Followers

tirsdag 20. juni 2017

NORSK -- Sheldan Nidle 20.juni, 2017Sheldan Nidle 20.juni, 2017
4 Cimi, 9 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Alt fortsetter å bevege seg fremover på sitt eget vis. De som har ansvaret for sikker opptelling og riktig overføring av pengemidlene har full tillit til at alt vil bli fullført som det skal og til rett tid. De eneste forsinkelsene skyldes nå de metodene som er valgt for å gjennomføre disse enormt kompliserte oppgavene. Vi blir forsikret om at en rekke prosedyrer for øyeblikket blir gjennomført på effektivt vis. Bare fortsett å være tålmodige og rede til å ta imot velstandsfondene når det rette øyeblikket kommer. De som har ledelsen og styringen med overflodsprogrammene er hundre prosent dedikert til å gjennomføre ikke bare Revalueringen og den Globale Nyfastsettelsen av Verdien på verdens pengeenheter, men også å gjøre alt klart for den Amerikanske NESARA Republikken.

Den omfattende massearrestasjons-aksjonen venter bare på at NESARA Republikken skal bli proklamert. Inntil det skjer, er alle som potensielt vil bli arrestert nøye overvåket og alt blir gjort klart for denne mektige gjerningen. Det eneste som gjenstår å gjøre er å fullføre den siste delen av pengeoverføringene slik at denne vidunderlige prosessen kan fullføres som planlagt. Vi ber dere simpelthen å gi deres støtte til alle dem som nå har ansvaret for og arbeider utrettelig med disse kjempeoppgavene. Vi forventer at fullførelsen vil skje innenfor det tidsskjema Himmelen har fastlagt.  Så alt som gjenstår for dere å gjøre er å hjelpe disse energiene og ha tålmodighet med denne aldeles enorme oppgaven.

Etter hvert som denne meget kompliserte oppgaven skrider frem, står vi overfor et enkelt problem. Dette dreier seg om det formidable omfanget av oppgaven med å utlevere pengefondene til alle involverte. De som har ansvaret for dette ble umiddelbart konfrontert med det gamle, utdaterte banksystemets oppsett som slett ikke duger for denne oppgaven. Å overføre denne mengden av store pengemidler krever at det gamle SWIFT-systemet forkastes og at bankene forandrer den måten de normalt opererer på. Foreløpig er det ikke noe system på plass som møter de nåværende kravene.

Som dere da forstår er det nå et nytt bank- og finanssystem under utvikling som er fullt ut kapabelt til å håndtere de problemene som har hopet seg opp på grunn av det gamle, og dette er takket være den nye, virkeligheten med høyere velstand for alle, som vokser fram over hele kloden.  Disse nye systemkravene til det nye systemet må unnfanges og tas i bruk alt mens vi teller opp og utleverer velstandsmidler til alle som har arbeidet utrettelig for å bringe dette nye systemet til sitt fulle potensial. Dette er grunnen til at vi vet at det som ligger foran oss er skjebnebestemt til å bli spektakulært og enormt tilfredsstillende for dere. Velkommen til deres nye virkelighet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det vi vil snakke om i dag er den tvilsomme skjebnen til Illuminoidene og deres venner. Disse erkekjeltringene vet at Himmelen har redusert deres antall blant Jordens menneskehet. Deres skjebne senker seg nå sakte ned over dem. Og den er, som man sier, ikke noe å skrive hjem om.  Som vi tidligere har sagt, fremveksten av NESARA Republikken og en ny velstand for alle er garantert. Det som nå tar tid er alle de bisarre begrensingene, og alt det dette fører med seg, i den gamle gardens neandertal-bankvirkelighet. 

Til tross for alle de vanskelighetene en har støtt på, fortsett å beholde roen og forstå, på guddommelig vis, at dere virkelig er velsignet av Himmelen og at dere derfor, til slutt, vil motta deres hellige velsignelser. Disse som nå kjemper seg vei gjennom denne hengemyra vet at dere føler dypt i deres hjerter at dere virkelig vil motta de enorme finansielle velsignelsene dere har blitt lovet. Vær godt klar over dette selv og vit at spillet er slutt for den gamle garden og at deres gigantiske skjebne venter dem. Tro ikke noe annet. Den nye, vidunderlige virkeligheten deres er sikret sin Gud-liknende realitet!

Vi har fulgt nøye med på alt som har skjedd gjennom de tusenvis av år som denne gamle garden trampet over dere med tunge støvler. Denne tiden er over, og som vi tidligere har sagt, en ugloriøs skjebne venter dem. Så bekymre dere ikke om denne skandaløse gjengen.  Utvis snarere klokskap og vent positive på de enorme midlene og de nye regjeringer og styresett som er lovet dere.  Ikke heng dere opp i disse uhellige bøllenes spesielle drama. Vær heller opptatt av den frihet dere vil få i deres nye virkelighet og hvordan vi mildt og vennlig sørger for at disse velsignelsene blir dere til del.

I dag fortsatte vi å rapportere om hva som foregår rundt om på denne dyrebare kloden. Vær hele tiden bevisst hva som ligger foran dere og på den måten hjelp alle ved å holde deres vidunderlige energier levende! Forstå at en særdeles dyrebar gave om kort tid vil bli gitt dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Website: 
http://www.paoweb.com/sn062017.htm

Oversetter: Leif

onsdag 14. juni 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 13. juni, 2017


Sheldan Nidle 13. juni, 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! Bare vit dypest i deres hjerter at dere på guddommelig vis er skjebnebestemt til å tilslutt motta de nødvendige fondene som vil gi dere alle de ressurser dere trenger for å lykkes. Gjennom denne suksessen skal dere vise denne virkeligheten hvilket forbløffende potensial dere har. Ha alltid i tankene den fundamentale besluttsomheten om å overvinne alle hindringer for i felleskap å virkeliggjøre deres storslagne drømmer! Vi, på samme måte som Himmelen, er fullt og helt dedikert til dette. Vit også at visse elementer er i ferd med å komme sammen for å isolere de mørkes lakeier fra dere og gjør det mulig for den nye NESARA Republikken å bli til virkelighet.

De monetære ressursene som dette krever, er igjen på vei med det som virkelig er guddommelig hastighet. Momentum er i ferd med å bygge seg opp slik at de som er involvert i disse leveringene nå kan skru opp tempoet i distribusjonen av disse ekstremt viktige ressursene. Våre sterke anbefalinger har blitt hørt og vi venter at en rekke aldeles forbløffende begivenheter kommer til å skje i den nære fremtid. I tillegg vil disse som på så avskyelig vis har skapt stadige hindringer og forsinkelser i denne prosessen, bli fjernet fra sin stadig økende misære. Ha derfor full tillit til at det beste ennå ligger foran dere.

De fremskrittene som er nå er blitt gjort, er et kjennetegn på den nye holdningen våre allierte fremviser. De innser til fulle hvor viktig det er å forsikre alle om at de nåværende fremskrittene i sannhet er betingelsesløse. Det er vel kjent at de mørke tidligere var i stand til å manipulere denne distribusjonsprosessen. Vi føler oss helt trygge på at dette ikke lenger er tilfellet. Nye sikkerhetstiltak er på plass for å sørge at en konstant, stødig strøm er normen. Med denne prosedyren vil denne ufattelig kompliserte prosessen bli fullført innenfor det tidsskjema Himmelen har fastsatt.  Vær derfor forberedt når den tiden kommer hvor dere vil motta deres lovede velstand samt nye regjeringer og styresett.

Omstendighetene har gjort at det har vært en lang vei for oss å gå for å fullføre dette. Vi er alle meget klar over hva dere har gått gjennom.  Fryd dere derfor over at dette snart vil være fullført og at dere virkelig kan feire.  Inntil da, vær tålmodige og vit i deres hjerter at det virkelig er vel verdt ventetiden. Mange storslagne begivenheter er nær. Følgelig vil dere snart bevitne de mange nøkkel-arrestasjoner dere har ventet på. Mye av det dere har ventet på har bare tatt litt lengre tid enn det som først ble forklart for dere. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Store åndelige begivenheter er i ferd med å manifestere! Vi har merket oss hvordan Himmelen har besluttet å bringe de mange fasetter av deres nye virkelighet helt frem i front. En av de viktigste nøklene i dette er hvordan hærskaren av nye pengeenheter blir satt ut i livet. De som har det overordnete ansvaret for dette er, som vi tidligere har nevnt, i ferd med å gjøre denne prosessen strømlinjeformet. Igjen forventer vi at en rekke tidligere ting nå blir gjort på åndelig korrekt vis. Disse prosedyrene vil gjøre det mulig for Himmelen og den allierte ikke bare å fullføre Revalueringen, men også å muliggjøre de nødvendige raske åpningene for å bringe inn de åndelige programmene for NESARA Republikken og likeså det nye bank- og finanssystemet.

Således forventer vi på at alt vil gå som det skal på velsignet vis, nøyaktig som Himmelen har planlagt! Himmelen inderlige hensikt er at dere skal ta imot deres storslagne velsignelser. Denne spesielle prosessen har gjennomgått tallrike modifikasjoner, men til tross for uforutsette hendelser, forventes det at alt vi skje som planlagt. Vi oppfordrer dere derfor til å fortsette å holde deres strålende visjoner levende. Mange virkelig vidunderlige begivenheter, så som isolasjonen av de mørkes lakeier, er allerede i gang. Dere vil få oppleve alt dette slik Himmelen så omhyggelig har planlagt det! Dette belyser noen få av de begivenhetene som skal bringe dere denne nye virkeligheten. Det er mye å være takknemlig for.

Vi Mestere ønsker å takke dere dypt for det dere på så vidunderlig vis gjør. Det er ikke lett for dere å holde levende slike mektige visjoner uten å se noen umiddelbare resultater. Dette er et tegn på deres økende bevissthet. Deres største belønninger selvfølgelig å virkelig få være vitne til arrestasjonene, men kanskje mest av alt å motta de pengene dere så lenge har blitt lovet. I disse magnifikke tider vil fødselsveene for den fremtiden som er skjebnebestemt for dere, sette i gang. Det er i dette Lyset av deres Himmelske nåde at alt vil utfolde seg! Hosanna! Hosanna!

I dag svever vi på terskelen av de tider som Himmelen så lenge har gitt profetier om. Ta inn over dere at dere er skjebnebestemt til å fullføre. Og så, bruk deres mektige indre styrke til å pløye dere gjennom det som gjenstår. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leifonsdag 7. juni 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 6. juni, 2017Sheldan Nidle 6. juni, 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Alt utvikler seg positivt. De ulike gruppene av kinesiske Eldre har vennlig gått med på en mer gjennomarbeidet og raskere prosedyre for utleveringssystemet. Dette er bevis på at de kinesiske Eldre faktisk lytter til noe av det vi sier til dem. Men uansett, så er den metoden som er valgt fortsatt altfor langsom til at vi liker det.  Vi håper den overgripende tilnærmingsmåten som vi mener er best, vil bli den generelle modellen for denne svært kompliserte operasjonen.

Som vi tidligere har drøftet, så har vi dyp tro på at en raskere metode for å distribuere fondene må innføres. Selv om en del av våre forandringsforslag gikk gjennom, er det fortsatt altfor mange steg som trengs for at systemet skal kunne implementere de prosedyrene vi tidligere har foreslått. Inntil så skjer, forventer vi at flaskehalsene som er bygget inn i systemet vil fortsette å sinke hele prosessen. Vi ville fortrukket at farten i systemet økte og således kunne gjøre det mulig for NESARA Republikken å bli formelt proklamert. For når det skjer, kan en rekke positive ting finne sted. Det viktigste for oss er, naturligvis, avsløringen av sannheten om vår eksistens og nærvær.

Det vi ønsker for dere er suksess. Dette vil være en tid hvor dere i sannhet vil være i stand forfølge deres dypeste håp og drømmer. Dette riket er ikke lenger et land hvor dere blir forhindret fra å engasjere dere i de mange ulike tingene dere brenner for. Bruk denne tiden til å utforme nye virkeligheter og nye regjeringer, slik at det gamle kan feies av banen og det nye skapes.  Det er vårt dypeste håp at disse ulike aktivitetene dere begeistret gir dere i kast med, vil kunne veilede dere til ting som ikke bare skaper dette nye riket, men i tillegg leder dere til en frydefull Første Kontakt og introduksjon til deres åndelige familier og familien fra verdensrommet!

Denne nye virkeligheten er vårt hovedmål. Vi føler at å gjøre det mulig for dere å komme raskt videre ikke kan annet enn å resultere i en rekke forskjellige viktige konsekvenser. Deres nyfunne velstand er ment å skape de forhold som kan understøtte nye regjeringer og arrestere alle som forsvarte den gamle virkeligheten som holdt frem med sine forferdelige metoder. Deres hellige oppgave er å bevege dere, i glede, stadig nærmere full bevissthet og gjenforening med oss, Agarthanerne og Himmelen. I dette og skapelsen av deres nye galaktiske samfunn, støtter vi dere helt og fullt. Sett i gang med dette, omgitt av vår Kjærlighet og Lys. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at de omfattende oppgavene dere har påtatt dere, snart er over. Himmelen har velsignet dere med en velstandspakke som er et tegn på endeløs rikdom. De som ble tildelt den guddommelige oppgaven med å velsigne hver og en av dere med alt dere trenger for å finansiere det dere brenner mest for, vil om kort tid hjelpe dere å oppfylle deres aller største drømmer. Vi takker Himmelen og lover dyrt og hellig at vi vil gjøre det som er nødvendig for å manifestere velsignelsene deres! Fortsett å være positive og gjør dere klare til å oppfylle deres inderligste drømmer!

Hold disse magiske ønskene levende inni dere og gjør dere klare for de midlene som raskt vil gjøre at dere kan fullføre oppgavene deres. Vi forstår de få hindringene som fortsatt gjenstår. Vær hele tiden rede, Velsignete Sjeler, til å se drømmene deres bli til virkelighet.  Ved så å gjøre, vil dere lære en hel hærskare av ting om dere selv og hverandre. Som tidligere nevnt er vi her for å assistere dere når det er påkrevet og sikre at dere lykkes. Vi er fulle av glede over at alt dette som på velsignet vis vil følge og gjøre det mulig for en ny vidunderlig virkelighet å manifestere.

Mye har måttet finne sted for at alt dette plutselig skal kunne skje. De i Himmelen og i Lyset har gjort alt som er nødvendig for at alt dette skal kunne bli til virkelighet. Hver eneste en av Mesterne har arbeidet i felleskap for å se til at de gamle måtene å gjøre ting på omsider kan legges vekk. I dette nye riket av uendelige muligheter, ta dere tid til å rett og slett velsigne og takke fra dypet av deres hjerte, de som har gjort alle disse forbløffende undrene mulig. I dette Lyset takker vi også alle dere for deres guddommelige visjoner og vidunderlige åndelige hjelp. Hosanna! Hosanna!

I dag ga vi dere en generell rapport om hva som foregår rundt om på denne fantastiske blågrønne kloden.  Vi er i ferd med å nå det punkt hvor dette nye riket i sannhet kan manifestere en tid av stor velstand for alle og hvor forbløffende undere vil skje. La oss sammen ønske denne nye æraen velkommen og gi slipp på den gamle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

tirsdag 30. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 30. mai, 2017


Sheldan Nidle 30. mai, 2017
6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! Som tidligere beveger pengene seg langsom fremover. Siden denne bevegelsen skjer på et særdeles varsomt vis, er det vanskelig for alt dette å folde seg ut så raskt som vi ville foretrekke. Det er faktisk sant at det er kjeltringer og banditter over alt. Husk midlertid at det også finnes dem som er fullt i stand til å sørge for en garantert sikkerhet for hver eneste overføring av penger. De nåværende prosedyrene er derfor helt unødvendige. Av den grunn ber vi om at de metodene vi på vennlig vis har foreslått, blir tatt i bruk rigorøst i hele kjeden. 

Når dette skjer, har vi dyp tro på at den nåværende situasjonen i verden raskt kan remedieres. Slik det gjøres for øyeblikket, tvinges dette utbetalingssystemet til en metode som er enda langsommere enn dere kan forestille dere. Vi innser, som vi tidligere har bemerket, at den mørke kabalen fortsatt har greid å beholde noen rester av kontroll på enkelt områder. Det som nå kreves er at det settes fart i arrestasjonssyklusene for kabalen og simpelthen feie dem og deres illegale USA, Inc. fra makten. Det finnes i virkeligheten enorme summer av gull og andre edle metaller som kan sikre en raskt etterlevelse av banklovgivningen, for å få en endelig slutt på denne begredelige tilstanden i verden og i stedet reise NESARA og dens vidunderlige fane.

La oss gjøre dette så fort som mulig slik at vi kan få eliminert alle de merkelige avtalen som fører til at alt går “som lus på tjærekost”. Hovedhensikten med alt som har foregått frem til nå, var å sikre at de mørke ble skikkelig feiet av banen og det Gode omhyggelig gjenopprettet. Det er sant at de mørke var over alt. La oss da raskt fange dem inn og isolere dem fra alminnelige folk. Vi står rede, som tidligere, til å implementere denne prosessen så raskt vår teknologi kan makte.

Det vi sier er at vi ber alle som er involvert, om raskt å etablere NESARA og dens fremragende Republikk. Som vi tidligere har bemerket, har det tatt altfor lang tid å gjennomføre denne første delen av dette oppdraget som Himmelen har gitt oss. Vi står til tjeneste for dere for å oppnå en mye hurtigere utrulling av det nåværende leveringssystemet. Det er av avgjørende betydning, som det gamle ordtaket sier, “se til å komme i gang.” La oss arbeide sammen, i full trygghet, i glede og vel vitende om at alt dette virkelig kan fullføres på en mye raskere og sikrere måte.  Til å begynne med var hensikten med alt dette å isolere de mørke. La oss nå i den nye erkjennelsen at vi faktisk arbeider for samme sak, sette i gang og fullføre dette mye raskere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! De vidunderlige gavene fra Himmelen blir omsider gjort klare til å velsigne dere. Ta disse rikdommene og velstanden og bruk den til å virkeliggjøre drømmene deres slik at hver eneste en av dere kan oppnå det deres hjerte brenner for.  Dere kommer til å lære mye om dere selv og enda mere om hvordan dere raskt kan manifestere det dere så inderlig drømmer om. Etter hvert som dere kommer i gang, så husk hvorfor dere gjør dette og hjelp hverandre å nå deres hellige mål.

Det dere på så guddommelig vis er i ferd med å gjøre, er å gjennomføre alt som er nødvendig for at dere skal oppfylle deres fulle potensial. Vi er sikker på at dere lagde en generell skisse for hvordan dere virkelig tenker å gjennomføre de drømmene dere så lenge har båret. Det er vår intensjon å hjelpe til å gjøre veien smidig for alle som har arbeidet på dette prosjektet med et sett av gode tanker og handlinger. Det er slett ikke enkelt å arbeide i dette riket, særlig hvis dere ikke har en vel skissert plan som dere bærer i dere og som en beskyttet visjon i deres innerste tanker. Utvikle dette settet av fornuftige tanker og vit i deres hjerter at så sant det er mulig, så kan dere påkalle Oss Mestere for å hjelpe dere å manifestere det som kan hjelpe menneskeheten og dette evig foranderlige riket.

Som vi slo fast i begynnelsen, så er dere temmelig nær å motta deres himmelske velsignelser. Ta dere tid nå til å formulere på alvor hva som virkelig trengs å gjøres.  Finn et passende utgangspunkt i deres sinn og se hva dere først trenger for å kunne starte deres prosjekt. Sørg for å ha tatt høyde for alle eventualiteter og mulige problemer underveis. Som sagt, så kan vi hjelpe dere. Påkall oss når dere føler at det er nødvendig og hold frem med dette velsignete prosjektet for å hjelpe menneskeheten. Ved så å gjøre, kan dere lære mere om dere selv i prosessen. Vi velsigner hver og en av dere og ber bare om at dere lytter nøye til den indre stemmen som veileder dere.

I dag fortsatte vi å rapportere hva som foregår rundt om på denne underskjønne kloden. Før dere går i gang, gå inn i dere selv og begynn med friskt pågangsmot og vel planlagte handlinger. Takket være dere, kan denne verden snart bli forvandlet til en ny, vidunderlig virkelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)


Oversetter: Leif

onsdag 24. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 23. mai, 2017

Sheldan Nidle 23. mai, 2017
13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! Spillet om distribusjonen er i ferd med å gå inn i sin neste fase.  De som har det overordnete ansvaret er i ferd med å gå over til et mer selektivt system for at fondene skal kunne overføres mye enklere og sikrere. Det er den fremherskende overbevisning at alle mottakerne på denne måten kan bli «hydrert» mye raskere. Som vi tidligere har sagt, er det påkrevet at denne prosessen blir gjennomført på en måte som er mye raskere og mer altomfattende og som tilgodeser alle mottakergrupper i mye større grad.

Etter hvert som hele virkeligheten gjør fremskritt i riktig retning, så krever denne prosedyren at NEASARA Republikken raskt blir til virkelighet.  En ville tro at en forsinkelse ville være til bekymring for alle og enhver. Vi trenger denne republikken simpelthen fordi den vil muliggjøre en rask isolering av de mørke sjelene og deres sinnsyke USA Incorporated.¹ Innføringen av de nye revaluerte valutaenhetene og andre aktiviteter i den sammenheng, kan da iverksettes og gjennomføres som opprinnelig planlagt. Dette ville føre til at alle trinnene i prosessen kan begynne å skje med den sterkt tiltrengte grad av hyppigere regularitet.

Hvordan kan det ha seg at det fortsatt er forsinkelser med hensyn til å få en slutt på all den lidelse som dette motbydelige regimet skaper?  Den illegale regjeringen i USA, det korporative USA, Inc., har fått lov til å fortsette å eksitere, til tross for det forventede fall fra makten, gjennom de siste 18 månedene.  Og videre; hvorfor er det nåværende globale banksystemet fortsatt i virksomhet og hvorfor har Federal Reserve Bank fått lov til å handle som det gjør, til tross for den klare advarsel som etter sigende har blitt gitt av Menneskerettsdomstolen i Haag?  Vi må si at dette er av de ting vi virkelig undrer oss over.
  
For tiden observerer vi hvordan de forandringene som er tvunget gjennom av de Eldre og deres allierte, begynner å få virkning.  Til tross for disse realitetene virker det som om denne kloden later som om ingen ting av betydning har skjedd. Vi blir fortalt at alt dette vil bli dramatisk endret om kort tid. Vi ber om at et antall ting blir forandret umiddelbart slik at Lysets vei kan fortsette å gjøre fremskritt som lovet, og at den nye NESARA Republikken kan proklameres.  Så la oss derfor, i Glede, med loven i hånd, proklamere den nye Amerikanske NESARA Republikken!!!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi velsigner dere og takker dere for deres mektige visjoner! Sammen understøtter vi således den måten nyfastsettelsen av alle valutaers verdi blir gjort klar til iverksettes for dere alle.  Det er mye som skjer rundt om på kloden, hver ting til sin guddommelige riktige tid. Denne prosessen med å distribuere de ufattelige pengesummene skrider jevnt og trutt fremover. I dette øyeblikk er denne prosessen akkurat i sin spede begynnelse. Mange forbløffende begivenheter er ekstremt nær å skje, og dere er svært nær å få se ting som virkelig vil forbløffe dere!

Himmelen sørger for at alle tidsfrister i det himmelske tidsskjemaet blir møtt.  Dette nåværende riket er følgelig temmelig nær en mektig forvandling. Disse forandringene vil, som tidligere nevnt, bringe dere den velstand for alle, frihet og personlige suverenitet dere så lenge har blitt lovet. Til tider har det vært nødvendig å gå frem langsommere enn man opprinnelig hadde forespeilet seg. Himmelen er like fullt urokkelig i sin besluttsomhet. Noen er i ferd med å få betalt, mens andre er svært nær suksess på sitt eget felt.  Vi ber dere være vente tålmodig på det strålende under som er i ferd med å gjøres klart til dere!

Derfor jubler vi av glede over Skaperens vidunderlige gaver. Det har krevd litt av en innsats å sikre forvandlingen av dette riket. Den mørke kabalen aksepterer nå fullt ut sin skjebne. Denne siste tiden så gjenstår kan synes endeløs, men fortsett å ha, akkurat som Himmelen, fullkommen tillit til de skatter som venter dere, og i dette hellige modus, forberede dere på det neste som skal skje. Vi Mestere forventer selv nå mange undere som vil feie mørket vekk og gjenetablere Lyset i sin vidunderlig strålende posisjon, slik det var da våre forfedre kom til denne dyrebare kloden for første gang. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi nok en gang gitt dere en kort rapport om hva som skjer i deres rike. Positive krefter er på fremmarsj på alle fronter for å sikre vår felles suksess. Følgelig ber vi dere å se lengre enn øyeblikk av kortvarig fortvilelse og forberede dere på deres uendelig strålende seier! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


¹ USA Incorporated, eller USA Inc. er et begrep som benyttes om den korporative regjeringen i Washington DC som slett ikke representerer det Amerikanske Folket, men er en business-avdeling under Rotschildene hvis oppgave er å tjene penger på det amerikanske folket. Washington DC (District of Columbia) er, noe mange ikke vet, slett ikke amerikansk territorium, men en autonom enklave som ikke er underlagt amerikansk lovgivning. Akkurat på samme vis som City of London, bankdistriktet i London, England heller ikke er engelsk territorium og ikke underlagt engelsk lov.onsdag 17. mai 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 16. mai, 2017Sheldan Nidle 16. mai, 2017
1 Batz, 14 Moan, 13 Caban

Selamat Jalwa! Til tross for enkelte bekymringer, så fortsetter fremdriften med hensyn til utleveringene. Et antall nye kriterier er i ferd med å bli lagt til i prosedyren, hvilket kan føre til en liten forsinkelse. Vi blir fortalt av de Eldre og de de samarbeider med, at vi på nytt er i ferd med å nå gjennombruddet. De som har ansvaret for hele denne komplekse prosessen vet at de første distribusjonene nærmer seg tidspunktet for iverksetting. På grunn av denne prosedyren, er det grunn til å tro at de som er valgt ut til å være de første, venter i spenning på denne avgjørelsen. Og av den grunn har vi blitt informert om at vi må være forberedt på en del virkelig gledelige nyheter!

Som dere sikkert skjønner, er det mye som er nær ved å skje, nemlig det reelle startskuddet for å sette det amerikanske finansdepartementets nye pengesedler i sirkulasjon. Disse har sin reelle verdi dekket av gullreserver og vil med letthet knuse USAs Federal Reserve Bank. Denne nye virkeligheten er også designet til å føre til en hurtig kollaps av det illegale, men de facto regjerende USA, Inc. Dette vil bli effektivt erstattet av den nye NESARA Republikken. Selve bærebjelken i dette nye riket er deres nye regjering og styresett sammen med dets nye bank- og finanssystem.

I mellomtiden konsentrerer vi oss om våre egne oppgaver og mål. Hovedoppgaven er selvfølgelig å sikre at disse re-valuerte valutaene på vellykket vis blir gitt til folket i denne overflatevirkeligheten. Vi forstår til fulle hva dette egentlig representerer. Dette er virkemiddelet som kan knuse kabalen for godt slik at en ny tid av frihet, velstand og fremgang for alle omsider kan begynne for dere.  Det er denne fremvoksende nye virkeligheten som omsider vil gjøre det mulig for vårt storslagne oppdrag å begynne for alvor. Vi har forståelse for en del av de forsinkelsene som har vært, men ikke desto mindre føler vi dypt hvor viktig det er å få slutt på deres bekymringer for den vedvarende frykt og terror i denne svinnende gamle virkeligheten.

Det er de vedvarende komplikasjonene i denne gamle virkeligheten som viser med all tydelighet at tiden nå er inne for at vi og våre allierte knuser de mørke en gang for alle. Det er nødvendig at de Eldre og liknende grupper kan gi klarsignal for at disse enorme pengefondene trygt kan distribueres i deres overflaterike. Etter vår mening har det tatt altfor lang tid å fullføre det som for oss er en enkel prosess. Kombinert med dette er en virkelig massiv arrestasjon og isolasjon av den herskende kabalen og alle deres medløpere. Når dette er gjennomført med suksess, kan NESARA og alt det innebærer, raskt setter ut i livet.  Omsider kan da resten av vår felles agenda gjennomføres. Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at den mørke kabalens fall i dette riket er nær forestående. For øyeblikket er de av Lysets styrker som har til oppgave å proklamere den nye NESARA Republikken formelt, i full gang med å forberede seg til å gjøre dette.  Himmelen forteller oss på sitt guddommelige vis at den omfattende klargjøringen for denne vidunderlige begivenheten er gjort. Alt som nå trengs er en formell kunngjøring. Denne ventes å komme om kort tid. Når dette endelig skjer, så vil det gjøre det klart for alle at de siste påkrevde elementene er fullført. Halleluja! Halleluja!

Når dette skjer, kan dere formelt løses fra all gjeld, et spesielt gjeldsjubileum¹ vil bli proklamert.  Når dette er på plass, kan dere ta fatt på de oppgavene som ligger deres hjerte nærmest og som dere virkelig brenner for. Vi vet at en mektig energi vil fylle dere når dere endelig kan sette i gang med de mange oppgavene som dere har valgt i dette livet. Vi føler at en storslått vekst i alle deres mange forretningsforetak kan starte en virkelig massiv transformasjon av dette overflateriket. Denne aktiviteten vil bringe oss alle enorm glede! Menneskeheten vil endelig være fri til å gjøre det hjertet deres i guddommelighet ønsker aller mest!

Denne transformasjonen vil bringe oss alt det vi trenger for å kurere alt som er galt og fantastiske nye, kreative måter å løse dette overflaterikets problemer.  Disse oppgavene vil forvandle krig til fred og proklamere fullkommen frihet og uavhengighet for alle. Vi Mesterne kan da fastsette en tidsplan for de nødvendige belæringene som vi har forpliktet oss til å gi dere. Vi kommer til å gjøre dette i ytterste glede og vel vitende om at dere nå vet hvordan dere på så avskyelig vis ble kastet ned i begrenset bevissthet. Denne nye forståelsen av deres historie vil i sannhet tjene dere vel. Måtte Lyset favne dere på alle måter.

I dag gikk vi gjennom hva som er i ferd med å finne sted rundt om på denne skjønne blågrønne kloden. Det er ting på gang som nå vil forandre dette riket. Vær rede til ta imot disse begivenhetene og vit at en rikdom av vidunderlige hendelser om kort tid vil manifestere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Oversetter: Leif


¹ Gjeldsjubileum. Ordet her er brukt i den gamle Judeiske tradisjon at hvert femtiende år slettet man all gjeld, satte alle fri og bygget opp igjen samfunnet pånytt, gjeldfritt og med full frihet og suverenitet for hvert enkelt menneske.

onsdag 10. mai 2017

NORSK Sheldan Nidle 9. mai, 2017Sheldan Nidle 9. mai, 2017
1 kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! Det viktigste av alt er at nøkkel-forflytningene av midler fortsetter å skride frem. De mørke kan ikke lenger fortsette å forsinke klargjøringen av hver utleverings-pakke. Den eneste måten de nå kan forstyrre prosessen er i hvordan hver utlevering blir sammensatt og nøye sjekket.  Dette betyr at mekanismer for å oppdage ethvert mulig forsøk på å forsinke, er bygget inn i systemet og det er bare spørsmål om et par dager før problemet er løst. Derfor er prosessen, selv om den er omstendelig, helt klart en suksess. Vi forventer at denne prosedyren fortsetter og er i stand til å overføre midler, på en omhyggelig å sikker måte, fra ett utleveringspunkt til den neste, uten flere lange forsinkelser.

Etter hvert som dette fortsetter, er man helt overbevist om at dette sikrede systemet med letthet kan akselereres.  Dette avgjøres av graden av eksaminasjon av hver forsendelse. Dette er årsaken til at de ulike bankene i dette systemet er redusert til å utføre kun disse tjenestene og er del av en meget gjennomarbeidet gruppe av de bankene som er tildelt denne spesielle oppgaven. Således er det svært usannsynlig at noen av de forsinkelsene man tidligere opplevde, er mulig nå. Summa summarum forventer vi at denne prosessen om kort tid vil begynne utleveringene til dere. Dette nåværende systemet er sannelig både tidsriktig og effektivt.

Den sterke troen på at utleveringen av velstandspakkene vil skje, skyldes først og fremst det faktum at disse pakkene nå er nær godkjenning av det siste trinn av utlevering til sine fastsatte destinasjoner. Mange forbløffende ting er nær ved å skje!

Denne fremdriftsbevegelsen er raskt i ferd med å bli ustoppelig. De som har ansvaret for utformingen av nye styresett og regjeringer føler hvor nært forstående alt dette i realiteten er. USA, Inc. innser at straks disse nye, gullbaserte pengene virkelig er frigitt, så er deres fall uunngåelig. Når Federal Reserve møter sitt endelikt, vil dette klart signalisere at NESARA og dens republikk formelt kan proklameres.  Dette vil bli en storslagen tid for alle det angår.  Fullføringen av denne prosessen vil gi urokkelig styrke til det nye bank og finanssystemet og dens organisering som sørger for global etterlevelse.  Da kan man si med sikkerhet at en ny og vidunderlig dag har begynt.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne aldeles fantastiske tiden er en tid hvor den mørke kabalen vil bli beseiret totalt. Derfor nærmer tiden seg raskt for at vi kan utføre våre velsignete tjenester for dere. Det er nødvendig at dere lærer om deres opprinnelse utenfor planeten og hvorfor dere så plutselig ble kastet ned i all slags frykt og begrenset bevissthet. Vi vet at dere krever svar på dette og mange andre spørsmål. Det er vår guddommelige plikt å opplyse dere etter at de mørke virkelig er beseiret en gang for alle. Når den tiden kommer, vil vi manifestere og svare på alle deres påtrengende spørsmål.

Alt det som foregår for øyeblikket har til hensikt å sørge for at dere på velsignet vis får bevitne utrullingen av Revalueringen. Dette vil ledsages av den formelle utleveringen av velstandsfondene. Disse tingene, til sammen, muliggjør fremveksten av NESARA Republikken og gjør da at tiden er kommet for total isolasjon av de erkekjeltringene dere har kalt den mørke kabalen. Dette vil bli en guddommelig tid hvor dere kan nyte at det er slutt på gjeldsslaveriet og alt det dette innebærer. Velsignelser til hver og en av dere.

Deres aldeles vidunderlige visjoner vil, som dere forstår, bringe dere et nytt rike fylt av frihet, ukrenkelige rettigheter, nye styresett og regjeringer. Dette vil også være en tid hvor dere vil få møte oss og lære om den vidunderlige skjebne Himmelen har gitt dere. Vi velsigner himmelens dekreter og ber simpelthen at dere tar alt dette inn over dere og gir slipp på all den lidelse som har vært deres lodd.  Forestill dere isteden alle de enorme gavene som Himmelen på så velsignet vis gir dere. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag er tiden for å gjøre dere klare for den mest velkomne æra i deres lange historie. Dette vil være når dere mottar de aldeles vidunderlige gavene fra Himmelen. Gaia, på samme måte som dere selv, forbereder også sin storslagne feiring. Og så vil dere få møte både deres åndelige familie og familien fra stjernene. Himmelens uendelige og utømmelige forråd er deres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leifputin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions