkelighet og manifestert så alle kan se.

Denne overflatevirkeligheten vil bli forandret, mine velsignete Sjeler! Vi har forpliktet oss til å implementere en tid som gir dere frihet, uavhengighet og velstand for alle. Slik vi ser det, er det nødvendig at ting gjennomføres på mye mere drastisk vis. Det er nødvendig at de som vet hva som i virkeligheten foregår får tildelt kjempeplakater som viser at tiden for «mer av det samme gamle» for alltid er over. Ta den tid som trengs til å forklare og bevise at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G er i ferd med å skje i hele verden. Nøkkelkunngjøringer om denne overgangen må bli offentlig proklamert. Vi Mestere har sett hvordan et slik «Offentlig Teater» faktisk kan blåse liv i et eller så blasert landskap. Det kan også omgjøre denne prosessens tvungne, nærmest hjernedøde natur til en transformerende omskiftning som er både ærefryktinngytende og i sannhet vidunderlig. Derfor ber vi om at denne prosessen blir langt mer fargerik, levende og langt mer engasjerende for folk. Dette er alt som skal til for å gjøre slutt på den livløse og tyranniske undertrykkelsen som den gamle måten har representert. Adonai! Adonai!

I dag fortsatte vi våre rapporter om hva som foregår rundt om på denne kloden. Vi takker dere alle for at dere gjør det mulig å bringe inn en ny virkelighet. Disse storslagne endringene i deres verden begynner først nå rulle seg ut. Vi oppfordrer dere alle til å være med å manifestere dette nye riket i all sin vidunderlige stråleglans! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leifonsdag 4. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 3. januar, 2017Sheldan Nidle 3. januar, 2017
5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! Etter enda en serie seriøse diskusjoner om grunnene bak en evig foranderlig «philosophie de guerre», beveger nå finansieringsprosjektene seg fremover igjen. De grunnleggende uenighetene dreide seg om hvordan den nye verden, etter at velstand for alle var en realitet, skulle styres. Mangelen på et gjennomgripende verdenssyn ble avdekket, og i den krevende rekken av i-dybden-diskusjoner, som alle parter i etterkant gjennomgikk nøye, ble en omforent, detaljert agenda proklamert. Vi står nå samlet om et antall mål og et tidsskjema for å implementere dem på de rette tidspunktene.  Denne høyst nødvendige prologen ble nødvendiggjort på grunn av et antall sleipe triks det illegale US Corporation prøvde seg på. Det som er gledelig er at vi nå alle «leser fra samme manus», for å si det slik. De som skal ha ansvaret for regjeringsarbeidet er en revolusjonerende og ulikeartet gruppe individer som, til tider, ikke alltid har samarbeidet harmonisk. Denne organiske prosessen har gjennomgått sin egen stille revolusjon og kommet ut av det som en helhet. Vi er i ferd med å forandre mange grunnleggende prosesser og formulere retningslinjer for gruppen slik at den skal kunne lede denne svært komplekse situasjonen med hundre prosent suksess. Dette har resultert i en ledelsesstil som nå kan frembringe et virkelig fantastisk sett av nødvendige løsninger! For øyeblikket arbeider vi med å forberede et generelt tidsskjema for alle de store begivenhetene som skal skje, og vi er overhodet ikke i tvil om at det beste ligger fortsatt foran dere.

De indre virkemekanismer i en definitiv løsning har blitt mulig takket være møte mellom mange kloke mennesker, hvilket burde ha skjedd for lenge siden. Vi har nå en dyp følelse av at denne nye generelle avtalen er det essensielle neste steget som skal bringe deres verden ut av det gamle systemet som ble skapt av Anunnakiene og utelukkende var til beste for lakeiene deres, slik at dere kan legge dette bak dere for godt. Vi er i ferd med å skape et globalt samfunn som er helt i takt med den stadig økende globale bevisstheten. Dette fremtidige riket skal være kjennetegnet ved velstand og fremgang for alle, frihet, og viktigst av alt, fullstendig uavhengighet. Denne grunnfilosofien gjør det mulig å forstå de nye målene for dette nye samfunnet som ennå er i støpeskjeen. Den har i seg en myriade av variasjoner som vil bli støttet av lokale styresmakter. Denne prosessen skal gjøre det mulig for nye nivåer av gjensidig toleranse å vokse og spre seg. For hver dag som går, så beveger den dere også i retning av en atmosfære som legger til rette for full avsløring. Dette ene faktum alene, viser hvor raskt deres «jakt på lykken» ¹ endrer seg i deres rike. Det er til denne verden vi gleder oss til å ankomme. Introduksjonen av oss, og likeledes Agarthanerne, vil være et aldeles vidunderlig siste trinn i denne evig pågående forandringen. Dere er i ferd med å utvikle dere opp på nivåer som gir løfte om fremveksten av et galaktisk samfunn som det i sannhet virkelig er verdt å legge merke til!

Etter hvert som bevissthetsnivået deres vokser, vokser dere på andre områder også, som igjen vil endre hvordan dere oppfatter denne evig foranderlige virkeligheten. Menneskeheten gjennomgikk et voldsomt tilbakesteg i sin utvikling i Atlantis’ siste dager, og senere, langsomt, langsomt, etter de siste Gyldne Tidsaldere, begynte de å utvikle seg fremover igjen. Denne perioden har vært kjennetegnet av en gradvis bevegelse oppover i evolusjon, fra det endeløse barbariet i verden i det tyvende århundret før Kristus og frem til nå. Vi har fulgt meget nøye med på deres evolusjon og fremskritt, samtidig som vi selv har «pådyttet» dere den ene avataren etter den andre. Himmelen har gitt sine bidrag til denne prosessen ved at spesielle, himmelske søsterskap og brorskap ble etablert for å sette ytterligere fart i denne fantastiske prosessen. Og slik henger det sammen at Himmelen i denne tiden gjennomfører en altomfattende oppryddingsoperasjon for å sikre at de mørke «gir opp» denne virkeligheten på det guddommelig riktige tidspunkt. Dette er allerede nå i full gang, samtidig som den meget kompliserte prosessen, som dere kaller «oppstignings-symptomer» fortsetter for fullt. Dette er derfor en meget spesiell tid som skal forberede menneskeheten på Jordens overflate til sine kommende oppgaver, slik at de blir i stand til å gjenoppta sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaia og hennes mange økosystemer. Dette er også en tid hvor dere blir forberedt til å ta imot oss og deres slektninger fra Agartha.

Hele denne prosessen er på det dypeste nivå knyttet til deres bevissthetsskifte. Himmelen går helt og fullt inn for å høyne deres oppfatninger om dette riket og gjøre at der blir klar over hvor gjensidig avhengige av hverandre de ulike delene av denne prosessen er. Dere har allerede lært om denne hellige sammenheng gjennom fremveksten av den globale økologi-bevegelsen. Nå er det nødvendig at dere går mye lenger og oppdager et antall guddommelige regler for hvordan Himmelen sprer og opprettholder liv, ikke bare på Gaia, men over alt i denne galaksen. Da vi begynte å reise gjennom denne galaksen fikk vi se med egne øyne hvilke mange ulike måter Ånden opprettholder liv på. Denne rekken av hellige operasjoner slutter aldri å forbløffe oss. Det er denne visdommen dere vil få stifte bekjentskap med etter hvert som dere blir galaktiske mennesker. Vi har hatt privilegiet av å oppdage tilsynelatende uendelige variasjoner av liv. Hver av dem var knyttet til en spesifikk ordning av miljøet og viste således livets evige under og det i sannhet uendelige mangfold. Vi ser med glede frem til å kunne observere dere, når dere begynner å reise gjennom denne aldeles storslagne virkeligheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste par tiårene har vi sett et slags berg-og-dalbane scenario i virksomhet.  Vår intensjon er å sørge for at arbeidet mot de primære målene i denne stille, åndelige revolusjonen fosser frem. Himmelen har, i sin uendelig nåde, gitt våre samarbeidspartnere tillatelse til å gå frem på et høyst uvanlig vis. Av denne årsak har de ulike prosjektene gjort fremskritt på alle mulige merkelige måter. Vi berømmer hver eneste en av dere for at dere står støtt i deres positive energier, til tross for at det ennå gjenstår å se resultatene manifestert.  Det er viktig at dere forstår at Himmelen arbeider sammen med oss for å se til at dette gregorianske året 2017 begynner med en grad av åpenlys manifestasjon som raskt blir åpenbar for alle. Til tider kan det hende at denne prosessen kan bli ganske foruroligende. Våre samarbeidspartnere har greid å legge alle gamle vanskeligheter bak seg. Således har de endelig gitt sitt ja til betingelsene som vil gjøre utløsningen av de mange instrumentene mulig, som er nøkkelen til finansiering av alle prosjektene. Dette er et klart tegn på at mange kritiske begivenheter er nær å kunne fullføres.

Himmelen sendte ut en mektig rekke av energier på slutten av det foregående året for å rense dette solsystemet og påbegynne en hurtig forandring i separate virkeligheter. Gjennom de siste par tusen årene har dette solsystemet på en måte blitt holdt på stedet hvil, uten å komme noe videre. Planetarisk vertskap og deres ledsagende Engler har vært blokkert av de mørkes konstante intervensjon.  Denne situasjonen ble bragt til opphør da solen var på nippet til å bli en Nova på begynnelsen av 70-tallet.² Venus, Mars og Pax³ er nå i ferd med å bli gjort klare til at dere kan starte ny bosetting der i nær fremtid. Denne operasjonen i Himmelens regi er enda et tegn på at forsinkelsene, som har vært et fremtredende trekk i denne virkeligheten, er nær ved å finne sin velfortjente løsning. For øyeblikket er de viktigste planetene i «livsbeltet» i dette solsystemet faktisk temmelig aktive. Dette er igjen et tegn på positive fremskritt.  Himmelens GUDDOMMELIGE VILJE er i ferd med å manifestere og bli til virkelighet. Følgelig vil dette komme til å bli et særdeles frydefullt år for alle!

Dere er i sannhet en utrolig gruppe Vesener som har inkarnert på Gaia i denne tiden. Himmelen har utformet et eget sett av avtaler med dere. Vår hellige oppgave er å sørge for den nødvendige sjeldne og guddommelige nåde for å gjøre det mulig for dere å oppfylle den primære grunnen til at dere er her. Denne oppgaven har gitt oss anledning til å oppdage hvordan vi forholder oss til hverandre, og denne prosessen er i konstant utvikling alt mens vi nærmer oss øyeblikket da alle disse prosessene når et krysningspunkt. Dette vil inkludere belæringer som vil gi dere deres sanne historie om dette samfunnet helt fra sin temmelig røffe start etter Atlantis’ fall. Dette vil bli en tid hvor det vil gå opp for dere hvorfor det er nødvendig at vi tar imot denne nye virkeligheten med åpne armer. Dette vil lede opp til at dere vil få møte Agarthanerne, men mest av alt deres åndelige familie og familien fra stjernene. Det er mye som er skjebnebestemt til å skje og mange ting vil bli avdekket. Ha Fred i deres Hjerter, og fremfor alt, vær fullkomment trygge på det som om kort tid vil hende. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi hatt enda en anledning til å se på hva som er i ferd med å skje på overflaten på denne underskjønne kloden. Fortsett å være tålmodige! Det har tatt LANG tid å nå frem til dit vi nå er kommet.  Et antall store begivenhet forbereder seg på å manifestere og transformere all den frustrasjonen som frem til nå har omgitt dere. Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              

Oversetter: Leif


¹ Dette begrepet herstammer fra et grunnbegrep i opprinnelige Amerikanske grunnloven; at hver borger skal ha soleklar rett til å velge sin egen vei til lykken.www.paoweb.com

² Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år. (dette er også omtalt nærmere i Sheldan Nidles melding fra 18. Oktober 2016, se www.paoweb.com

³ For de som ønsker litt mer bakgrunn om pax, har jeg hentet ut tre sitater fra tidligere budskap: “Effekten av hennes (Moder Jords) transformasjon vil strømme ut gjennom solsystemet og utløse tilsvarende økologisk rehabilitering der: ved å bringe floraen og faunaen tilbake til Mars og Venus, så vel som å stimulere den komplette gjenoppbygging av vannplaneten Pax.” (Sheldan Nidle 9.april,2013). “Dere vil immigrere til Mars og Venus, og med tiden til vannplaneten Pax, som er i ferd med å bli restituert. I dag danner restene av den det dere kaller Asteroidebeltet.” (Sheldan Nidle 27. oktober 2009). Så snart denne (dvs. deres) nye stjernenasjon har funnet sin form, vil dere kunne bli lykkelige beboere på disse tre nylig terra-formete verdenene. Disse verdenene er Mars, Venus og den gjenoppbygde planeten som vil bli kalt Pax. Venus mistet havene sine og sin atmosfære da den mørke Anchara Alliansen angrep for omtrent en million år siden. Den samme totale ødeleggelse ble også Mars utsatt for.” (Sheldan Nidle 8.september, 2009.)

onsdag 28. desember 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 27. desember, 2016Sheldan Nidle, 27. desember, 2016   
          
11 Batz, 14 Mol. 13 Caban

Selamat Jalwa! Vi begynner i dag med en kort fremdriftsrapport. Nye valutaenheter, som er øremerket for distribusjon, er i ferd med å bli gjort klare. Vi er klar over at dette har vært en lang og vanskelig reise for alle. Det er derfor viktig at dere vet at de som sitter på toppen av de ulike distribusjonsnivåene forbereder seg på å sette i verk en prosess som vil forbløffe dere stort. Straks den er iverksatt, såfremt ikke uforutsette ting skjer, så er denne prosessen forventet å ta over en måned å gjennomføre. Som dere vet, har det vært en virkelig krevende vei mot målet for alle. Utleveringen av velstandsfondene er simpelthen det første trinnet i denne intrikate operasjonen.  Vi vet at grunnen til at denne omfattende prosedyren ble ytterligere komplisert av det absolutte kravet om at alle aksjonen skulle være sikre og over bordet.  Dette førte til enighet om at man måtte gå frem så langsomt som nødvendig. Vår hensikt var å arbeide med våre allierte og sørge for at de var tilfreds med det som utfoldet seg.  Denne rekken av krav tvang oss inn i en svært langsom og omstendelig arbeidsmåte. Således har det tatt mer en to årtier å gjennomføre denne komponenten av vårt store og kompliserte prosjekt. Det er til stor glede for oss at deres bevissthet og måten dere har lært å betrakte denne oppgaven på, har gjort at dere nå kan ha en mye bedre forståelse av hva denne reisen egentlig handler om.

Da vi først ankom hit til deres vakre planet, sanset vi umiddelbart hva som foregikk. Anunnakiene var fortsatt de Høye Herskere i dette overflateriket og de behandlet lakeiene sine med fast hånd, men likevel med silkehansker. Den rollen dere var henvist til, var å adlyde de få, uten å stille spørsmål. Denne urettferdige virkeligheten gjorde at vi følte mye smerte over hva dere måtte gjennomgå. Vi oppdaget umiddelbart hvem som sto i fronten for det Himmelens Hellige Lys hadde oppnådd. Til å begynne med var de mistenksomme overfor vårt nærvær, men litt etter litt begynte de å stole på oss. De Oppstegne Mesterne deres var våre høye beskyttere, og ved hjelp av dem ble hele dette prosjektet forklart for alle. Ikke desto mindre tok det oss to tiår å oppnå den grad av tillit som kreves for at vi skal lykkes med å gjennomføre vår serie med prosjekter. Straks dette var oppnådd, kunne vi implementere prosjekter som involverte både de Oppstegne Mesternes hellig samfunn og Agarthanerne. I løpet av denne tiden har vi økt antallet skip i flåten vår og fullført opptreningen av dem som skal være mentorer for dere. Disse prosjektene pågår selvfølgelig ennå.

Vi har begynt å legge strategiske planer for hvordan vi best kan fjerne de lakeiene som har maktposisjoner i en rekke av regjeringene rundt om i verden.  Denne prosessen henger generelt sammen med en pågående juridisk prosess som har tilknytning til den omfattende korrupsjon og illegale operasjoner i regi av det nåværende amerikanske regimet. Dette prosjektet ble opprinnelig etablert for å isolere vitale aspekter av disse som drev denne illegale operasjonen.  De andre delen av planen var at den gradvis skulle manifestere en ny juridisk republikk, tuftet på en serie dokumenter som etter hvert ble kjent som NESARA. Denne operasjonen resulterte i en del komplikasjoner som nå gradvis finner sin endelige løsning. Nye ledelsesformer og arbeidsmåter for regjeringer har fått anledning til å etablere seg omkring i verden, som en referanseramme for en sann, grunnlovsbasert ledelse av Amerika. Det overordnete målet er å forvandle den nåværende situasjonen gjennom en serie av fremtidige kunngjøringer. Av strategiske grunner er det nødvendig at det eksakte tidspunktet for disse kunngjøringene holdes skjult for offentligheten. Det er derfor av avgjørende viktighet at dette, og også velstandsprosjektet, skrider frem i hemmelighet inntil det rette øyeblikket kommer for å avsløre det hele. Det er vår felles policy å holde alt konfidensielt inntil alle sikkerhetsaspekter assosiert med alt dette til fulle er løst.

Mens disse fasene som må holdes hemmelig, gjennomføres, beveger vi oss stadig nærmere full avsløring. Alt vi gjør vil bli mye lettere for oss når vi kan tale med dere i full offentlighet og skissere for dere hva Himmelen har gitt bud om. Vi innser til fulle hvor viktig det er at vi kan operere ute av skyggene, slik vi nå er nødt til å gjøre. Vårt kontakt- og kommunikasjonspersonell har vært tvunget til å følge visse sikkerhetsprotokoller som gjør arbeidet deres temmelig tungrodd. Vi har etterlevd disse i hovedsak for at våre partnere da ville føle seg mye tryggere. I de kommende månedene vil dette behovet svinne hen, når vi etter hvert begynner å henvende oss direkte til dere. Det enorme omfanget av forurensning og klimaforstyrrelser som Anunnakienes lakeier har stelt i stand, er meget bekymringsfullt. Dere har forårsaket en forferdelig grad av ubalanse både i atmosfæren, i havene og på landjorden. De må rettes opp. For oss er dette relativt enkle operasjoner. Imidlertid er de som har kontrollen i regjeringer rundt om i verden, imot slike prosedyrer. Vi er nødt til å vente til sannheten om vår eksistens og nærvær formelt er gjort offentlig kjent. Som dere da forstår, nærmer vi oss en serie begivenheter som vil forandre hele måten dette globale samfunnet opererer på. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne spesielle tiden av året er preget av forhøyet glede på grunn av det som nå er klart til å skje.  Den mektige åndelige gaven som finansiell frihet er, står rett for døren. La oss derfor fryde oss og holde humøret oppe. Dette er også en tid hvor energier for åndelig fornyelse manifesterer. Vit at denne energien er et symbol på et nytt løfte fra Himmelen om å overøse dere med nåde og handling. Dette symboliserer hvordan Himmelens Hærskarer virkelig tar deres sikkerhet på alvor, samt deres frelse fra en strøm av energier som for øyeblikket feier som en brølende storm gjennom dette riket. La hele menneskeheten bli oppmerksom på at denne svært spesielle kompensasjonen nå er i ferd med å manifestere.  La denne høytidssesongen feires i lykkelig viten om at dette monsteret av ondskap, som har vært deres bane og skjebne, nå er i ferd med å forsvinne. Dette er i sannhet en tid som kan ses på med stor glede og hjertefølt takk til Himmelen! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Som den alltid gjør, begynte denne vidunderlige tiden å synes å være befengt med forsinkelser og de sedvanlige frustrasjoner. Over alt på kloden har denne mektige bevissthetens renessanse løftet Gaias overflaterike til nye høyder. Lange lister med globale humanitære prosjekter er akkumulert, sammen med oppsamlete finansielle midler som skal sørge for at de kan gjennomføres. Dette er en tid hvor stresset forårsaket av befolkningsvekst og velsignelsene i en ny virkelighet flyter sammen. Denne vidunderlige planeten vil få se mirakler fødes, som vil bringe gryningen av verdensfred, tuftet på deres høytflyvende visjoner. Disse velsignelsene vil manifestere og en eksplosjon av aktivitet vil se helt nye holdninger vokse frem over hele verden, drevet frem av denne planetens stadig økende bevissthet. Himmelen har i lang tid plantet sine spesielle frø for å gjøre denne aldeles strålende begivenheten mulig. Dannelsen av denne nye virkeligheten er likevel bare begynnelsen. Så ta ett skritt tilbake i glad forventning og følg med mens denne nye virkeligheten raskt finner sin storslagne, nye form.

Som dere kan se, venter det mange vidunderlige mirakler rett rundt hjørnet, som man sier. Vi mestrene er stolte av hva dere kommer til å gjennomføre når dere omsider får deres frihet og velstand for alle. Denne serien av fenomener vil vise dere hvor mye dere virkelig er stand til. Vi har fulgt tålmodig med og sett hvor nådeløst Anunnakienes lakeier har holdt dere nede. Alt dette vil nå forandre seg, når dere forvandler denne skjønne kloden som er deres hjem. Dere skal utvikle planer for å ta i bruk ny teknologi for å rense opp vannet, luften og landjorden. Når vi etter hvert avslører et antall nøkkel-sannheter for dere, vil enda flere mirakler med ett manifestere. Etter at familien deres fra Verdensrommet har landet, vil dere få anledning til å vise hvor mye deres bevissthet faktisk har økt.  Til og med Agarthanerne vil være henrykt over hva dere har greid. Det er nå kommet til dette fantastiske punktet, at dere kan gjenforenes med de Indre Riker for å utforme et nytt Gaia.

I dag fortsatt vi med våre ukentlige rapporter. Denne magiske tiden av året har brakt oss mye glede! Den kommende tiden vil med sikkerhet bringe dere alle en aldeles strålende serie av undere. Dette er også tiden for dere til å ta i bruk dere fantastiske visjoner for å manifestere det sanne under som menneskeheten i virkeligheten er! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leif

onsdag 21. desember 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 20. desember, 2016Sheldan Nidle 20. desember, 2016
4 Kan, 7 Mol, 13 Caban

Dratzo! De som har ansvaret for RV-distribusjonen og velstandspakkene jobber på spreng for å sørge for at de blir gjennomført samtidig. For øyeblikket er RV’en i ferd med å bli avduket på de ulike nivåene som er etablert av disse utrettelige Lysarbeiderne. De er vel kjent med hvor viktige disse mange velstandspakkene er. Så snart mer enn 70% av disse spesielle pengemidlene er utlevert, er opprettelsen av NESARA-Republikken sikret ved lov. Denne ene faktoren gjør at denne prosessen er av avgjørende betydning for alt det våre samarbeidspartnere på Jorden arbeider med i denne tiden. Samtidig er det også en egen prosess for RV’en.  Dette er for å sikre at de ekstremt store pengesummene overføres trygt og sikkert til de underprivilegerte over hele kloden. Disse humanitære prosjektene gjør det mulig for verden med letthet å sørge for den frihet, mat, gode sanitærforhold, boliger, klær og elektrisitet som trengs for å bringe alle opp på en akseptabelt, moderne levestandard. Dette vil sørge for at alle lærer å lese og skrive og får den Internett-utdannelse som er nødvendig for å forstå hva vi holder på med.  Som dere forstår, er det store fremskritt på gang. Men fortsatt er det mye som gjenstår før vi har nådd alle målene som er satt.

Våre forbundsfeller i denne verden gjør en aldeles fantastisk jobb. Imidlertid er det fortsatt mange av kabalen som kun nylig har avslørt seg. De fleste av disse onde kjeltringene på de lavere nivåene er allerede arrestert. Denne gruppen har i de siste ukene hjulpet oss å få arrestert flesteparten av erkekjeltringene på det neste nivået. Denne prosessen har i tillegg hjulpet oss å avdekke hvordan disse fullstendig hensynsløse rottene opererte. Dette har gjort det mulig å få full oversikt over disse intrikate, svindleriske operasjonene helt opp på toppnivå. Samarbeidspartnerne våre er i full gang med å sette sammen de siste bitene i dette ekstremt ondsinnete puslespillet. Hensikten med denne siste serien av etterforskning-operasjoner er å gjøre våre forbundsfeller klare til den endelige, globale «nedskytingen» av denne monsterliknende, sammenvevde ondskapen. Anunnakiene skapte denne sjokkerende motbydelige, svindleriske organisasjonen av mørke Sjeler.  Den spredte sine fangarmer inn i hver krok og hjørne over hele kloden. Å gjennomskue og finne disse erkekriminelle gangsterne har vært et omfattende studium av tankeprosessene til disse svikefulle rottene. Vår felles intensjon har vært å sikre velstandsfondene og få slutt på global korrupsjon. Disse målene er nå i sikte. Vi er svært fornøyde med at hver dag bringer oss nærmere avsløringen av vår vennligsinnete eksistens, og NESARA!

Flåten vår fortsetter å overvåke Gaias overflateriker.  Hvert lille hjørne av denne kloden er under angrep av to mektige krefter. Den første er klimaforandringen. Denne prosessen, som er drevet av den raske globaliseringen av deres primitive industri-tidsalder, har spydd ut ufattelige mengder av forurensende stoffer i atmosfæren, i havene og på landjorden. Disse forferdelige industrioperasjonene har virkelig vokst som kreft over hele kloden i perioden etter slutten på den Andre Verdenskrig. Fra vår posisjon i verdensrommet, har vi kunnet måle mengdene av forurensende stoffer som har kommet til bare i løpet av de siste førti årene. Vi forstår til fulle hvor farlige alle disse giftstoffene virkelig er. Den andre faktoren er prosessen som Gaia benytter for å klargjøre denne overflateverdenen til sin fremtidige gjenforening med 5D paradiset i Inner-Jorden. Denne meget omfattende operasjonen finner sted i et relativt langsommere tempo enn den første faktoren.  Graden av kunstig forurensning som influerer på denne naturlige forandringen er sjokkerende! Den har forårsaket at helt uvanlige temperaturgradienter har oppstått. Den har resultert i at en hel rekke områder i havet er tettpakket med plastavfall og har forandret havstrømmenes naturlige flyt.

Disse forandringene har gjort sitt for øke tempoet i prosessen som gradvis ødelegger en rekke befolkningsområder på kloden. Dette bekymrer oss, for vi ønske å frigjøre dere til å løse disse problemene gjennom forent teknologi som henger nøye sammen med deres bevissthetsøkning. Omfanget av radioaktivt materiale som blir pumpet ut i havet, kombinert med stadig økende mengder sand-støv fra Nord-Asia, skaper et problem som i sannhet krever en serie verdensomspennende løsninger som det nå er kritisk behov for. Vi har forklart våre bekymringer for deres ledere og bedt om at tidsskjemaet for at hele kloden får vite om vår eksistens, blir vesentlig fremskyndet.  Det er av helt avgjørende betydning at et rekke vanskeligheter, som dere synes å ignorere, blir tatt tak i på ordentlig og at en rekke krisetiltak umiddelbart blir iverksatt.  Mange av politikerne i verden har en oppfatning av virkeligheten som på kort sikt er meget farlig for dere alle.  Av den grunn har vi gjennomført en del små og foreløpige aksjoner for å gi dere litt ekstra tid til å løse mange av disse alvorlige problemene.  Det er vår oppfatning at forandringer i regjeringene deres vil gjøre at denne begredelige situasjonen kan tas fatt i på alvor. Det er av livsviktig betydning at disse problemene bli angrepet og ikke ignorert!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden befinner seg midt inne i velsignete forandringer.  De som har hatt overoppsynet og ledelsen med alle disse forandringene innser at det vil ta lengre tid enn opprinnelig beregnet.  Men, til tross for dette, vil disse endringene virkelig sørge for at alle får føle en form for frihet som ikke har vært opplevd siden før Atlantis’ skjebnesvangre undergang.  Sett i et slikt lys, vil den storslagne velstanden gjøre at dere omsider kan virkeliggjøre deres aller største drømmer og se med all tydelighet at dere nå har fått tilbake de evnene dere mistet for så lenge siden. Vi Mesterne har samarbeidet tett med Himmelen og våre forbundsfeller på Jorden for å sikre at dette arbeidet er fullt beskyttet og sikret mot hva det enn måtte være den gamle garden måtte finne på å gjøre. Av den grunn har dette prosjektet tatt oss mye lengre tid. Men fortsett uansett å være positive, kjære Sjeler! Vit dypt i deres hjerter at denne nye tiden omsider er nær. La dette være en tid med feiring og glede når dere vet at dere om kort tid skal få møte resten av deres himmelske familie og familien fra verdensrommet!

Den kommende tiden vil med all ønskelig tydelighet stake ut veien deres videre til full bevissthet. Tiden frem til da er derfor en tid hvor dere kan begynne å danne dere et klart bilde av hvordan dere var i stand til å unnslippe slavetilværelsen under Anunnakienes lakeier. Vi Mesterne er svært oppmuntret over de fremskritt dere gjør i denne prosessen og hvor raskt den nærmer seg de avsluttende steg. Deretter vil pengemidlene raskt bli tilgjengelige, for da er det rette øyeblikket kommet for å proklamere NESARA-Republikkens inntreden. Vi og Agarthanerne tar oss av denne guddommelige operasjonen. Vi forstår dens kompleksitet og ber dere simpelthen å fortsette med deres positive visjoner. Som tidligere stadfestet, har de en vidunderlig energi som hjelper til at alt kan gjennomføres på vellykket vis. Denne aksjonen, som vi gjennomfører i felleskap, kan bare lykkes takket være den innsats dere fortsetter å legge inn. Mange vidunderlige begivenheter begynner å bli klare til å virkeliggjøres. Denne mørke hengemyra nærmer seg sitt endelikt.

Hele dette prosjektet har vært som et under for oss. Vårt hellige, himmelske Råd ble først opprettet for omtrent 900.000 år siden, da den Lemurianske kolonien var på vei til Gaia.  Målet med denne kolonien var og utforme en galaktisk union av mennesker, på planeten og i verdensrommet. Dette var for å anerkjenne de spesielle båndene som var dannet og for å være partnere med den vidunderlige Cetaceiske Nasjonen.¹ Men et antall mørke faktorer forårsaket at denne spesielle tidslinjen måtte omskrives. Våre Søsterskap og Brorskaper tilpasset seg, slik Himmelen gav bud om. Og således går vi inn i denne tiden vel vitende om at begivenhetene som vi har beskrevet, er i ferd med å finne sted. Våre galaktiske familie og våre brødre og søstre på Jorden er i ferd med å fullføre aksjoner som vil gi dere en rekke svært velkomne gaver. La slutten av dette året, og begynnelsen på det nye, være en tid av fryd og glede og Begynnelsen på alt dere har til hensikt å gjøre med de aller inderligste ønsker deres hjerter brenner for. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag, som alltid, rapporterte vi om det som foregår i dette verdensomspennende riket. Benytt den gjenstående tiden til å fullføre alle deres forberedelser.  Himmelen har til hensikt å gi dere de gaver dere ønsker mest av alt. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leif

¹ Den Cetaceiske Nasjonen omfatter Cetaceene, alle hvalartene i havet.

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions