Followers

Google+ Followers

onsdag 19. oktober 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 18. oktober, 2016Sheldan Nidle 18. oktober, 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Lyset går fra seier til seier. Fremveksten av det nye bank og finanssystemet fortsetter over hele verden og med det fortsetter en bølge av evig velstand. Sammen med disse vidunderlige forandringene ligger utsiktene til fred, som nesten ikke ble noe av. I siste minutt før spillet var over for dem, prøvde de mørke desperat, men de fikk ikke satt i gang noen verdenskrig. Heldigvis forhindret vårt liaisonpersonell og deres samarbeidspartnere på Jorden at det skjedde. Denne overflateverdenen har også beveget seg raske skritt i retning av første kontakt.  Dere er på vei inn i en æra hvor behovet for penger raskt vil forsvinne. Denne prosessen vil bli godt hjulpet av at nye teknologier, både deres og våre, blir tatt i bruk, deriblant introduksjonen av den universelle prosessoren. Denne fantastiske innretningen vil gjøre at behovet for jordbruk, fabrikkproduksjon og bruken av Gaias ressurser raskt vil bli avleggs. Således vil deres globale samfunn bli frigjort fra nødvendigheten av å bruke så store deler av sin befolkning til disse arbeidskrevende og farlige oppgavene.  Gaia kan forvente å se mye av sitt landareal brakt tilbake til slik de opprinnelig var. Denne prosessen vil gjøre at gresskledte landområder, våtmarker og skoger igjen kan øke. Av den grunn vil flere og flere miljøtyper bli omarbeidet for å legge til et antall habitater.

Disse forandringene vil forbedre luftkvaliteten deres og gjøre at havene deres påny kan gi livsgrunnlag for myldrende fiskepopulasjoner. Dere vil få lære å bruke deres personlige prosessorer til å lage mat eller fornye møblene deres om dere skulle ha lyst til det. Alle disse tallrike forandringene gjør at de Oppstegne Mesterne deres kan belære dere om deres fortid og forberede dere på vår ankomst. Mentorene våre vil, med utgangspunkt i denne kunnskapen, ekspandere den måten dere ser på dere selv, både individuelt og kollektivt.  Det er nødvendig at de globale samfunnene deres gjør en total revurdering av hvordan de opererer. Deres enorme diversitet gir dere anledning til å tenke gjennom på nytt hvordan menneskeheten best kan leve sammen. Dere vil da være i en overgangsfase til en verden som greier å forstå hva som er mulig å oppnå gjennom alle disse forandringene. Dette vil sette dere i stand til å se Gaia som et splittet rike og gjøre det mulig for dere å introdusere Agarthanerne til dette ytre riket. Dette i seg selv er et mektig skritt i riktig retning. Det betyr at alt det nonsens Atlantidene begynte med og som Anunnakiene fortsatte med, endelig kan legges vekk for godt.

Alt dette er del av en prosess som begynte å skje med menneskeheten midt på 1960-tallet. Plutselig begynte unge mennesker å forstå hva Himmelens bud egentlig handlet om. En følelse av at en ny bevissthet ble født bredte seg hos mange av dem. I Amerika ble denne oppvåkningen kjent som «Kjærlighetens Sommer». Denne oppvåkningen ble kortsluttet ved den plutselige introduksjonen av psykedeliske narkotika som ble gjort av mange av guruene i denne bevegelsen. Disse universitets-orienterte guruene greide med stort hell å dreie denne bevissthets-bevegelsen i feil retning og la grunnlaget for en forferdelig æra med narkotikamisbruk. Virkningene av disse stoffene ble raskt nådestøtet for oppvåkningen og den nye bevisstheten. Det var kun Ancharianernes mørke dåder (at de nesten greide å gjøre Solen til en nova, for eksempel ¹) som gjorde at vi fikk lov til å intervenere og hjelpe denne bevissthetsveksten langsomt tilbake på sporet igjen. Og det var vår intervensjon som hjalp til å avverge den neste delen av de mørke herskernes plan, de falske ekstraterrestrielle invasjonene. Dette var ment å være virkemiddelet hvorved en serie massive militære operasjoner skulle fullføre planen om å gjøre menneskeheten på Jordens overflate til slaver for alltid.

Denne plutselig oppblomstringer av aksjoner under falsk flagg gjorde at Himmelen ba oss om å sette i gang en masse-intervensjon mot de mørkes intensjoner.  I 1990 sendte vi en stor vitenskaps- og utforsknings-flåte for å holde overoppsyn med bevissthetsskiftet som Himmelen akkurat hadde satt i gang. Som dere kanskje husker var de påfølgende to og et halvt tiår preget av en rekke begivenheter som vi har beskrevet i mange tidligere rapporter. Dette resulterte i en bratt læringskurve.  Vi organiserte til slutt en del av et Lys-team som med enormt dedikerte innsats i sin tjeneste for Himmelen, greide å sette en endelig stopper for de mørkes mektige plan for å gjøre dere alle til slaver. Denne prosessen ledet til de mørkes siste desperate forsøk, det amerikanske valget i 2016 og deres forsøk, som de nesten lykkes med, på å skape en isnende frykt for krig med atomvåpen. Dette ble det selvfølgelig satt en stopper for ved proklameringen av NESARA Republikken. Denne nye «enheten» kan få orden på valgprosessen og kjøle ned enhver potensiell atomkrig. Dere står nå på terskelen til at alt blir avdekket, en tid med mektig fred og gryningen til en enorm fremgang og velstand for alle! Den gamle virkeligheten er i ferd med å svinne hen og en ny virkelighet er i ferd med å komme solid på plass! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Virkeligheten i deres verden er i ferd med å forandre seg. Vår primære oppgave her er å velsigne alle som gjør fødselen av en ny tidsalder av frihet, fred og velstand mulig. De som så lenge har hatt makten i dette overflateriket blir nå isolert fra dere. Sjelens lange, mørke natt er nesten over! Foran dere ligger en tid hvor dere vil oppfylle deres drømmer og hvor en lang liste av teknologier som har vært holdt skjult for dere, vil komme ut i dagens Lys. Alt dette blir gjennomført på en måte som gjenspeiler Himmelens mildhet og med et virkelig godt monn av Himmelsk nåde. Vi takker inderlig alle som implementerer sine hellige visjoner for å gjøre alt dette mulig.  Vær velsignet og vit i deres hjertes hjerte at en vidunderlig virkelighet av glede og feiring er i ferd med å bli deres! Dere vil om kort tid få møte oss og lære mye om deres opprinnelse og en historie som lenge har vært glemt. Nå i denne tid, ta dere tid til å takke Himmelen og dens mektige instrumenter i denne verden og andre verdener. Dere nærmer dere en frihetens tid. La denne uendelige velstand og fremgang begynne nå!

Vi forbereder oss for øyeblikket til å møte dem Vi, deres Oppstegne Mestere, har kjent i mange tusen år. Sammen med oss har de gitt menneskeheten et tilfluktssted fra de mørke sjelene og tilveiebragt et sted hvor den hellige godhet og nåde kunne tas i bruk. Vi er også takknemlige for at vi alle har blitt gitt et hjem hvor urgamle ritualer lever i beste velgående og som har gitt våre hjerter sann glede og Kjærlighet. Her har vi forberedt vårt oppdrag for å hjelpe dere, og her fant vi dem som, når det blir nødvendig, vil være med å hjelpe oss.  Vi velsigner denne kommende nye æraen for menneskeheten og vit at vi alle snart vil bli gjenforent ved at dette ytre riket vender tilbake til full bevissthet. Da, som Galaktiske Mennesker, vil dere få bevitne gjenforeningen av Inner-Jorden og Ytter-Jorden. Når den tid kommer, vil Himmelen gi oss alle våre nye marsjordrer.

Ta dere tid til å tenke over hva dere har greid å oppnå i Himmelens gode navn. Dere stod fast ved deres visjoner og gav all den energi som krevdes for positivt å forandre dette riket. Dere gode innsats er i ferd med å bli belønnet. Dere blir nå satt fri fra uminnelige tiders gjeldsslaveri og kan nyte livet i frihetens evige Lys. Dere vil også få alt dere trenger for å bli friske og få tilbake deres fulle helse. Dere vil også få evnen til å starte deres egen foryngelsesprosess. Enn videre vil dere alle ha alt dere trenger for fremgang og velstand, samt denne ekstraordinære ressursen til å oppfylle deres drømmer. For alt dette velsigner vi dere og ønsker det beste for dere alle.  For lenge, lenge siden ble vi skapt av Himmelen for mildne de sørgelige og dystre slagene dere daglig ble tildelt av de mørkes lakeier. Nå er dette oppdraget i ferd med å gå over til et nytt et. Vår oppgave nå blir å overvåke prosessen som vil bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne tiden vil i sannhet flomme over av glede og gjøre at vi med letthet kan kommunisere med hver og en av dere! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår nådefylte oppgave. Vi har presentert disse rapportene for å gi dere en bedre forståelse av på hvilken måte denne verden er i ferd med å forvandles.  Når dere har fått ett blikk inn i det nye riket, gled dere over hva som bryter frem over alt omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser ligger på http://galacticchannelings.com/norske/index.html

¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.


onsdag 12. oktober 2016

Norsk Sheldan Nidle 11. oktober, 2016Sheldan Nidle 11. oktober, 2016

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Det man venter på tar ofte lengre tid enn man først antok. Det døende amerikanske regimet er på vei ut, med mye mere sabelrasling enn noensinne.  Dette tøvet synes å skremme de som ikke har satt seg inn i hva som skjer. I realiteten er det ikke noe annet enn en metode designet for å forsøke å gjøre Russland til syndebukk. Det amerikanske militæret er engasjert i onde og fullstendig illegale operasjoner i Syria og Irak. Fordi dette har slått smertelig tilbake på USA, så måtte de, akkurat som en gammel tryllekunstner, ty til fingerferdige tricks for å iverksette en kampanje for å isolere Russland og tvinge gjennom sine intensjoner i den sørgelige situasjonen i Syria. Dette er enda et forsøk fra dette fallende regimet på å slå seg på brystet for å vise hvor mektige de er. Men det har mistet sin troverdighet i de fleste av verdens nasjoner. Det er i ferd med å tape sin posisjon i FN og Det Internasjonale Pengefondet (IMF). Det eneste som gjenstår når alt dette ebber ut, er at den nye NESARA Republikken proklameres. Vi har satt opp en timeplan som vil bli gjennomført med hurtighet og kløktig behendighet. Det vil bli en tid med rungende stillhet og en taus besluttsomhet om å lykkes. Og så vil NESARAS mandat dukke opp som en plutselig storm og galskapen i dette gamle sinnsyke regimet vil ta slutt. Og så med ett, vil en vidunderlig tid manifestere og bejubles av hele menneskeheten. 

Vi har fulgt nøye med på det de facto amerikanske regimet helt siden den nåværende syklusen av utbetalinger tok til i begynnelsen av denne måneden. Graden av uro og nervøsitet øker for hver gang en ny utbetalingsrunde gjennomføres. Det samme gjelder deres i stor grad diskrediterte diplomati. Denne konstante sabelraslingen deres viser seg gang på gang å være til ingen nytte. I stedt blir de presset til å gjøre ting som de, i tidligere tider, ikke hadde noen problemer med å lykkes med. Disse stadig mer falske og løgnaktige metoder har i stor grad ført til at de som vet hva som har foregått og hva som foregår i Midtøsten og Afghanistan rett og slett ignorerer de krav USA kommer med. Denne prosessen fører til at USA Inc. blir stadig mer isolert og ignorert.  De innenlandske skandalene som virvler omkring dette regimet, er enda en faktor som fremskynder deres raske fall fra makten.  Vi overvåker disse forferdelige begivenhetene nøye og kan tydelig se viktigheten av den nå snart flyvedyktige republikken er for den nye virkeligheten som er på vei. Mange begivenheter begynner å manifestere og det endelige fremstøtet for å kaste denne korrupte regjeringen fra makten er like før å bli avdekket for alle.

Denne forandringsprosessen har vist seg langt vanskeligere å gjennomføre enn man hadde forestilt seg. Denne virkeligheten eksisterte under tommelen på Anunnakienes gjennom årtusener. Anunnakiene avsluttet sitt herskervelde ved fredsdeklarasjonen fra Anchara-kontinuumet. Denne begivenheten var ment å være signalet for at de mørke skulle forsvinne fra dette riket.  I stedet ble det en tid hvor lakeiene trodde deres herskermakt kunne forkaste dekretene Himmelen hadde gitt da Anunnakiene først kom til makten her for cirka 13 årtusener siden. Denne trassigheten, som har vart i nesten to tiår, er nå nær slutten. I den tiden vi har vært her har oppgaven vår vært å lede og beskytte dem som hadde ressurser, men ikke var i stand til å fullføre de oppgavene de hadde fått. Etter å ha vunnet deres tillit, satte vi i gang en operasjon som skulle bringe oss helt til terskelen for kontakt med dere. De nye regjeringene har gått med på å få en slutt på den mange tiår lange fortielsen om vår eksistens, som har gjort at vi har måttet utsette våre formelle kunngjøringer. Vi har til hensikt er å bruke den kommende tiden til å klargjøre hva vårt oppdrag til Gaia går ut på og forklare hvorfor Himmelen ønsker at dere skal vende tilbake til full bevissthet. Disse kommunikasjonene vil være en reell forløper til at vi endelig kan ta direkte kontakt med dere!

Men før denne kontakten, vil dere få møte slektningene deres fra Agartha og lære mye av dem! De er veldig ivrige etter å møte dere. Det er i Agartha at krystallbyene, som skal bringe dere tilbake til full bevissthet, befinner seg. I tillegg vil dere få en del belæringer fra de Oppstegne Mesterne deres.  Disse belæringene vil legge grunnlaget for det mentorene deres vil fortelle dere. Nyt i mellomtiden denne avsluttende tiden i den gamle, mørke virkeligheten. Den har skapt en verden som dere alle er svært vant til. Om kort tid vil dere gå inn i et nytt rike fylt med nye realiteter, så vel som økende velstand for alle og en mulighet til å oppfylle deres høyeste drømmer. Deretter vil dere få møte oss og lære ting som til å begynne med vil synes merkelige for dere. Anunnakiene brukte en stor del av sin tid til bygge et rike fullt av begrensninger rundt dere, som gjorde det enkelt å ha full kontroll over dere.  I virkeligheten er denne verden et sted som ble skapt ved en feiltakelse. Den behøvde aldri å ha eksistert. Nyt denne tiden vel vitende om det faktum at en i sannhet vidunderlig og fantastisk virkelighet er rett rundt hjørnet! Hurra! Hurra!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dere er nesten frie igjen! Gjeldens mørke skyer vil bli fjernet for alltid! Hvilket strålende under! Lyset har vunnet en total seier over de mørkes lakeier. Det som skjer er et Himmelens mirakel. Fortidens nådeløse virkelighet finnes ikke lenger. De begivenhetene som har skjedd i løpet av de siste dagene bærer vitne om hvordan dere nå får ny kontakt med hvem dere egentlig er. Vi mestere fryder oss over tanken på dette. For lenge, lenge siden ble vi sendt på et oppdrag for å lindre og trøste menneskeheten. Vi ble også fortalt om at denne dagen skulle komme. Etter vår vurdering har det tatt altfor langt tid å komme hit. Generasjoner av menneskeheten har bukket under i smerte og lidelse. Ære være Gud for Himmelens grenseløse nåde og godhet! Deres vidunderlige visjoner er i ferd med å manifestere. De mørkes planer om å bringe ødeleggelse over deres siste dråper av Lys, er ikke lenger! Dere står foran å bli forvandlet til gyldne, full bevisste veivisere av Lyset! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Denne gleden er en del av den prosessen som nå er i gang. Dere har all grunn til å feire. De mørke herskerne som styrte denne planeten hadde grunn til å reise herfra da det mørke Anchara-kontinuumet proklamerte at mektig union av Lys og mørke begynte midt på 1990-tallet. Denne galaktiske freden ventet ene og alene på at overflatemenneskeheten skulle komme permanent med. Dette tok enda to tiår å oppnå.  Den endelige triumfen til Lyset måtte ta i bruk juridisk skyld og overveldende vektlegging av hva som ville skje, for endelig å kunne tvinge de mørke lakeiene kollektivt i kne. La oss hedre og ære disse edle krigerne for deres bragder. Disse velsignete Sjelene var rede til å gjøre hva det enn måtte kreve for å gjennomføre sine mål. Denne nye virkeligheten med sin frihet og velstand er en drøm som er blitt til virkelighet. I denne vidunderlige blandingen, kan vi ikke glemme noen av dere. Deres kollektive visjon og vidunderlige handlinger har også gjort alt dette mulig.

Dette store Lysets prosjekt startet på syttitallet da solen deres var nær ved å bli ødelagt. Dette var et tegn på hvor ekstremt desperate de mørke hadde blitt. Denne handlingen gjorde det tydelig for alle at en hellig intervensjon var umiddelbart forestående.  Det begynte med Sirianernes guddommelige oppdrag på Himmelens vegne og gikk inn i en ny fase da den Galaktiske Føderasjonens flåte kom hit tidlig på 1990-tallet. Vi Mestere var ekstatiske av glede. Vår bønner ble besvart på mektig vis. Det betydde både at deres bevissthetsvekst ville komme til å akselerere og at den lange mørke natten som hadde eksistert i tusener av år på det nærmeste var over. Vi skulle alle gå inn i en tid som skulle kulminere med deres tilbakevenden til full bevissthet.  Vi takket og velsignet med stor glede Himmelen og dens vidunderlige gjerninger. Deres bevissthetsvekst førte til kollektive visjoner og et nytt sett av oppfatninger om at det var mulig å forandre denne virkeligheten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Vi takker alle som har vært med å bringe denne virkeligheten frem til denne tiden av overveldende suksess. Vi takker i tillegg Himmelen for alt den har gjort for å svare på de langvarige bønnene om hjelp fra overflatemenneskeheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leifonsdag 5. oktober 2016

NORSK -- Sheldan Nidle 4. oktober, 2016
Sheldan Nidle 4. oktober, 2016
5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! De som kjenner historien til denne gamle republikken, gleder seg over at denne nye versjonen er så uløselig knyttet til NESARA. Tilbake i æraen som fulgte etter den Amerikanske Borgerkrigen, hadde kongressen vedtatt en lov om reformering av Washington, DC. Denne lovgivningen kom til å fungere som en «dekkoperasjonen» for lakeienes endelige, svindleriske mål: USA Inc. Denne korporative løgnen ble tillatt å styre Amerika og oppfordre til en form for uærlighet på en måte som virkelig gjorde narr av denne nasjonens hederlige og modige opprinnelse. Denne slu og ondsinnede svindelen ledet til en oppblomstring av uhederlighet og regelrett tyveri, og senere til avskyelige organisasjoner som Federal Reserve og IRS.* Det førte også til at Amerika fikk en posisjon i de mørkes hierarki som ingen kunne ha forestilt seg da Amerika først ble født. Denne nasjonen ble forløperen til en ondskap som bare vokste eksponentielt etter hvert som det 20de århundret skred frem fra slutten av den Andre Verdenskrigen og frem til starten på det 21ste århundre. Begynnelsen på dette århundret viste til fulle denne illegale regjeringens uhemmede arroganse og selvgodhet gjennom sjokket ved den 11. september og den plutselige igangsettingen av en rekke kriger som fulgte raskt etterpå. USA var blitt bandelederen som utførte det skitne arbeidet for en klikk med aristokrater som var fast bestemt på å herske over og ødelegge denne kloden. Det er bare en modig samling av Lysets styrker som iherdig har arbeidet for å stoppe dem!

Denne mektige samlingen av gode krefter har omsider greid bringe inn igjen en viss grad av sunt vett. Den muliggjorde også en spesiell koalisjon av militære og sivile for å bringe NESARA på banen igjen og ta ned det enorme monsteret som USA Inc. hadde blitt. Det er denne fremveksten av et bredt basert, internasjonalt partnerskap som gav denne Amerikanske gruppen de virkemidlene som gjorde det mulig å gå raskt frem med sine strategier for å få byttet ut dette ondsinnede regimet. Denne prosessen hadde opprinnelig oppstått fra måten NESARA først ble vedtatt som lov tidlig på 2000-tallet. Denne operasjonen hadde til dels blitt satt på et sidespor på grunn av de endeløse krigene i Midtøsten som brått ble igangsatt mellom 2003 og 2011.  Noen år etter 2010 ble denne operasjonen gjenopplivet og ledet til prosjektet som med urokkelig kraft vil installere en ny NESARA-basert regjering og styresett. Etableringen av denne institusjonen vil være en del av en verdensomspennende bevegelse for å etablere nye finans- og regjeringsinstitusjoner som fremelsker global velstand og fremgang for alle og får satt en endelig stopper for korrupsjon i verdens regjeringer. Denne prosessen er nå i ferd med systematisk å komme online og dermed kan verdens befolkning puste lettere. I tillegg medfører det en hel rekke andre fordeler.
Denne fremvoksende virkeligheten handler i sannhet om fred, frihet og velstand for alle. Amerika vil ikke lenger behøve å bekymre seg om inntektsbeskatningens ondskap. Amerikanerne vil også bli belønnet gjennom et jubileum som vil sørge for at alle vet at et antall svindelbefengte lån til hus, bil og liknende, vil bli ettergitt. Amerikanerne vil således bli fri for gjeld og alt den medfører. Det skal bli en æra hvor amerikanerne igjen kan begynne å føle seg stolte over sin regjering og få vite om de utrolige tingene denne omveltningen i verden vil bringe med seg. Alle militærbasene deres rundt om i verden vil bli stengt når Amerika omsider kan nyte en fred som deres forfedre lenge gjorde. Det vil bli en tid hvor den naturlige streben etter å yte sitt aller beste på alle felter igjen vil komme tilbake. De rettigheter som den opprinnelige Amerikanske Grunnloven, vil bli helt og holdent gjenetablert og mange mennesker vil bli satt fri fra fengsel for forbrytelser som ikke lenger kan anses som forbrytelser. Dette vil bli en lykkelig tid for Amerika. De langvarige «små krigene» vil ta slutt. Det vil bli en periode hvor regjerningen igjen lytter til folkets ønsker og behov og alt nok en gang fungerer meget bra. Det vil bli en tid av frihet, fremgang og velstand for alle.

Ikke bare ligger en fabelaktig æra av fred, frihet og velstand i horisonten, men den vil, i tillegg, bli en tid hvor sannheten om vår eksistens kan avdekkes for alle. Vi har arbeidet lenge gjennom vårt liaison-personell for å skape en atmosfære som gjør det mulig å komme med en rekke offisielle kunngjøringer som kan introdusere oss for dere. Helt siden den Andre Verdenskrig har det eksistert en konspirasjon blant de mørkes lakeier for å fornekte at vi eksisterer. Dette nonsens var dominerende i mediene og i underholdningsfilmer i den æraen. Vi ble fremstilt som mørke, med en agenda for invasjon og verdesherredømme. Dette er meget fjernt fra sannheten.  Som en del av vårt oppdrag på vegne av Himmelen, har vi tatt en rekke initiativer for å hjelpe Lyset i deres verden. Våre galaktiske initiativer har sitt fundament i det spesielle oppdraget som ble gitt oss mer enn to tiår tilbake, i dekret fra Himmelen. Hver eneste en av dere skal hjelpes til å vende tilbake til full bevissthet. Dette fører oss til enda en avsløring, som regjeringene deres lenge har nektet for eksistensen av: Agartha! Vår ankomst handler ikke bare å forberede dere til dere egen fremtidige skjebne, men også å introdusere dere for dere slektninger, Agarthanerne. Dere er i ferd med å begynne å få grepet på en aldeles vidunderlig fremtid.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede, i vissheten om at nye regjeringer og styresett er skjebnebestemt til å være dette rikets lov. Denne implementeringen av NESARA er bare begynnelsen på en rekke forandringer som vil forandre hvordan resten av verden ser på Amerika. På tiden for Amerikas Selvstendighetserklæring, var vi Mesterne med og støttet og hjalp denne nasjonens fødsel. Amerika var ment å være en fungerende prototype for det denne kloden sårt trenger. Det var ment å være en nasjon hvis handlinger sto i motsats til det som var praksis i Europa. Denne kongstanken ble bedrøveligvis spent ben under av den uheldige politiske praksis til de amerikanske regimene som fulgte etter slutten på Amerikas særdeles tragiske Borgerkrig. De mørke herrer med penger og posisjon kuppet Amerikas edle hensikt og kjørte den i grøfta. Nå, takket være deres glitrende visjoner og kjærlighetsbaserte fokus, vil denne storslagne nasjonen bli født påny. Velsignet være alle det gjelder!

De begivenhetene som vil følge, vil vise den formidable kraften i deres kollektive energier og de mirakler som Himmelen kan utføre. Fra våre takknemlige hjerter takker vi dere for det vidunderlige arbeid dere og Himmelen har greid å gjennomføre. Denne tiden vil bli kjennetegnet av de storverk dere i kollektivt felleskap skal gjøre. Vi er også takknemlige for Himmelens dekret som tillot at våre familier fra stjernene og fra åndeverdenen kunne hjelpe til. Når alt dette er gjort, skal hver og en av dere oppfylle deres dypeste drømmer og dette riket skal omsider kaste av seg de mørke lenker som i altfor lang tid har vært en byrde hver eneste dag. Denne nye tidsalderen av frihet og velstand for alle er, til dels, deres vidunderlige verk. Vi berømmer dere for deres kontinuerlige arbeid og uutslokkelige håp.   Vær vennlige og omtenksomme og lån velvillig deres hjelp til Gaia og alle hennes mangfoldige økosystemer. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Alle disse strålende undrene vil bli deres. Mist ikke håpet. Se hva som er i ferd med å folde seg ut, som en mektig gave gitt dere av Himmelen. For tusener av år siden ble et mektig Lys reflektert rundt om i denne verden. Siden den gang har det gjentatte ganger runget gjennom verden. Det er nå i stand til å materialisere og –voilà – denne nye undrenes tidsalder er født. Dere har en vidunderlig mulighet til å oppleve den påny. Dette er også den tid hvor vi Mestere vil forklare deres sanne historie for dere. Ta dette inn og forstå hvor storslagen den er. Oppfinnelser som lenge har vært holdt skjult for dere, samt en masse ny kunnskap, vil komme frem. Dere skal endelig få avslutte deres lange år av frustrasjon over Livet deres, Kjærlighetslivet deres og Virkeligheten deres. La denne nye utvekslingen av energier bli ett med dere og så simpelthen fryd dere over alt dette. Dette besynderlige, mørke riket er i ferd med å ende. Himmelen, sammen med en enorm trengsel av Engler og voktere, er i ferd med å forvandle det. Vær Ett i Kjærlighet!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter! Rundt oss foregår det mektige dåder av Lys som forvandler dette mørke riket til et som er av Lyset. Disse tidene er således de gamle vidunderlige profetiene som er i ferd med å bli til virkelighet for å gjøre dere klare til Tidsalderen hvor dere skal bli en Galaktisk Menneskehet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif
*IRS, Internal Revenue Service er skattetaten i USA.


onsdag 28. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 27. september, 2016Sheldan Nidle 27. september, 2016
11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Denne ukentlige rapporten, på samme måte som den forrige, baserer seg på det enkle faktum at vi nå har nådd et punkt hvor et konkret tidsskjema er på plass. Dette betyr svært mye for oss og omsider kan vi ønske velkommen muligheten til å se at det første trinnet av programmet vi har ventet så lenge på, omsider har begynt. De som har det overordnete ansvaret for denne enorme globale forandringen, gjør nå alt som er nødvendig for å implementere den og sikre at denne nye virkeligheten blir til virkelighet. Det er ikke lenger viktig i hvilken rekkefølge utbetalingene blir gjennomført. Rettsavgjørelser har slått fast at hverken Revalueringen eller Velstands-Programmenes utbetalinger er et konfliktpunkt. Det er av vital betydning at disse monetære velstands-programmene blir betalt ut.  Dette settet av utbetalinger vil lede, eksakt etter tidsskjemaet, til den amerikanske NESARA-republikken, og kort deretter, til en global reform i regjeringsarbeid og nasjonal ledelse, den såkalte GESARA. De som har ansvaret for disse reformene når det gjelder regjeringsarbeid, er nå travelt beskjeftiget med å legge på plass deres juridiske basis. Det er forventet at tidsrammen for dette er temmelig kortvarig og vi benytter våre sikkerhets- og liaison personell for å sikre at alt dette skjer som planlagt. Alt sammen er forventet å manifestere helt knirkefritt.

Den nåværende versjonen av det som nå er under utvikling, har tatt lang tid å få ordentlig på plass. Først var det nødvendig å få kabalmedlemmene ut av veien uten noen som helst mulighet for å slå tilbake. Denne mørke gruppen er for øyeblikket under full og konstant overvåking. Det vet, at når det rette øyeblikket kommer, så vil de bli arrestert og isolert fra dere alle. Hver eneste en av dem innser til fulle at det ikke lenger finnes noe som helst rom for «kjeltringstreker». NESARA-regjeringen har omtrent 120 dager, eller fire måneder, på seg til å vende fullt og helt tilbake til den Amerikanske Grunnlovens røtter. I tillegg vil det skje en tilbakevenden til Folkerettslige prinsipper, i tillegg til tilførsler og subtraksjoner i den nåværende Grunnloven i USA. For eksempel vil den 16. Grunnlovsendringen bli annullert i sin helhet. NESARA gjør slutt på inntekstbasert inntektsskatt og erstatter den med et spesielt avgiftssystem og omsetningsavgift. Den vil også annullere den illusoriske nasjonale gjelden og refundere til alle enhver illegal skatt som noen har blitt tvunget til å betale. Dette jubileum kansellerer også all bankgjeld. Dette er en kommende tid for frihet og for et stadig økende velstandsnivå over hele kloden. 

Denne tiden av frihet og velstand for alle er av vital betydning for prosessen med å øke bevisstheten og, i sin tur, forandre dere grunnleggende oppfatninger og tro. En del av problemet med å forberede dere på å akseptere deres nye virkelighet, er å klare, med mild forsiktighet, å hjelpe dere å kaste av dere en rekke oppfatninger og tro som de mørke Anunnakiene har innpodet i dere. Disse oppfatningene har blitt videreformidlet i tiår og århundrer fra foreldre og myndigheter. De er begrensninger («retningslinjer») skapt av Anunnakiene for å sikre at dere aldri gjorde noe ordentlig opprør. De innpodet i dere hvor nytteløst det er å være ulydig mot «dem som har makten». Disse innpodete moralbegrepene må hamres ut av dere. Nøkkelelementet i deres nåværende bevissthetsvekst er å lære å ignorere disse gamle, indre programmeringene om denne virkeligheten. Vær i stedet rede til å akseptere helt nye. Vær vennlige mot hverandre. Lær å forstå deres indre verdi. Forstå hvilken makt og kraft dere virkelig er. Hver eneste en av dere er et mektig Lys-Vesen. For lenge, lenge siden trosset forfedrene deres herskerne i Atlantis og ble brått forvandlet til en tilstand av begrenset bevissthet. Nå blir dere forberedt til å vende tilbake til deres naturlige galaktiske menneskelighet.

De kommende begivenhetene vil bety slutten for den lange og mørke herskertiden til Anunnakienes lakeier. Den tiden som er i ferd med å utvikle seg, vil gjøre det mulig for dere å kaste av dere både sinnets og kroppens slavelenker som dere og deres forfedre har båret gjennom 13 årtusener. Denne frigjøringen er en sann gylden tidsalder for overflatemenneskeheten. De «busemennene» som har figurert i deres urgamle drømmer, blir for øyeblikket fjernet. Som vi hele tiden har slått fast, bruk denne dyrebare tiden til å etablere et nytt sett av kjernesannheter basert på deres indre styrke og deres fremvoksende felleskap og samfunn med alle. Når mentorene deres kommer, bruk denne tiden til å fullføre denne guddommelige prosessen og ta inn over dere deres dype relasjon til Himmelen, så vel som det større samfunn av galaktiske mennesker som lever i verdensrommet og som lever i full blomst i Agartha. Når det kommer til stykket er det vår felles tjeneste for det guddommelige som knytter dere til hverandre og til oss! Vi er her for å understreke denne hellige forbindelse og hjelpe dere tilbake til å være fysiske vesener av Engleriket. Lær dere å bringe frem fra minnet deres edle historie og sørge for å lære av det de mørke gjorde mot dere. Velkommen hjem, alle mine kjære brødre og søstre fra Stjernene!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå med et aldeles vidunderlig budskap. I dette øyeblikk er de avsluttende trinnene i en prosess som tilsynelatende har tatt evigheter, i ferd med å nærme seg fullførelse. Disse neste rekkene av hendelser vil bringe dere velsignelsene deres og de nye måtene å drive regjeringsarbeid på, som budskapene våre ofte har hintet om. Disse forandringene gjør slutt på de illegale regimene som har plaget menneskeheten i århundrer og bragt krig, rasisme og korrupsjon. De fremmet splittelse i religioners navn og, godt støttet av de rike, gav hvert eneste menneske på denne dyrebare kloden frykt, bekymring og en smak av fattigdom. Disse forferdelige tidene er over. Vi er på vei inn i en æra av felleskap og samarbeid som bringer fred og muligheten for hver av dere til å utforske hva dere i sannhet er. Vi velsigner denne nye virkeligheten og ønsker dypt og inderlig at deres aller kjæreste drømmer bli virkelighet. La oss sammen forberede denne Jordoverflaten til dens mest vidunderlige dager! La oss sammen ønske velkommen alle dem som virkelig ønsker å gjøre dette til et åndelig sett mye bedre rike!

Etter hvert som deres vidunderlige visjoner blir til virkelighet, husk på hva det har krevet å nå dette punktet.  Velsigne alle de som risikerte sitt liv og legeme for å gjøre dette mulig. Og når dere mottar velsignelsene deres, forstå hva disse pengefondene representerer. Vær takknemlige og husk alltid dem som anvendte Skaperens store nåde til å oppnå dette rikets frihet og velstand for alle.  Betrakt deres manifesterte visjoner som et monument over disse vidunderlige Sjelene. Det er Himmelens bud at alt som er mulig skal bli til virkelighet i denne tiden. Bruk disse begivenhetene til å sikre en aldeles storslagen periode for hele menneskeheten. Vi foreslår at hvert eneste menneske setter av en spesiell tid hver dag til bønn og for å takke alle som har medvirket til at dette nå kan skje! Vi Mestere har sett, i våre egne liv her på kloden, både grusomheten og skjønnheten i denne verden. Vi har lenge viet oss til Ånden. La alle her på Gaia også gjøre det samme. Dette er en hellig tid for Gaia og hennes folk.

Sett dere inn i hver eneste begivenhet og se dypt inn i den. Menneskeheten var meget nær en aldeles forferdelig slutt inntil Himmelen grep inn og, bit for bit, gjorde en annen løsning mulig. Det er meningen at dere skal nyte dette nylig renoverte riket.  Dere er fri og i stand til å gjøre det dere virkelig brenner for. I disse gledens aktiviteter gjenspeiler dere deres forfedres inderligste ønsker. Frihet er en høy sinnstilstand. Den blir nå kombinert med den siste pengemessige rikdom i dette riket. Dere er på vei inn i en tid hvor dere kan forberede dere på å vende tilbake til å være åndelige Vesener hvis Kjærlighet kan anvendes til å endre dette, og ethvert annet, rike. Vi og mentorene deres vil holde et våkent øye med hele læringsprosessen deres.  Gjør det som er rett og som fremelsker livets uendelige mangfold. La deres iboende kjærlighet og omtanke, som var hindret av deres tidligere oppfatninger om denne verden, få blomstre til fulle. Denne tiden vil bli en mektig læringsopplevelse for dere. Det vil også bli en tid hvor vi kan møtes og berøre hverandre på det dypeste!

I dag brukte vi denne rapporten til å vise dere hvilke mirakler som er i ferd med å bli klare til å manifestere. Vær i Glede og i særdeleshet rede til å møte folket fra Inner-Jorden og dem fra den Galaktiske Føderasjonen. Sjelens lange, mørke natt går omsider mot slutten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leifonsdag 21. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 20. september, 2016Sheldan Nidle 20. september, 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban7
Dratzo! Siden vi først ankom hit i stort antall på slutten av deres 20de århundre, har vi lært i detalj hvordan deres verden funksjonerer. Vi har alliert oss med deres Oppstegne Mestere og deres tallrike allierte på Jorden. I tillegg har vi har omfattende planleggingssesjoner med våre slektninger fra Agartha. Alle møtene våre, sammen med våre langvarige vitenskapelige studieflyvninger og de tilhørende logger og rapporter, har forberedt oss på det som for øyeblikket finner sted på overflaten av planeten deres. Overflatemenneskeheten står nå ved en skillevei.  De som søker Lyset har oppnådd enormt mye og er endelig klare til å begynne å kunngjøre hva deres ufattelige seier vil innebære. Et nytt globalt bank- og finanssystem, frihet over alt i verden samt nye nasjonale ledelser og ledelsesformer symboliserer denne seieren. For to tiår siden bestemte de mørkes lakeier seg for å takke nei til muligheten til å overgi seg, da deres tidligere herskere, Anunnakiene, gav dem tilbud om det.  Dette avslaget førte dere inn i to tiår med unødvendige kriger, terrorisme som regjeringene selv sto bak og generelt sett et ras av korrupsjon og voldsbruk på feilaktig grunnlag. Denne æraen med utstrakte misgjerninger tar nå slutt. Tiden av fred, frihet og velstand for alle, som dere så lenge har lengtet etter, er nå klar til å begynne.

Når denne nye tiden nå begynner, ønsker vi å fortelle dere enda en del ting om oss selv. Det som står høyest på agendaen for vårt vedkommende, er full avsløring om alle sider ved vår felles eksistens. Dette vil gjøre at vi kan begynne å forholde oss mye mer åpent til dere.  Vi ønsker inderlig, fra da av, å åpne opp en omfattende kommunikasjon med dere. Mange tror fortsatt at tanken om at denne verden kontinuerlig blir besøkt av ekstraterrestrielle er nonsens. Vi har til hensikt å slå hull på dette nonsens om kort tid.  Da vi for noen tiår siden fikk i oppgave av Himmelen å planlegge dette oppdraget for å opprette den første kontakt med dere, var vi ganske skeptiske. Våre vitenskaps- og utforskingsflåter hadde entydig konkludert med at deres sivilisasjon ikke var klar for kontakt. Vår plutselige inngripen for å redde Solen deres, kombinert med et antall dekreter fra Føderasjonens Åndelige Råd, ble forløperen til det som senere har skjedd. Og derfor kastet vi oss entusiastisk inn i denne mektige oppgaven for deres planet og dens folk. Vi sendte en temmelig stor flåte og startet å interagere med alle som var dedikert til Lyset, som for eksempel dets mange forkjempere. Det har tatt oss nærmere to tiår å nå de utallige målene vi satte oss i begynnelsen.

Resultatet av disse årene med å bli kjent med hverandre, er at de elementene som er født på Jorden, nå aksepterer oss fullt ut som en del av dette ulikeartede teamet. Vårt kontakt- og kommunikasjonsteam deltar regelmessig i rådgivning og planlegging sammen med andre deler av denne gruppen. Vi forstår planene deres og har bidratt til det som for øyeblikket er den endelige tidsplanen for denne ufattelig komplekse operasjonen. Vi er hundre prosent dedikerte til dette prosjektet og vet når vi, i den nære fremtid, kan lande og begynne å samarbeide direkte med dere. Således kan mentorene gjøre sine daglige forberedelser vel vitende om når at dette faktisk vil skje. Deres overflateverden kommer til å bli overrasket når alt dette vi har snakket om begynner å bli til virkelighet. Det nye banksystemet, velstanden for alle og den friheten som kommer med nye regjeringsformer, krever entusiastisk og ivrig deltakelse fra deres side. Den verden som dere har vokst opp med, vil plutselig «eksplodere» rett for øynene på dere.  Dette betyr at dere umiddelbart må akseptere et antall hendelser som endrer mange sentrale elementer i samfunnet deres. Det blir helt nødvendig at dere lytter, tenker nøye gjennom det dere har hørt, og så handler.

Denne raskt skiftende virkeligheten blir satt opp for at dere skal oppdage hvor vidunderlig omgivelsene og miljøet deres er blitt.  Dette er en ny verden hvor dere alle vil bli gitt store mengder med livsviktig informasjon. Det er nødvendig at dere tar den imot og tar dere tid til å gå nøye gjennom alt sammen. Deres nye nasjonale ledelser er dedikert til å gjenta alt dette en rekke ganger. Det er helt nødvendig at dere forstår hva som blir forventet av dere. I tillegg til alt dette, er noen av dere de som vil sette i gang, med en formidabel læringskurve om den nye velstanden og dens relasjon til det nye og vennligere finanssystemet. De erfaringene som da vil gjøres, vil hjelpe dere å gjøre virkelighet av drømmene deres og være med å spre en evig voksende global velstand. Og sammen med disse spesielle begivenhetene vil det være et regjerings- og styresett som virkelig krever deres aktive deltakelse. Det er helt nødvendig at lokale grupper er i fullt inngrep med denne nye ledelsen både lokalt og regionalt. I tillegg er det vår intensjon å gi dere en god del veiledning som vil gjøre det mulig for dere å ta full del i våre kontaktprosedyrer.  Deres tid som en slags «sopp» er sannelig moden for å ta slutt.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne tiden er spesielt søt for oss! Den mektige innsatsen til alle våre samarbeidsfeller er omsider i ferd med å bære frukt.  For lenge, lenge siden fortalte Himmelen oss at en tid ville komme hvor Anunnakiene og lakeiene deres ikke lenger skulle herske i dette riket.  Denne lenge etterlengtede tiden er nå i ferd med å begynne.  De som kom til oss for århundrer siden og etablerte de åndelige hemmelige ordenene dedikert til Lyset og dets gode arbeid, står nå på terskelen til monumental suksess. Lyset har tvunget de siste av de mørke til å tenke gjennom sin overgivelse og arrangere for den. Alle de ledende lakeiene har uformelt overgitt seg allerede og særskilte datoer er blitt fastsatt.  De mørkes siste handlinger blir gjennomført i dette øyeblikk. Vi kan forberede oss på å juble av fryd og glede om kort tid. Ære være Himmelen for alle disse storslåtte velsignelsene! De forvandlingene som er påkrevet, er på det nærmeste klare til å skje. Disse mektige bragdene er for en stor del blitt mulig takket være deres kontinuerlige fokus og støtte. Bruk den gjenstående tiden til å komme sammen og takke alle i Himmelen for disse i sannhet mektige begivenhetene.

Det som nå skjer er resultatet av en lang og svært hendelsesrik strategi som opprinnelig begynte ved slutten av den andre verdenskrigen.  De amerikanske lakeiene og tilhengerne deres hadde omsider nådd det målet de satte seg for flere hundre år siden. De hadde blitt en vital del av Anunnakienes planer for etterkrigstiden. Amerika ble grunnlagt, ikke som en verdensmakt, men som et alternativ.  Vi Mesterne ønsket å sette et eksempel og gi verden et velsignet alternativ til det globale lakeiveldet som styrte dette jordiske riket. Vi visste at Anunnakiene en dag ville vende seg mot Lyset og at denne kloden trengte et annet eksempel på hvordan man leder en stor nasjon. Imidlertid ble Amerika sønderrevet av to enormt forskjellige måte å drive nasjonen på. Disse forskjellene toppet seg fullstendig i det siste halve tiåret. I denne tiden vi nå er inne i, blir «de som egentlig hadde makten» og deres ondsinnete agenda, fjernet for alltid. En ny tid er i emning for alle verdens folk.

Amerika vil i denne nye tiden lede dette jordiske riket inn i en ny periode av frihet, velstand, fremgang og likeverdighet uten grenser. De som har holdt denne nasjonen, og verden generelt, fanget i en slaveliknende tilværelse, vil ikke lenger være i noen posisjon til å motsette seg det nye. De gamle oppfatningene dere har blitt innpodet så lenge, må kastes på båten.  Deres visjoner av og fokus på en ny måte å Være på, skal triumfere! Amerikas historie vil bli avdekket og drøftet åpent.  Benytt denne historien som en poeng slik at dere unngår å bli ført bak lyset av selv de mest slu og ondsinnet agendaer i dette vidunderlige riket som er i ferd med å folde seg ut i blomst. Vær sterke og villige til å lytte og lære alt om Amerika og dets forbløffende profetier! Vi har også mange andre ting vi vil fortelle dere. De mørkes gjerninger og løgner må gjøres kjent og energien av alle disse gjerningene forvandles til Lys og skjær velsignelse. Dere befinner dere i overgangen til en ny bevissthet hvor dere kan glede dere over å få oppleve sann og ny, økende visdom. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Som dere kan se er det mange spennende begivenheter som er klare til å finne sted! Noen av disse vil forbløffe dere i førstningen.  Fortsett å være tålmodige og fokuser på alt det gode som vil komme! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

onsdag 14. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 13. september, 2016Sheldan Nidle 13. september, 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deres virkelighet er i ferd med å gå gjennom en massive endring med hensyn til hvordan dere betrakter denne evig omskiftelige verden. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene overtok denne planeten, fant de en liten gruppe spesielle mennesker som hadde blitt modifisert av Atlantidene for deres egne egoistiske hensikter. Gjennom de siste nesten 13 tusen årene har disse menneskene blitt formet og programmert for å tilfredsstille Anunnakienes mange mørke ønsker. Denne prosessen var kommet til et punkt hvor det var like før det ikke ville finnes noen vei tilbake, da Himmelen grep inn for om lag fire tiår siden. Himmelen gav dekret om at vi skulle komme til dette solsystemet og umiddelbart ta fatt på et oppdrag som til slutt skulle føre dere tilbake til status som Galaktiske Mennesker. Det første vi gjorde var å ta kontakt med Agarthanerne i Inner-Jorden og deres samarbeidsfeller, de Oppstegne Mesterne. Disse innledende forsøk på å kontakt resulterte ikke i noe særlig mer enn en kortfattet beskrivelse av hvordan ting ble iscenesatt i denne virkeligheten. Vi holdt samtaler med de Oppstegne Mesternes fremste samarbeidspartnere, de spesielle åndelige Eldre og Kongelige som våre opprinnelige kontakter hadde utpekt for oss. Det tok oss mer enn ett tiår med konstante konsultasjoner å nå frem til et antall avtaler. Disse forhandlingene gjorde det mulig for oss å begynne å sette ut i livet en serie med planer som først nå begynner å bli gjennomførbare.

Disse planene forutsetter at deres nåværende virkelighet blir betydelig forandret. De største endringene kan takkes deres vekst i bevissthetsnivå, hvilket setter dere i stand til å akseptere to helt avgjørende punkter. Det første punktet er at dere ikke er alene og det andre er at deres opprinnelse ikke er her i denne verden. Dere kom hit som kolonister av Galaktisk Menneskelig opprinnelse, i guddommelig tjeneste for Gaia for på velsignet vis å bistå hennes vidunderlig mangfoldige økosystemer. Dere ble forledet til å avvike fra denne edle veien av Atlantidene og deretter av deres slu og svikefulle etterkommer, Anunnakiene. Denne prosessen kastet dere ned i begrenset bevissthet og gjorde det mulig for Anunnakiene å «leke» med dere helt siden da. Vår første oppgave var å se og forstå hvordan Himmelen og deres veiledere fra ånderiket arbeidet for å forandre denne avskyelige situasjonen. Så langt har vi blitt presentert for en hel rekke planer som skal gjennomføres forut for våre landinger. Disse påkrevde forandringene skal raskt forvandle disse systemene som for øyeblikket holder dere bundet i en slags grim slavetilværelse. Disse forandringene er ment å settes i verk temmelig snart. Deretter kan de ulike nye nasjonale ledelsene forberede denne verden på vår lenge tiltrengte ankomst.

De som er involvert i å forvandle denne kloden har et inderlig ønske om å få slutt det tyrannveldet som har eksistert i mer enn to tiår siden Anunnakiene forlot planeten midt på 1990-tallet. Anunnakienes lakeier ble sittende ved makten og svor høytidelig på å ikke godta at ting ble forandret. I stedet kokte de sammen de mest bestialske planer for å kunne beholde sin fordelaktige maktstilling i denne verden. Deres uendelige arroganse ble ikke overvunnet før i den siste delen av deres år 2015. Det som for øyeblikket opptar Lysets styrker er å implementere en plan som man ble enige om så sent som helt på begynnelsen av det inneværende året. Etter hvert som denne planen skrider frem, så observerer vi hvordan de som er av Lyset opererer i dette riket. De mørke lakeienes grad av arroganse kan ikke understrekes sterkt nok. Til tross for sitt nederlag, så tvinger de Lyset til å opprettholde denne virkeligheten som om ingen ting var forandret. Faktum er like fullt at de mørkes grep på dette riket juridisk er over.  Avtaler som er signert av deres mange regimer slår klart fast at en rekke nye reguleringer setter Lyset og dets nye bank- og pengesystem-reformer i lederstolen for dette overflateriket. 

Dette utrolige sett av omstendigheter forbløffer oss.  Dette betyr at det tilsynelatende langsomme tempoet i de innledende forandringene overhodet ikke gjenspeiler hvor raskt ting egentlig beveger seg for å totalt forandre denne verden. Et nytt system er allerede på plass og klart til å endre hvordan dette riket fungerer.  I vårt rike ville dette ha vært gjennomført for mange år siden. Der er det slik at de som har gitt opp må trekke seg tilbake og være villig til å ta ansvar for det de har gjort, på en ordentlig måte. Den pågående globale skammen burde avsluttes umiddelbart og ansvaret overlates helt og holdent til de nye regjeringene med nye styringsformer.  De mørke lakeiene drev et beinhardt og spill som involverte bruk av sex som drivkraft og virkemiddel, for å holde seg ved makten, men de tapte fullstendig. Dette gigantiske ventespillet, i påvente av at det uunngåelige plutselig skal skje, har tatt mye lenger tid enn vi liker. Til tross for dette sverger de som kjenner dere, på at dette narrespillet faktisk er nødvending og på sin plass, ettersom et antall nøkkelbeslutninger først kunne gjøres når en del nødvendige forutsetninger var tilstede. Vi har derfor gitt etter for disse kravene. Vi forventer at disse begivenhetene og finansieringsoperasjonene som nå er underveis, vil manifestere på det avtalte tidspunkt. Videre forventer vi at de øvrige tidsskjemaene blir fulgt, slik at dere til hele og fulle kan nyte denne seieren som dere har ventet så lenge på!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste tiårene har dere bevitnet hvordan livene deres tilsynelatende har «stått på vent» mens de som arbeider for Lyset har lett etter løsninger på hvordan de best kan bringe tilbake den naturlige orden i dette riket.  For mange århundrer siden, oppdaget de mørke hvordan de kunne benytte sin leting etter olje og andre naturressurser som et virkemiddel til å forvrenge måten denne kloden tar vare på sitt ansvar på. Dette plutselige behovet for gruvedrift, industriproduksjon og kjemisk foredling forandret i enorm grad hvordan alt fungerer. Gaia så hvordan omfattende forstyrrelser begynte å oppstå etter hvert som været og tidevannsstrømmene ble tvunget inn i en ny rytme. Vi Mesterne observerte til vårt store mishag mens Gaias vær- og havstrømsmønstere begynte å ta nye retninger, langsomt i begynnelsen og så stadig raskere. Og dette var kun begynnelsen på et flere århundre langt forsøk på å ta over dette riket og sørge for at hvert eneste aspekt av det fungerte slik Anunnakiene og lakeiene deres begjærte. Velsignet er det, at denne galimatias’ omstrukturering nå er ferd med å mislykkes og at den gamle naturens orden kan opprettes påny. Dette var nok et tegn på at de mørke hadde mislykkes.

Denne inneværende tiden, kjære Hjerter, handler om å fokusere deres vidunderlige visjoner på det dere virkelig, inderlig ønsker dere og brenner for.  En himmelsk overflod av fonds vil bli distribuert i de kommende månedene for å gjøre det mulig for dere å oppnå dette.  Se inni dere selv og avgjør hvilket prosjekt som dypest sett tenner deres indre Sjel og legg deres arbeid og innsats i dette. Når disse fondene som dere har bedt så inderlig om, kommer, så kast dere ut i det, med strålende humør, og manifester denne hellige drømmen. Involver dere med andre slik at det blir en sann felles satsing i lokalsamfunnet. Ut av disse vil det vokse frem en ny oppfatning av denne verden.  Det vil være én hvor alle kommer sammen i et større samfunn av Kjærlighet, Lys og hvor alle bryr seg om hverandre. Dere vil da være mye nærmere en forståelse av det vidunderlige samfunn som oppstår når dere følger deres instinktiv, iboende ønske om å hjelpe hverandre og å oppleve gleden over å ha oppnådd så mye ved hjelp av deres indre kraft. For at dette skal bli til virkelighet, vil bevissthetsnivået deres stadig øke og parallelt med dette deres naturlige ønske om å hjelpe til.

Denne nye verden vil så begynne en prosedyre for å bringe menneskeheten tilbake til Himmelen og stjernene. Den aller største glede kommer fra å hjelpe hverandre av kjærlighet og vise alle hvilke undere nåden kan frembringe. Denne gleden er noe dere alle trenger å oppleve. Vi mestrene gleder oss aller mest over dette når til og med de som misliker hverandre lærer hvor mye bedre det er å vise Kjærlighet og tilgi hverandre. Det er av den grunn at vi alltid holder oss parate for det mirakelet som tilgivelse er. Hvert liv her er kun et trinn på vei til bedre forståelse av den himmelske omtankens kraft og de mirakler som er mulige når en anvender guddommelig nåde. Det er ofte sagt at ønsket om å hjelpe andre og vise nåde er visdommens to grunnpilarer. Bruk deres indre drivkraft og inderligste ønsker til å bringe dette frem i dere selv og, i særdeleshet, i andre. Det som er i ferd med å utfolde seg her er både hjelpsomhet og nåde og den sanne gleden ved tilgivelse. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter. Over alt er Gaia i ferd med å forberede dette overflateriket til en i sannhet gledelig overraskelse. For husk på at Himmelen arbeider utrettelig og iherdig for å bevege dere i retning av en aldeles vidunderlig tilbakevenden til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif      


onsdag 7. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 6. september, 2016


Sheldan Nidle, 6. september, 2016
3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! For øyeblikket skjer det en hel rekke interessante ting. Det mest interessante er at de som har ansvaret for utleveringen av de enorme pengemidlene og humanitære fonds, forbereder seg på å gjøre dette. Disse enorme, globale pengeoverføringene bærer løfte om å skape de virkemidlene som er nødvendige for å totalt forandre hvordan denne verden fungerer. Mange områder på Jorden har vært avstengt fra de nødvendige midlene for å bygge høyst nødvendige systemer for vann, kloakk og moderne transport. Når de nå får midler, kan disse nasjonene, som det gamle finanssystemet enten utsugde eller nektet økonomisk hjelp, begynne den komplekse prosessen med å designe og bygge infrastruktur. Disse mange forskjellige prosjektene kan hurtig bringe selv de mest primitive regionene nødvendig vannforsyning, sanitærsystemer og elektrisitet slik at de kan bli moderne og selvforsynte deler av denne Jorden. Deretter kan et mer tidsriktig utdannelsessystem bygges opp. Disse prosjektene skal sikre et ethvert område på denne kloden er knyttet til det verdensomspennende nettverket, så vel som å gjøre det mulig for alle å ha alle de øvrige bekvemmeligheter som anses som nødvendig i en moderne verden. På denne måten vil velstandsfondene få slutt på alle misforholdene og skjevfordelingen fra den tidligere finansielle virkeligheten.

Alt mens disse nye realitetene moderniserer denne verden, så vil de også ekspandere og preservere på de tallrike økosystemene i tillegg. I løpet av de siste to hundre årene har et enormt omfang av lokal flora og fauna blitt ødelagt av menneskeheten. Disse massive ødeleggelsene ble tidligere gjennomført enten for å få tilgang til regionens naturressurser eller «i fremskrittets navn». Hovedmålet er nå i ferd med å endre seg i retning av å sørge for måter å forbedre menneskenes levestandard på, og samtidig ta vare på alle økosystemene som er så livsviktige for ville dyr, trær og de landområder vi alle trenger for å trives. Disse nye visjonene om å reparere skadene vil gjøre det mulig for livets naturlige orden å trives og blomstre påny. Vi er positivt oppmuntret over den måten dere nå begynner å kaste vrak på gamle overbevisninger som truet eksistensen til slike edle virkeligheter. Den gamle økonomiens arbeidsmåter vil bli gravlagt i Lyset av en ny og fremvoksende velstand for alle. En annen faktor i dette er deres kontinuerlig økende nye bevissthet.

Dere er i ferd med å begynne å utvikle ny forståelse og intensjoner som bokstavelig talt vil forvandle overflaten på denne dyrebare kloden.  Gaia følger med på det dere gjør og smiler.  Dere er i ferd med å bringe det vidunderlige Lyset til alle deler av denne verden. De som tidligere brukte sine teknologier til å fylle denne planeten med dødens essens, er nå vitne til at nyere teknologier bringer tilbake en Liv-givende essens som er virkelig forbløffende. Inntil ganske nylig utarbeidet team av biologer en rekke rapporter som i brede ordelag antydet at den globale utryddelsen av planter og dyrearter ville fortsette. Nå blir det motsatte antydet; et blomstrende Liv overalt på Jorden.  Dette skyldes i stor grad at dere har fått nye oppfatninger og forståelse av hvordan dere kan forandre hvordan dette globale samfunnet ser på seg selv.  Dere begynner å se hvor lett dere kan bringe denne verden tilbake til det den en gang var, gjennom å endre hvordan dere behandler de lokalitetene hvor naturlige ressurser finnes. Dere er følgelig i ferd med å oppdage hvordan dere kan ta vare på alle de varierte økosystemene i dette riket.

Mens dere fortsetter å skaffe dere oversikt over hva som først og fremst er nødvendig i dette nye riket, så vurderer dere også nøye gjennom hvilke prosjekter som må gjøres først. På denne måten bygger dere opp alt som trengs for at dere også kan bidra. Alle de store prosjektene er det de nye regjeringene som vil ta ansvaret for å lede, og de nødvendige pengemidlene vil bli allokert til dem av de Kongelige og De Eldre i Østen og Vesten.  Deres anliggende er de prosjektene som skal bygge deres mange healing-sentere og de tiltak som deres selskaper og visjoner krever. Disse begivenhetene er allerede godkjent på forhånd og mange av dere forventes å motta de første nødlindrende pengemidlene snart. Deretter vil dere motta ukentlige eller månedlige midler, ettersom det er det dere planla, til deres mange vidunderlige idéer. Alle disse fondene signaliserer samtidig at de velstandsfondene dere har ventet så lenge på, også vil bli tildelt. Disse forbløffende begivenhetene vil, enn videre, gjøre det mulig for den nye NESARA-republikken å kunngjøres av den nylig utpekte interim-presidenten. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere!  I løpet av de siste ukene har alle problemene med hensyn til distribusjon av fondene, som vi har arbeidet så lenge for, blitt løst. I praksis betyr dette at alle de fondsmidlene som har vært plaget av forsinkelser, nå har nådd frem til den lovte finansierings- og tildelings-fasen. Dette betyr at våre gjensidige visualiseringer har vært vellykket. De mørke har blitt nøytralisert. Lyset har omsider vunnet. De nødvendige virkemidlene for å få en endelig slutt på disse forsinkelsene, er funnet og iverksatt. Det er vår hensikt å benytte våre evner til å sikre at dette riket av velstand og fremgang for alle, blir etablert. Den første nøkkelen til dette er de omfattende velstandsprogrammene. Når de nå endelig blir utlevert, gir det troverdighet til å bytte ut USA Inc. med den nye NESARA-regjeringen. For å tvinge gjennom dette vil det komme en rekke svært viktige offentlige kunngjøringer. Denne nye nasjonale ledelsen vil gjeninnføre Grunnloven og bringe USA tilbake til Folkerettslige Prinsipper. I tillegg vil de gjøre regjeringen atskillig mer livskraftig gjennom å åpne opp Kongressen for folket. 

Deres kollektive visualiseringer og økende bevissthet har gjort alt dette mulig. Amerika vil igjen bli det vi hadde til hensikt at det skulle bli da det ble unnfanget. Denne prosedyren krever at dere betrakter regjeringsarbeid i et helt annet lys. Det er nødvendig at dere daglig deltar i ett eller annet aspekt av regjeringens arbeid. De mørke har lenge arbeidet for å skape en virkelighet hvor dette skulle være umulig. NESARA tar denne makten fra dem og gir den tilbake til folket. Bruk denne tiden til å gjøre regjeringsarbeid til en sann del av dere selv. Velsigne denne nye regjeringsformen daglig og sørg for at den gir alle det de trenger på en måte som alle kan godta.  Dette betyr ikke noen som helst slags overbærenhet med den. Regjeringen er ment å være det siste verktøy man tyr til og hvis handlinger alle kan gi sitt besyv og aksept. Den sentrale idéen i dette er å opprettholde friheten og den enkeltes handlekraft.

I tiden som kommer vil dere oppnå en velstand som gjør det mulig for dere å oppfylle drømmene deres og en regjering som gjenspeiler denne nye virkeligheten. Vær hele tiden våken for hva som foregår omkring dere. Nøkkelen til alt dette er fokus og virkeliggjørelsen en visjon dere har båret i lang tid.  Himmelen har alltid belønnet dem som planlegger å gjøre arbeid for det gode og legger sin flid og innsatsvilje til for å oppnå disse velsignelsene fra Himmelen og fra oss. Vi takker dere i all evighet for at dere vokser i åndelig potensial og dermed hjelper alle å virkeliggjøre sine drømmer.  Vi takker fra dypet av våre hjerter alle dere som forstår skjønnheten i det som Himmelen nå legger foran dere. Denne nye, guddommelige tiden vil gi dere velstand, frihet og en fornyet følelse av ansvar. Med fremveksten av full bevissthet, vil menneskeheten frydefullt gjenforenes med sin familie av Lyset i hele Galaksen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter som vi kommer med ukentlig. Vi befinner oss nå omsider på terskelen til det som har blitt forespeilet dere i årtier. Bruk dette øyeblikket til å fryde dere, feire og ønske denne nye tidsalderen av frihet og overveldende velstand velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            
Oversetter: LeifesotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions