Followers

Google+ Followers

onsdag 21. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 20. september, 2016Sheldan Nidle 20. september, 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban7
Dratzo! Siden vi først ankom hit i stort antall på slutten av deres 20de århundre, har vi lært i detalj hvordan deres verden funksjonerer. Vi har alliert oss med deres Oppstegne Mestere og deres tallrike allierte på Jorden. I tillegg har vi har omfattende planleggingssesjoner med våre slektninger fra Agartha. Alle møtene våre, sammen med våre langvarige vitenskapelige studieflyvninger og de tilhørende logger og rapporter, har forberedt oss på det som for øyeblikket finner sted på overflaten av planeten deres. Overflatemenneskeheten står nå ved en skillevei.  De som søker Lyset har oppnådd enormt mye og er endelig klare til å begynne å kunngjøre hva deres ufattelige seier vil innebære. Et nytt globalt bank- og finanssystem, frihet over alt i verden samt nye nasjonale ledelser og ledelsesformer symboliserer denne seieren. For to tiår siden bestemte de mørkes lakeier seg for å takke nei til muligheten til å overgi seg, da deres tidligere herskere, Anunnakiene, gav dem tilbud om det.  Dette avslaget førte dere inn i to tiår med unødvendige kriger, terrorisme som regjeringene selv sto bak og generelt sett et ras av korrupsjon og voldsbruk på feilaktig grunnlag. Denne æraen med utstrakte misgjerninger tar nå slutt. Tiden av fred, frihet og velstand for alle, som dere så lenge har lengtet etter, er nå klar til å begynne.

Når denne nye tiden nå begynner, ønsker vi å fortelle dere enda en del ting om oss selv. Det som står høyest på agendaen for vårt vedkommende, er full avsløring om alle sider ved vår felles eksistens. Dette vil gjøre at vi kan begynne å forholde oss mye mer åpent til dere.  Vi ønsker inderlig, fra da av, å åpne opp en omfattende kommunikasjon med dere. Mange tror fortsatt at tanken om at denne verden kontinuerlig blir besøkt av ekstraterrestrielle er nonsens. Vi har til hensikt å slå hull på dette nonsens om kort tid.  Da vi for noen tiår siden fikk i oppgave av Himmelen å planlegge dette oppdraget for å opprette den første kontakt med dere, var vi ganske skeptiske. Våre vitenskaps- og utforskingsflåter hadde entydig konkludert med at deres sivilisasjon ikke var klar for kontakt. Vår plutselige inngripen for å redde Solen deres, kombinert med et antall dekreter fra Føderasjonens Åndelige Råd, ble forløperen til det som senere har skjedd. Og derfor kastet vi oss entusiastisk inn i denne mektige oppgaven for deres planet og dens folk. Vi sendte en temmelig stor flåte og startet å interagere med alle som var dedikert til Lyset, som for eksempel dets mange forkjempere. Det har tatt oss nærmere to tiår å nå de utallige målene vi satte oss i begynnelsen.

Resultatet av disse årene med å bli kjent med hverandre, er at de elementene som er født på Jorden, nå aksepterer oss fullt ut som en del av dette ulikeartede teamet. Vårt kontakt- og kommunikasjonsteam deltar regelmessig i rådgivning og planlegging sammen med andre deler av denne gruppen. Vi forstår planene deres og har bidratt til det som for øyeblikket er den endelige tidsplanen for denne ufattelig komplekse operasjonen. Vi er hundre prosent dedikerte til dette prosjektet og vet når vi, i den nære fremtid, kan lande og begynne å samarbeide direkte med dere. Således kan mentorene gjøre sine daglige forberedelser vel vitende om når at dette faktisk vil skje. Deres overflateverden kommer til å bli overrasket når alt dette vi har snakket om begynner å bli til virkelighet. Det nye banksystemet, velstanden for alle og den friheten som kommer med nye regjeringsformer, krever entusiastisk og ivrig deltakelse fra deres side. Den verden som dere har vokst opp med, vil plutselig «eksplodere» rett for øynene på dere.  Dette betyr at dere umiddelbart må akseptere et antall hendelser som endrer mange sentrale elementer i samfunnet deres. Det blir helt nødvendig at dere lytter, tenker nøye gjennom det dere har hørt, og så handler.

Denne raskt skiftende virkeligheten blir satt opp for at dere skal oppdage hvor vidunderlig omgivelsene og miljøet deres er blitt.  Dette er en ny verden hvor dere alle vil bli gitt store mengder med livsviktig informasjon. Det er nødvendig at dere tar den imot og tar dere tid til å gå nøye gjennom alt sammen. Deres nye nasjonale ledelser er dedikert til å gjenta alt dette en rekke ganger. Det er helt nødvendig at dere forstår hva som blir forventet av dere. I tillegg til alt dette, er noen av dere de som vil sette i gang, med en formidabel læringskurve om den nye velstanden og dens relasjon til det nye og vennligere finanssystemet. De erfaringene som da vil gjøres, vil hjelpe dere å gjøre virkelighet av drømmene deres og være med å spre en evig voksende global velstand. Og sammen med disse spesielle begivenhetene vil det være et regjerings- og styresett som virkelig krever deres aktive deltakelse. Det er helt nødvendig at lokale grupper er i fullt inngrep med denne nye ledelsen både lokalt og regionalt. I tillegg er det vår intensjon å gi dere en god del veiledning som vil gjøre det mulig for dere å ta full del i våre kontaktprosedyrer.  Deres tid som en slags «sopp» er sannelig moden for å ta slutt.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne tiden er spesielt søt for oss! Den mektige innsatsen til alle våre samarbeidsfeller er omsider i ferd med å bære frukt.  For lenge, lenge siden fortalte Himmelen oss at en tid ville komme hvor Anunnakiene og lakeiene deres ikke lenger skulle herske i dette riket.  Denne lenge etterlengtede tiden er nå i ferd med å begynne.  De som kom til oss for århundrer siden og etablerte de åndelige hemmelige ordenene dedikert til Lyset og dets gode arbeid, står nå på terskelen til monumental suksess. Lyset har tvunget de siste av de mørke til å tenke gjennom sin overgivelse og arrangere for den. Alle de ledende lakeiene har uformelt overgitt seg allerede og særskilte datoer er blitt fastsatt.  De mørkes siste handlinger blir gjennomført i dette øyeblikk. Vi kan forberede oss på å juble av fryd og glede om kort tid. Ære være Himmelen for alle disse storslåtte velsignelsene! De forvandlingene som er påkrevet, er på det nærmeste klare til å skje. Disse mektige bragdene er for en stor del blitt mulig takket være deres kontinuerlige fokus og støtte. Bruk den gjenstående tiden til å komme sammen og takke alle i Himmelen for disse i sannhet mektige begivenhetene.

Det som nå skjer er resultatet av en lang og svært hendelsesrik strategi som opprinnelig begynte ved slutten av den andre verdenskrigen.  De amerikanske lakeiene og tilhengerne deres hadde omsider nådd det målet de satte seg for flere hundre år siden. De hadde blitt en vital del av Anunnakienes planer for etterkrigstiden. Amerika ble grunnlagt, ikke som en verdensmakt, men som et alternativ.  Vi Mesterne ønsket å sette et eksempel og gi verden et velsignet alternativ til det globale lakeiveldet som styrte dette jordiske riket. Vi visste at Anunnakiene en dag ville vende seg mot Lyset og at denne kloden trengte et annet eksempel på hvordan man leder en stor nasjon. Imidlertid ble Amerika sønderrevet av to enormt forskjellige måte å drive nasjonen på. Disse forskjellene toppet seg fullstendig i det siste halve tiåret. I denne tiden vi nå er inne i, blir «de som egentlig hadde makten» og deres ondsinnete agenda, fjernet for alltid. En ny tid er i emning for alle verdens folk.

Amerika vil i denne nye tiden lede dette jordiske riket inn i en ny periode av frihet, velstand, fremgang og likeverdighet uten grenser. De som har holdt denne nasjonen, og verden generelt, fanget i en slaveliknende tilværelse, vil ikke lenger være i noen posisjon til å motsette seg det nye. De gamle oppfatningene dere har blitt innpodet så lenge, må kastes på båten.  Deres visjoner av og fokus på en ny måte å Være på, skal triumfere! Amerikas historie vil bli avdekket og drøftet åpent.  Benytt denne historien som en poeng slik at dere unngår å bli ført bak lyset av selv de mest slu og ondsinnet agendaer i dette vidunderlige riket som er i ferd med å folde seg ut i blomst. Vær sterke og villige til å lytte og lære alt om Amerika og dets forbløffende profetier! Vi har også mange andre ting vi vil fortelle dere. De mørkes gjerninger og løgner må gjøres kjent og energien av alle disse gjerningene forvandles til Lys og skjær velsignelse. Dere befinner dere i overgangen til en ny bevissthet hvor dere kan glede dere over å få oppleve sann og ny, økende visdom. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Som dere kan se er det mange spennende begivenheter som er klare til å finne sted! Noen av disse vil forbløffe dere i førstningen.  Fortsett å være tålmodige og fokuser på alt det gode som vil komme! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

onsdag 14. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 13. september, 2016Sheldan Nidle 13. september, 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deres virkelighet er i ferd med å gå gjennom en massive endring med hensyn til hvordan dere betrakter denne evig omskiftelige verden. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene overtok denne planeten, fant de en liten gruppe spesielle mennesker som hadde blitt modifisert av Atlantidene for deres egne egoistiske hensikter. Gjennom de siste nesten 13 tusen årene har disse menneskene blitt formet og programmert for å tilfredsstille Anunnakienes mange mørke ønsker. Denne prosessen var kommet til et punkt hvor det var like før det ikke ville finnes noen vei tilbake, da Himmelen grep inn for om lag fire tiår siden. Himmelen gav dekret om at vi skulle komme til dette solsystemet og umiddelbart ta fatt på et oppdrag som til slutt skulle føre dere tilbake til status som Galaktiske Mennesker. Det første vi gjorde var å ta kontakt med Agarthanerne i Inner-Jorden og deres samarbeidsfeller, de Oppstegne Mesterne. Disse innledende forsøk på å kontakt resulterte ikke i noe særlig mer enn en kortfattet beskrivelse av hvordan ting ble iscenesatt i denne virkeligheten. Vi holdt samtaler med de Oppstegne Mesternes fremste samarbeidspartnere, de spesielle åndelige Eldre og Kongelige som våre opprinnelige kontakter hadde utpekt for oss. Det tok oss mer enn ett tiår med konstante konsultasjoner å nå frem til et antall avtaler. Disse forhandlingene gjorde det mulig for oss å begynne å sette ut i livet en serie med planer som først nå begynner å bli gjennomførbare.

Disse planene forutsetter at deres nåværende virkelighet blir betydelig forandret. De største endringene kan takkes deres vekst i bevissthetsnivå, hvilket setter dere i stand til å akseptere to helt avgjørende punkter. Det første punktet er at dere ikke er alene og det andre er at deres opprinnelse ikke er her i denne verden. Dere kom hit som kolonister av Galaktisk Menneskelig opprinnelse, i guddommelig tjeneste for Gaia for på velsignet vis å bistå hennes vidunderlig mangfoldige økosystemer. Dere ble forledet til å avvike fra denne edle veien av Atlantidene og deretter av deres slu og svikefulle etterkommer, Anunnakiene. Denne prosessen kastet dere ned i begrenset bevissthet og gjorde det mulig for Anunnakiene å «leke» med dere helt siden da. Vår første oppgave var å se og forstå hvordan Himmelen og deres veiledere fra ånderiket arbeidet for å forandre denne avskyelige situasjonen. Så langt har vi blitt presentert for en hel rekke planer som skal gjennomføres forut for våre landinger. Disse påkrevde forandringene skal raskt forvandle disse systemene som for øyeblikket holder dere bundet i en slags grim slavetilværelse. Disse forandringene er ment å settes i verk temmelig snart. Deretter kan de ulike nye nasjonale ledelsene forberede denne verden på vår lenge tiltrengte ankomst.

De som er involvert i å forvandle denne kloden har et inderlig ønske om å få slutt det tyrannveldet som har eksistert i mer enn to tiår siden Anunnakiene forlot planeten midt på 1990-tallet. Anunnakienes lakeier ble sittende ved makten og svor høytidelig på å ikke godta at ting ble forandret. I stedet kokte de sammen de mest bestialske planer for å kunne beholde sin fordelaktige maktstilling i denne verden. Deres uendelige arroganse ble ikke overvunnet før i den siste delen av deres år 2015. Det som for øyeblikket opptar Lysets styrker er å implementere en plan som man ble enige om så sent som helt på begynnelsen av det inneværende året. Etter hvert som denne planen skrider frem, så observerer vi hvordan de som er av Lyset opererer i dette riket. De mørke lakeienes grad av arroganse kan ikke understrekes sterkt nok. Til tross for sitt nederlag, så tvinger de Lyset til å opprettholde denne virkeligheten som om ingen ting var forandret. Faktum er like fullt at de mørkes grep på dette riket juridisk er over.  Avtaler som er signert av deres mange regimer slår klart fast at en rekke nye reguleringer setter Lyset og dets nye bank- og pengesystem-reformer i lederstolen for dette overflateriket. 

Dette utrolige sett av omstendigheter forbløffer oss.  Dette betyr at det tilsynelatende langsomme tempoet i de innledende forandringene overhodet ikke gjenspeiler hvor raskt ting egentlig beveger seg for å totalt forandre denne verden. Et nytt system er allerede på plass og klart til å endre hvordan dette riket fungerer.  I vårt rike ville dette ha vært gjennomført for mange år siden. Der er det slik at de som har gitt opp må trekke seg tilbake og være villig til å ta ansvar for det de har gjort, på en ordentlig måte. Den pågående globale skammen burde avsluttes umiddelbart og ansvaret overlates helt og holdent til de nye regjeringene med nye styringsformer.  De mørke lakeiene drev et beinhardt og spill som involverte bruk av sex som drivkraft og virkemiddel, for å holde seg ved makten, men de tapte fullstendig. Dette gigantiske ventespillet, i påvente av at det uunngåelige plutselig skal skje, har tatt mye lenger tid enn vi liker. Til tross for dette sverger de som kjenner dere, på at dette narrespillet faktisk er nødvending og på sin plass, ettersom et antall nøkkelbeslutninger først kunne gjøres når en del nødvendige forutsetninger var tilstede. Vi har derfor gitt etter for disse kravene. Vi forventer at disse begivenhetene og finansieringsoperasjonene som nå er underveis, vil manifestere på det avtalte tidspunkt. Videre forventer vi at de øvrige tidsskjemaene blir fulgt, slik at dere til hele og fulle kan nyte denne seieren som dere har ventet så lenge på!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste tiårene har dere bevitnet hvordan livene deres tilsynelatende har «stått på vent» mens de som arbeider for Lyset har lett etter løsninger på hvordan de best kan bringe tilbake den naturlige orden i dette riket.  For mange århundrer siden, oppdaget de mørke hvordan de kunne benytte sin leting etter olje og andre naturressurser som et virkemiddel til å forvrenge måten denne kloden tar vare på sitt ansvar på. Dette plutselige behovet for gruvedrift, industriproduksjon og kjemisk foredling forandret i enorm grad hvordan alt fungerer. Gaia så hvordan omfattende forstyrrelser begynte å oppstå etter hvert som været og tidevannsstrømmene ble tvunget inn i en ny rytme. Vi Mesterne observerte til vårt store mishag mens Gaias vær- og havstrømsmønstere begynte å ta nye retninger, langsomt i begynnelsen og så stadig raskere. Og dette var kun begynnelsen på et flere århundre langt forsøk på å ta over dette riket og sørge for at hvert eneste aspekt av det fungerte slik Anunnakiene og lakeiene deres begjærte. Velsignet er det, at denne galimatias’ omstrukturering nå er ferd med å mislykkes og at den gamle naturens orden kan opprettes påny. Dette var nok et tegn på at de mørke hadde mislykkes.

Denne inneværende tiden, kjære Hjerter, handler om å fokusere deres vidunderlige visjoner på det dere virkelig, inderlig ønsker dere og brenner for.  En himmelsk overflod av fonds vil bli distribuert i de kommende månedene for å gjøre det mulig for dere å oppnå dette.  Se inni dere selv og avgjør hvilket prosjekt som dypest sett tenner deres indre Sjel og legg deres arbeid og innsats i dette. Når disse fondene som dere har bedt så inderlig om, kommer, så kast dere ut i det, med strålende humør, og manifester denne hellige drømmen. Involver dere med andre slik at det blir en sann felles satsing i lokalsamfunnet. Ut av disse vil det vokse frem en ny oppfatning av denne verden.  Det vil være én hvor alle kommer sammen i et større samfunn av Kjærlighet, Lys og hvor alle bryr seg om hverandre. Dere vil da være mye nærmere en forståelse av det vidunderlige samfunn som oppstår når dere følger deres instinktiv, iboende ønske om å hjelpe hverandre og å oppleve gleden over å ha oppnådd så mye ved hjelp av deres indre kraft. For at dette skal bli til virkelighet, vil bevissthetsnivået deres stadig øke og parallelt med dette deres naturlige ønske om å hjelpe til.

Denne nye verden vil så begynne en prosedyre for å bringe menneskeheten tilbake til Himmelen og stjernene. Den aller største glede kommer fra å hjelpe hverandre av kjærlighet og vise alle hvilke undere nåden kan frembringe. Denne gleden er noe dere alle trenger å oppleve. Vi mestrene gleder oss aller mest over dette når til og med de som misliker hverandre lærer hvor mye bedre det er å vise Kjærlighet og tilgi hverandre. Det er av den grunn at vi alltid holder oss parate for det mirakelet som tilgivelse er. Hvert liv her er kun et trinn på vei til bedre forståelse av den himmelske omtankens kraft og de mirakler som er mulige når en anvender guddommelig nåde. Det er ofte sagt at ønsket om å hjelpe andre og vise nåde er visdommens to grunnpilarer. Bruk deres indre drivkraft og inderligste ønsker til å bringe dette frem i dere selv og, i særdeleshet, i andre. Det som er i ferd med å utfolde seg her er både hjelpsomhet og nåde og den sanne gleden ved tilgivelse. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter. Over alt er Gaia i ferd med å forberede dette overflateriket til en i sannhet gledelig overraskelse. For husk på at Himmelen arbeider utrettelig og iherdig for å bevege dere i retning av en aldeles vidunderlig tilbakevenden til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif      


onsdag 7. september 2016

Norsk -- Sheldan Nidle, 6. september, 2016


Sheldan Nidle, 6. september, 2016
3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! For øyeblikket skjer det en hel rekke interessante ting. Det mest interessante er at de som har ansvaret for utleveringen av de enorme pengemidlene og humanitære fonds, forbereder seg på å gjøre dette. Disse enorme, globale pengeoverføringene bærer løfte om å skape de virkemidlene som er nødvendige for å totalt forandre hvordan denne verden fungerer. Mange områder på Jorden har vært avstengt fra de nødvendige midlene for å bygge høyst nødvendige systemer for vann, kloakk og moderne transport. Når de nå får midler, kan disse nasjonene, som det gamle finanssystemet enten utsugde eller nektet økonomisk hjelp, begynne den komplekse prosessen med å designe og bygge infrastruktur. Disse mange forskjellige prosjektene kan hurtig bringe selv de mest primitive regionene nødvendig vannforsyning, sanitærsystemer og elektrisitet slik at de kan bli moderne og selvforsynte deler av denne Jorden. Deretter kan et mer tidsriktig utdannelsessystem bygges opp. Disse prosjektene skal sikre et ethvert område på denne kloden er knyttet til det verdensomspennende nettverket, så vel som å gjøre det mulig for alle å ha alle de øvrige bekvemmeligheter som anses som nødvendig i en moderne verden. På denne måten vil velstandsfondene få slutt på alle misforholdene og skjevfordelingen fra den tidligere finansielle virkeligheten.

Alt mens disse nye realitetene moderniserer denne verden, så vil de også ekspandere og preservere på de tallrike økosystemene i tillegg. I løpet av de siste to hundre årene har et enormt omfang av lokal flora og fauna blitt ødelagt av menneskeheten. Disse massive ødeleggelsene ble tidligere gjennomført enten for å få tilgang til regionens naturressurser eller «i fremskrittets navn». Hovedmålet er nå i ferd med å endre seg i retning av å sørge for måter å forbedre menneskenes levestandard på, og samtidig ta vare på alle økosystemene som er så livsviktige for ville dyr, trær og de landområder vi alle trenger for å trives. Disse nye visjonene om å reparere skadene vil gjøre det mulig for livets naturlige orden å trives og blomstre påny. Vi er positivt oppmuntret over den måten dere nå begynner å kaste vrak på gamle overbevisninger som truet eksistensen til slike edle virkeligheter. Den gamle økonomiens arbeidsmåter vil bli gravlagt i Lyset av en ny og fremvoksende velstand for alle. En annen faktor i dette er deres kontinuerlig økende nye bevissthet.

Dere er i ferd med å begynne å utvikle ny forståelse og intensjoner som bokstavelig talt vil forvandle overflaten på denne dyrebare kloden.  Gaia følger med på det dere gjør og smiler.  Dere er i ferd med å bringe det vidunderlige Lyset til alle deler av denne verden. De som tidligere brukte sine teknologier til å fylle denne planeten med dødens essens, er nå vitne til at nyere teknologier bringer tilbake en Liv-givende essens som er virkelig forbløffende. Inntil ganske nylig utarbeidet team av biologer en rekke rapporter som i brede ordelag antydet at den globale utryddelsen av planter og dyrearter ville fortsette. Nå blir det motsatte antydet; et blomstrende Liv overalt på Jorden.  Dette skyldes i stor grad at dere har fått nye oppfatninger og forståelse av hvordan dere kan forandre hvordan dette globale samfunnet ser på seg selv.  Dere begynner å se hvor lett dere kan bringe denne verden tilbake til det den en gang var, gjennom å endre hvordan dere behandler de lokalitetene hvor naturlige ressurser finnes. Dere er følgelig i ferd med å oppdage hvordan dere kan ta vare på alle de varierte økosystemene i dette riket.

Mens dere fortsetter å skaffe dere oversikt over hva som først og fremst er nødvendig i dette nye riket, så vurderer dere også nøye gjennom hvilke prosjekter som må gjøres først. På denne måten bygger dere opp alt som trengs for at dere også kan bidra. Alle de store prosjektene er det de nye regjeringene som vil ta ansvaret for å lede, og de nødvendige pengemidlene vil bli allokert til dem av de Kongelige og De Eldre i Østen og Vesten.  Deres anliggende er de prosjektene som skal bygge deres mange healing-sentere og de tiltak som deres selskaper og visjoner krever. Disse begivenhetene er allerede godkjent på forhånd og mange av dere forventes å motta de første nødlindrende pengemidlene snart. Deretter vil dere motta ukentlige eller månedlige midler, ettersom det er det dere planla, til deres mange vidunderlige idéer. Alle disse fondene signaliserer samtidig at de velstandsfondene dere har ventet så lenge på, også vil bli tildelt. Disse forbløffende begivenhetene vil, enn videre, gjøre det mulig for den nye NESARA-republikken å kunngjøres av den nylig utpekte interim-presidenten. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere!  I løpet av de siste ukene har alle problemene med hensyn til distribusjon av fondene, som vi har arbeidet så lenge for, blitt løst. I praksis betyr dette at alle de fondsmidlene som har vært plaget av forsinkelser, nå har nådd frem til den lovte finansierings- og tildelings-fasen. Dette betyr at våre gjensidige visualiseringer har vært vellykket. De mørke har blitt nøytralisert. Lyset har omsider vunnet. De nødvendige virkemidlene for å få en endelig slutt på disse forsinkelsene, er funnet og iverksatt. Det er vår hensikt å benytte våre evner til å sikre at dette riket av velstand og fremgang for alle, blir etablert. Den første nøkkelen til dette er de omfattende velstandsprogrammene. Når de nå endelig blir utlevert, gir det troverdighet til å bytte ut USA Inc. med den nye NESARA-regjeringen. For å tvinge gjennom dette vil det komme en rekke svært viktige offentlige kunngjøringer. Denne nye nasjonale ledelsen vil gjeninnføre Grunnloven og bringe USA tilbake til Folkerettslige Prinsipper. I tillegg vil de gjøre regjeringen atskillig mer livskraftig gjennom å åpne opp Kongressen for folket. 

Deres kollektive visualiseringer og økende bevissthet har gjort alt dette mulig. Amerika vil igjen bli det vi hadde til hensikt at det skulle bli da det ble unnfanget. Denne prosedyren krever at dere betrakter regjeringsarbeid i et helt annet lys. Det er nødvendig at dere daglig deltar i ett eller annet aspekt av regjeringens arbeid. De mørke har lenge arbeidet for å skape en virkelighet hvor dette skulle være umulig. NESARA tar denne makten fra dem og gir den tilbake til folket. Bruk denne tiden til å gjøre regjeringsarbeid til en sann del av dere selv. Velsigne denne nye regjeringsformen daglig og sørg for at den gir alle det de trenger på en måte som alle kan godta.  Dette betyr ikke noen som helst slags overbærenhet med den. Regjeringen er ment å være det siste verktøy man tyr til og hvis handlinger alle kan gi sitt besyv og aksept. Den sentrale idéen i dette er å opprettholde friheten og den enkeltes handlekraft.

I tiden som kommer vil dere oppnå en velstand som gjør det mulig for dere å oppfylle drømmene deres og en regjering som gjenspeiler denne nye virkeligheten. Vær hele tiden våken for hva som foregår omkring dere. Nøkkelen til alt dette er fokus og virkeliggjørelsen en visjon dere har båret i lang tid.  Himmelen har alltid belønnet dem som planlegger å gjøre arbeid for det gode og legger sin flid og innsatsvilje til for å oppnå disse velsignelsene fra Himmelen og fra oss. Vi takker dere i all evighet for at dere vokser i åndelig potensial og dermed hjelper alle å virkeliggjøre sine drømmer.  Vi takker fra dypet av våre hjerter alle dere som forstår skjønnheten i det som Himmelen nå legger foran dere. Denne nye, guddommelige tiden vil gi dere velstand, frihet og en fornyet følelse av ansvar. Med fremveksten av full bevissthet, vil menneskeheten frydefullt gjenforenes med sin familie av Lyset i hele Galaksen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre rapporter som vi kommer med ukentlig. Vi befinner oss nå omsider på terskelen til det som har blitt forespeilet dere i årtier. Bruk dette øyeblikket til å fryde dere, feire og ønske denne nye tidsalderen av frihet og overveldende velstand velkommen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            
Oversetter: Leifonsdag 24. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 23.august, 2016


Sheldan Nidle 23.august, 2016
1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban                  

Dratzo! For øyeblikket gjøres det store fremskritt. Det finnes blant De Eldre og de ulike Kongelige gruppene, en sterk bekymring, selv om det ikke finnes noen indikasjoner på at det faktisk er slik, at de mørke på ett eller annet vis bare «later som om» de er i ferd med å miste sin makt. Dette har i sterk grad farget disse gruppenes syn på utløsningen av disse enorme pengefondene.  Vår oppgave er å vise at disse bekymringene ikke har noen rot i virkeligheten. Vi har gjennomført et massivt program for å motbevise dette og at denne frykten er helt grunnløs, og nå har vi lykkes med det. De eldre ser tydelig at utløsningen av disse enorme, lagrete fondene ikke på noen måte kan mislykkes.  Selv om de mørke skulle være i stand til å stjele noe av disse fondene, så har vi de virkemidlene som trengs for raskt å ta dem tilbake og arrestere de involverte. Fordi vi nå beviselig har denne kapabiliteten, er De Eldre og de Kongelige nå omsider rede til å fastsette nye utløsningsdatoer. Derfor føler vi oss sikre på innerst inne, at den globale Revalueringen nå virkelig er mulig og at denne kompliserte prosessen nå kan begynne. Disse massive pengeoverføringene fører så til videre distribusjon av velstandspakkene kan skje og dermed til nye regjeringer og styresett!

Straks de nye pengene er utløst vil det sette fart i en hel mengde finansieringspakker som har stått på vent i måneder. At disse har stått på vent, har ført til at en hel mengde obligasjoner, humanitære fond og andre liknende prosjekter har stoppet opp. Vi forventer at i løpet av de kommende ukene, så vil disse fondene, som har vært tilbakeholdt av de kinesiske og europeiske Eldre, bli overført og distribuert til dem som så lenge har vært lovet disse spesielle pengene. En annen viktig ting som er oppnådd er nøytraliseringen av den mørke kabalens medløpere i de nåværende korrupte regjeringene i dette jordiske riket. Vi har tillit til at disse beslutningene vil være endelige og vil gjøre det mulig for verdens mange samfunn å bli oversvømmet av penger som har vært holdt tilbake i mange år. Disse fondene gjør at en rekke prosjekter som gjelder sanitærforhold, drikkevann og boliger kan komme i gang.  Det er også nødvendig at deres verden får slutt på sin langvarige avhengighet av Gaias ressurser. Disse prosjektene inkluderer et helt livsnødvendig element; å få slutt på ødeleggelsen av Jordens økosystemer. Alt dette er. Selvfølgelig, kun begynnelsen!

Det at dette har vært på vent så lenge, påvirker menneskeheten på mange vis. Dette forlenger de ondsinnete strategiene som er designet til å bruke forskjellen mellom religionene til å skape katastrofer. Det er disse potensielle katastrofene som gjør mange bekymret og som får kjeltringene på denne kloden til å fryde seg.  Så mange muligheter finnes for øyeblikket. Deres verden er i rask forvandling og dette er viktig for at flyten av pengefondene skal manifestere. Mange er allerede klare til å endelig kunne kaste det gamle på båten og begynne en stødig fremmarsj mot nye globale løsninger. Vi observerer hvordan deres stadig økende bevissthet tas i bruk på nye og vidunderlige måter. Foreldet tro og overbevisninger blir feid av banen og en ny virkelighet er i ferd med å begynne å manifestere. Det er i denne bevissthetsforandringen at vi finner håp for deres nye og kontinuerlig voksende virkeligheter.

Vårt kontaktpersonell følger nøye med på at alt dette folder seg ut og vi er i kontinuerlig kontakt med de Oppstegne Mesterne og våre slektninger fra Agartha. Det de alle tenker når de betrakter det som skjer, er at dere vokser i mange forskjellige retninger. Det som kunne trenges er klok veiledning og hjelp til å se helheten. Det er nødvendig at dere oppdager deres sanne historie som så «bekvemt» gikk «ble mistet» under Anunnakiene og deres onde lakeier.  Denne prosessen er noe av det første de Oppstegne Mesterne vil formidle til dere. Vi vil supplere dere med ytterligere detaljer om disse hendelsene som for øyeblikket er skjult for dere, gjennom en rekke samtaler med mentorene deres.   Til å begynne med benyttet Anunnakiene avansert teknologi og senere sørget de for at lakeiene deres kunne opprettholde sin makt og holde folket i ærefrykt for dem, ved å i utnytte denne teknologien. Det er nødvendig at dere i detalj gjennomgår disse episodene av deres historie. Vi har til disposisjon teknologi som kan vise dere deres sanne historien på en måte som best kan forklares som «tidsreise». Alt dette kan være temmelig forvirrende. Men vær likevel klar over at det er enda mye mer som gjenstår å fortelle dere. Når dere får lære deres sanne historie å kjenne, så vil dette legge grunnen for deres tilbakevenden til full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er særdeles fornøyd med det som skjer rundt om på denne kloden. Over alt begynner en ny bevissthet å bli en signifikant faktor. Dere er i ferd med å bevege dere vekk fra, og videre enn, det de mørke har innpodet dere med og dere kjenner en sterk trang til å finne deres egen forståelse og nye tankemåter for dere selv. Men sammen med dette, så fortsetter også gamle tankemønstre å sitte som limt fast. Vi ber om at dere bruker dette nye pågangsmotet til å hjelpe hverandre å overvinne disse vanskelighetene. Bare husk på å utforme nye veier mot målet og benytt deres felles erfaringer til å virkeliggjøre storslagne muligheter. Deres positive holdning er nøkkelen, på samme måte som visjonene deres.  Disse tingene kan hjelpe dere å gjøre virkelighet av de målene dere så gjerne ønsker å nå. Så vær modig og vær villig til å ta de nødvendige sjanser. Disse to kvalitetene kan gjøre det mulig for dere å utføre store bragder!

Hver av dere vokser og utvikler dere på deres eget unike vis. Det er nødvendig at dere konsentrerer dere om den beste metoden til å virkeliggjøre deres høyeste ønsker. En av de tingene det er nødvendig for dere å gjøre, er at dere refokuserer mentalt hvordan dere tenker å gjennomføre planene deres. Med andre ord, lag dere et «tankekart». Denne planen kan vise dere hvordan dere best kan, skritt for skritt, gjøre deres visjon til virkelighet. Mange av Mesterne gjør dette kontinuerlig.  Vi kan så benytte disse som veiledning til virkelig å implementere det som er nødvendig for å fullføre disse velsignete planene. Etter hvert som dere blir dyktige til å arbeide etter planer, kan dere skape og manifestere alt hva dere ønsker og observere hvordan energistrømmen deres opererer. En av de beste måtene å gjøre dette på er simpelthen å bryte ned deres opprinnelige idé i de nødvendige trinn. Og så reflekterer dere over hvordan energistrømmen deres i denne visjonen fungerer. Resten kan være enkelt å gjennomføre!

All denne indre bearbeidelsen er viktig for å oppnå bedre forståelse av hvordan dere best kan oppnå det dere ønsker.  Det andre nøkkelelementet er simpelthen å oppdage hvordan dere arbeider og kommuniserer med dere selv. Denne oppdagelsen av hvordan dere selv går frem, er en nøkkel for å lykkes i samarbeid med andre. I alle tilfeller er det nødvendig at dere fortsetter å være positive og betrakter prosjektene deres som suksessrike forehavender. En ytterligere faktor er å fortsette å være en sterk del av det globale kollektivet. Det som nå er i ferd med å utfoldes er, i realiteten, et kollektivt forehavende. Det er deres strålende, positive visjon som, sammen med vår innsats, gir dere alle den kraft dere trenger til å lykkes.  Mange enkeltmennesker greier å gjennomføre store bragder ene og alene på grunn av det det dere har gjort for å legge veien til rette for dem. La oss takke dere alle og velsigne dere for de energiene dere så villig har gitt til disse prosjektene for å forvandle Gaia og hennes folk. Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å gi dere rapporter for å forklare dere hva som foregår rundt om på denne kloden. Alle disse begivenhetene har blitt gjort mulige takket være deres positive visualiseringer. Tiden for store forandringer er nå! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leifonsdag 17. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 16. august, 2016


Sheldan Nidle 16. august, 2016

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Forbløffende begivenheter ligger like bak horisonten for dere! De mange menneskene som arbeider utrettelig for å gjøre deres nye virkelighet mulig, er i ferd med å legge på plass de siste nødvendige bitene for total suksess. Det de gjør nå er å gi autorisasjon til at en utvidet serie av pengefond nå formelt kan overføres. Vi venter på at disse pengefondene skal bli overført og formelt gjort regnskap for.  De mørke vrir seg i vånde over å måtte se seg slått.  Neste forhandlingsrunde vil være siste spikeren i kista til dem som så arrogant har hersket over dere. Disse taperne blir for øyeblikket nøye overvåket. Så snart de første pengefondene er overført, vil de mørke bli totalt isolert fra dere alle.  I løpet av de siste få tiårene greide disse motbydelige kjeltringene neste å stjele sjelene deres. Men Himmelen grep inn og vi er her som instrument for forandringene. Mange utrolige mennesker har arbeidet i all hemmelighet under de Oppstegne Mesternes ledelse, for å få slutt på denne trusselen mot befolkningen på Jordens overflate. Følgelig befinner dere dere helt på terskelen til en ny æra av frihet, velstand og fremgang! Innføringen av NESARA og nye regjeringer bare ett tegn på denne vidunderlige tiden som kommer.

Da vi først ankom til dette solsystemet, for omtrent to og et halvt tiår siden, befant dere dere midt oppi Anunnakienes avsluttende manipulasjoner. Det mørke Anchara-kontinuumet holdt på å forberede en plan for å omgå de avtalene de hadde gjort med Himmelen etter Atlantis’ fall. De mørke hadde gjort alt de kunne for å feilinformere om hva Atlantidene hadde holdt på med. Overflatemenneskeheten hadde blitt et ondsinnet eksperiment for å skape under-rase som adlød dem blindt. Dette tøvet ble det brått slutt på gjennom et plutselig angrep på herskernes etterkommere som var sendt i eksil i et land nær dagens Grekenland. Dette var en særdeles uklok handling. Det resulterende motangrepet «senket» Atlantis og hensatte forfedrene deres i en situasjon som raskt kunne ha ført til at de døde ut. Anunnakiene betraktet dette som en sjanse til å fullføre det brutale eksperimentet Atlantidene hadde begynt på.  Forfedrene greide likevel å overleve de mer enn 3000 årene, i all hemmelighet hjulpet av Agarthanerne og oss. Denne hjelpen førte til sist til opprettelse av de ulike ordener av Oppstegne Mester og til en plan som kunne bringe dere tilbake til deres opprinnelige, fulle bevissthet igjen.

Denne særskilte planen som Himmelen hadde utformet, ble gjennomført trinnvis, og tok nesten 4000 år å gjennomføre. Det første stadiet innebar hemmelige seremonier hvor man inntok ulike typer av monatomisk gull, sølv og platina.  Disse spesielle seremoniene hjalp tankene til spesielt utvalgte individer å nærme seg stadig mer en full tilbakevenden til full bevissthet. Det var disse spesielle «profesjonelle» som dannet kjernen i Mesternes hemmelige samfunn. Deres oppgave var å bruke sin utvidete mentale kapasitet og bevissthet til å oppdage egnete måter med hvilke man kunne bevege denne virkeligheten langsomt, men sikkert tilbake mot Lyset.  Det var vår ankomst for to og et halvt tiår siden som virkelig satte fart i det de nå holder på med. Dere blir nå forberedt av Himmelens hellige Lys, til helt nye oppfatninger som kreves for at dere skal føle dere bekvemme med vårt nærvær blant dere. I begynnelsen gjorde Anunnakiene dette svært vanskelig for oss ved å innpode en dyp xenofobi i dere. Dette tvinger oss til å gå atskillig mer varsomt frem enn vi hadde ønsket.  Ikke desto mindre er vi nå i stand til å vinne deres tillit i stadig økende grad etter hvert som deres oppfatninger om dette universet raskt endrer seg. Både dere og vi står på terskelen til at vi gjensidig aksepterer hverandre totalt. 

Vi er svært takknemlige overfor både Himmelen og Agarthanerne. Himmelen ga oss dette oppdraget og Agarthanerne ga oss et hjem. Mange forskere har oppdaget det man kan kalle et «Elektrisk, Holografisk Univers». Dette er i bunn og grunn det våre vitenskapsmenn lenge har trodd. Når vi lander kommer vi til å vise dere denne sannheten og forandre deres oppfatning av hvordan den Periodiske Tabellen over Grunnstoffene fungerer. Denne kunnskapen vil verifisere den urgamle «alkymien» og gjøre at dere med letthet kan transmutere grunnstoffene og lære dere mer om en del enkel «atomenergi-magi». Denne Sjelens vitenskap kan flytte objekter, uansett hvor tunge de måtte være, og utføre en hel hærskare av prestasjoner dere nå betrakter som umulige.  Denne visdommen er del av den større innsikt dere vil få som fullt bevisste Lys-Vesener. Mentorene våre vil lære dere en del av dette. Resten krever at dere lærer dere å vite når og hvordan dere skal benytte disse nyervervede evnene på riktig og forsvarlig vis. Når vi ankommer begynner deres læringsperiode for å forstå hvilket stort ansvar disse evnene innebærer. Men det er også en tid av frihet og velstand for alle.  Disse begivenhetene vil starte om kort tid, så snart de første pengefondene faktisk er levert.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Som dere kan se ligger det hendelser nær foran dere, som vil komme til å forandre den nåværende virkelighetens natur for alltid. Vi velsigner disse forandringene, vel vitende om at disse forvandlingene er del av en vidunderlig plan som først ble fremlagt av Himmelen for mange tusen år sien. Himmelen var fullt klar over at det ville kreve et visst intervall for å iscenesette en serie begivenheter som ville som ville gi de mørke kreftene i galaksen tid til å ta frem igjen den kunngjøringen som de så lenge hadde tenkt å komme med. Det er denne kunngjøringen som vil gjøre det mulig for dere å ta skrittet inn i det siste etappen av forvandlingen. Dere er for øyeblikket i ferd med å gå inn i disse siste stadiene. Begynnelsen på dette vil være kjennetegnet av velstand, visdom og bevissthetsmessig vekst.  Det er denne veksten i bevissthet som vil legge alt til rette for nye regjeringer og ledelsesformer, samt at dere vil akseptere gjester som kommer fra steder utenfor planeten. Det er denne forbløffende rekken av omstendigheter som vil signalisere for oss at isolasjonsperioden deres er over. På dette tidspunktet kan dere starte deres nye liv, en tid for tilbakevenden til denne særdeles spesielle galaksen.

Vi Mestere forstår når vi åpent kan tre frem slik at dere kan bli kjent med oss igjen. Det er mange spesielle belæringer som er nødvendig å presentere dere med. For lenge, lenge siden ble dere ufrivillig kastet ned i et hukommelsestap som gjorde at dere glemte hvem dere er og hvorfor dere er her. Det er vår klare intensjon å presentere dere med en omfattende mengde informasjon som vil sette dere i stand til å forstå dette fullt ut og bruke denne visdommen som et preludium til det de galaktiske mentorene vil gi dere. Etter hvert som bevisstheten deres øker, kreves det også at dere får mer kunnskap om hvordan dere kom hit.  Våre belæringer vil gi dere den første innsikt på dette området som så lenge har vært helt fortiet. Dere har blitt foret med en masse halvsann, til dels selvmotsigende, informasjon om deres fjerne fortid.  Dette har skapt total forvirring og det kreves at alle sider ved dette blir avdekket for å få slutt på denne forvirringen, slik at dere kan utvide deres kunnskaper om disse urgamle tidene. Da vil dere kunne forstå helt tydelig hvordan dere har utviklet dere fra Atlantis og frem til i dag.

All denne informasjonen vil dere kunne fortsette å utvide ytterligere ved å spørre mentorene deres om disse temaene og hva som har skjedd med dere underveis. Det er helt nødvendig at dere utvider deres fokus og det er like viktig at dere styrker visjonen deres og forstår nøyaktig hvor viktig dette er for forvandlingsprosessen deres. De evnene som ble fratatt dere, finnes fortsatt der.  Det er på tide å ta dem frem igjen, begynne å bruke dem og komme kollektivt sammen for å ta disse evnene i full bruk og lære hvordan dere kan styrke dem på mest mulig positivt vis. Tiden umiddelbart foran dere er en tid for å ta dette inn over dere og bruke deres særdeles viktige øyeblikk i stillhet til å integrere alt dette. Mye kommer til å foregå samtidig så snart velstand og frihet for alle virkelig begynner. Av den grunn er det av avgjørende betydning at dere benytter denne spesielle tiden til å absorbere alt som er i ferd med å skje omkring dere. Husk hele tiden på at det vil forventes mye av dere så snart denne tiden virkelig begynner å skyte fart.

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Dette er en meget spesiell tid ettersom den markerer tiden for en hel rekke viktige «akselerasjoner» som vi nevnte til å begynne med. Vær forberedt og fullt rede til å ta imot en hel hærskare av vidunderlige begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Website: 
Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


onsdag 10. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 9.august, 2016
Sheldan Nidle 9.august, 2016

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De aller første av pengefondene er nå på plass. Det nye sikkerhetssystemet er nå i full effekt. I tillegg til dette er de humanitære fondene, velstandsfondene og regjeringsfondene på det nærmeste klare og venter på selve utleveringsfasen. Regjeringspakkene inkluderer det som er kjent som en massiv revaluering av alle lands valutaer i forhold til hverandre, hvilket er et preludium til den Globale Resettingen av Valutaverdiene. Det er først nødvendig at fastsettelsen verdens valutaer etter «den gamle boka» gjenspeiler den sanne verdien av denne hvert enkelt lands pengeenhet basert på verdien av landets ressurser og verdier, og at de nyutstedte pengene fortsetter denne prosessen. Det er helt nødvendig at verden vender tilbake til sann verdi og en global gullstandard.  Denne prosedyren har lite til felles med det som fant sted da de nye nasjonene proklamerte sin uavhengighet. Den gang brukte de gamle kolonimaktene, til sin egen fordel, en utbytterprosess som var blitt etablert av Vesten. Vesten, gjennom Det Internasjonale Pengefondet (IMF), hadde satt opp et lånesystem som umiddelbart hensatte hver eneste nasjon i en hengemyr av permanent gjeld, godt hjulpet av et regjeringssystem som fremelsket bestikkelser og korrupsjon. Dette resulterte i en undertrykkende virkelighet av dem-som-hadde og dem-som-ikke-hadde og dette fortsatte helt til begynnelsen av det nåværende tiåret.

Det nye systemet er basert på den reelle verdien av de ulike lands ressurser og like spilleregler for alle på en måte som fremelsker hederlig handel, rettferdige valutaverdier   og internasjonalt samarbeid. I denne nye verden med edelmetallbaserte penger og med nye regler for bankvirksomhet, vil den gamle verden av fattigdom og urealiserte drømmer omsider bli eliminert en gang for alle. Nasjonenes regjeringssystem vil være fokusert på folkets ønsker og behov og søke å bygge opp under velstand for alle og utbygging av landets infrastruktur. Det finnes nok gull og tilstrekkelige reguleringer av bankvirksomheten i verden til å gjøre dette mulig. Den verdensomspennende operasjonen som for øyeblikket er i gang, vil skape denne vidunderlige virkeligheten. Denne nye virkeligheten, sammen med de nye republikkene, er likevel bare begynnelsen på et rike som omsider kan kaste av seg de ondsinnete forholdene som har vært instituert av en klasse avskyelige oligarker. Krig, hat og konkurranse ble oppmuntret mellom verdens nasjoner. Det er vår og de Oppstegne Mesternes plan å skape et rike som sørger for at det utappede potensialet hos verdens befolkning kan få blomstre. Dette kan ikke annet enn å føre frem til det riket dere så lenge har visualisert. Det er i virkeligheten hva Himmelen har bragt ned til Jorden. Det er også et sted som er i ferd med å forberede seg til å få tilbake full bevissthet!

Det er nødvendig at dere forstår at dette er øyeblikket for å velge å utforme en ny virkelighet, basert på profetiene som først ble proklamert av Lord Michael* ved denne galaksen tilblivelse. Hver eneste galakse er en levende entitet hvis fødsel ble feiret av Himmelen med en spesiell seremoni. Dette var også tilfellet for 14 milliarder år siden, da Lord Michael skisserte en historie for dette nyfødte stjernespiral-systemet. Denne skjebnen er nå i ferd med å bli oppfylt når Lyset nå fullfører en transformasjon som skal bringe dette riket tilbake til Lyset. Vi i den Galaktiske Føderasjonen ønsker disse forandringene velkommen ettersom de vil gjøre at vi kan etablere en union av alle Vesener i denne Galaksen. Denne spesielle unionen vil gjøre at vi kan slå oss sammen med andre av Lyset, i tusener av de nærliggende stjernesystemer som er våre umiddelbare naboer, og danne en endeløs krets av nådefylte venner. Hver av dem vil yte sine unike, guddommelige tjenester for Lyset. Dere vil om kort tid bli med i dette spesielle oppdraget med å forene alle i denne evig voksende unionen av Lyset. Vi fryder oss over hva Himmelen har bestemt for oss.

Benytt dette spesielle øyeblikket som det punkt hvor deres hellige skjebne skal komme til uttrykk. Når Lyset nå kommer sammen over alt i denne galaksen, bruk dette som en anledning hvor en strålende union mellom deres stjernenasjon og vår ytterligere manifesterer denne fabelaktige skjebnen. Dere vil snart få se mirakler som forvandler dette solsystemet og gjør det mulig for dere å oppdage forbløffende ting om dere selv og deres mange forfedre. Dere vil få oppdage en urgammel visdom som gjorde det mulig for Den Store Pyramiden bli til og dere vil få belæringer om de relativt tallrike hendelser opp gjennom tidene som i dag er en helt misforstått del av deres historie. Dere vil få lære om Agartha og mange andre mysterier som det er nødvendig å nøste opp i.  Gjennom så å gjøre, vil dere få se hva som i sannhet skjedde med dere gjennom de siste 13 årtusenene. Deres potensial er mye større enn dere noen gang har forestilt dere.  Det er påkrevet at dere gir slipp på en mengde kulturelle oppfatninger som Anunnakiene innpodet i dere for å kunne kontrollere og manipulere dere. Utrustet med denne nye kunnskapen, bruk deres hjerte og sjel til å lære dere og ta i bruk Himmelens måter å gjøre ting på. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi er over oss av fryd! De utleveringene dere så lenge har blitt lovet, er endelig på plass slik at de kan manifestere. Disse prosjektene ble lenge forsinket av de mørke og deres endeløse medløpere. Denne mektige hindringen ble fjernet og åpnet veien for at vi kan kunngjøre at en serie pengefonds omsider kan bli deres. At dette kan skje, er ene og alene et resultat av våre samarbeidspartneres langvarige og krevende og utrettelige innsats. Deres harde arbeid har frembragt et virkemiddel som gjør slutt på de mørkes langvarige motstand. Det har også frembragt et system for distribusjon av velstandsfondene. Disse finansinstrumentene gjør at NESARA kan bli født og sørge for det endelige sammenbrudd for den illegale amerikanske regjeringen. Denne loven alene sørger for at manipulering av valgkampen, juks med valgresultatene og et ufattelig omfang av slu triksing og lyssky virksomhet kan tas tak i og kastes på dynga en gang for alle. Den gjør i tillegg at storslagen velstand og fremgang kan regne ned på alle folk i dette overflateriket. Vi og Agarthanerne er uendelig lykkelige for å se at dette nå blir fait accompli. Halleluja! Halleluja!

Det er fortsatt av avgjørende betydning, når dere holder denne rikdommen i deres hender, at dere opprettholder deres visjon og fokus om denne nye verdenen. Det som starter nå er kun en begynnelse. Det er en hel rekke operasjoner som det er nødvendig å gjennom føre i full gjennomsiktighet. Av den grunn ber vi dere å tenke nøye over og være lykkelige for det som nå omsider er i ferd med å avsluttes. Det er mange spesielle begivenheter som trengs. Vær av den grunn alltid innsatsvillige og rede til å holde nøye øye med det som skjer, og om nødvendig korrigere det som er i ferd med å skje. Vi har tidligere gitt dere en del idéer om hva vi trenger. Denne «vaktbikkje-rollen» blir gitt dere helt fritt. Himmelen ønsker at dere forstår deres posisjon oppi all aktiviteten. Det er av avgjørende betydning at dere følger nøye med på disse nye realitetene og er vitne til at alt dere har drømt om blir til virkelighet. Når dere så gjør, viser dere deres mentorer i Himmelen at alt dette nye omhyggelig kan beskyttes av hver og en av dere. Dette er kun daggryet for en æra av mektig triumf!

Vi kan endelig ferdes fritt blant dere. Dere forstår at de tingene vi vil fortelle dere kun er den blotte begynnelse på en hel prosedyre som er en del av en operasjon som vil fortsette med fremveksten av det omfattende mentor-systemet. Alle vi har kommet for å vise dere med fysiske bevis hvordan dere vil transformeres og oppdage hvordan dere en gang ankom i denne virkeligheten. Mange har portrettert oss som enten uvirkelige eller et detaljrikt produkt av deres fantasi. Som dere snart vil se og forstå, er disse oppfatningene ren og skjær propaganda. Kjære Sjeler, dere er omgitt av disse som så inderlig intenderer å forandre dette riket til det bedre. Mye arbeid har vært nedlagt i all hemmelighet for å forberede det som nå skjer. Dette vil bli en tidsalder av skaperevner, velstand, fremgang og tilbakevenden til full bevissthet.  Dere vil få møte oss og lære å verdsette alt det som gjøres. Mørkets og dualitetens tidsalder er så godt som over. Dere blir forberedt til å ta inn over dere et helt nytt sett av oppfatninger og en metode til å leve i et fullt bevisst, levende univers! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi å informere dere om hva som er i ferd med å skje. Mørkets lange natt står nå på fallrepet. Dere vil oppdage et nytt morgengry når Lyset begynner å bli deres nye virkelighet! Lenge leve denne Nye Tidsalderen!!!! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Website: 
Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

*Lord Michael er etter det jeg har av kunnskap, den samme vi kaller Erkeengelen Mikael. Lord kunne nok best oversettes med “den høybårne”, men det signaliserer ikke at han står “høyere” enn oss. Han er vår bror, som hver eneste sjel i universet. Det signaliserer snarere at han er en av de aller første personasjene Gud skapte og således en av universets mest erfarne sjeler. Han på tok seg ansvaret for denne nye galaksens fremtid og utvikling, og spesielt for Menneskerasen. Derav Lord Michael i denne sammenheng.


For de av dere som ønsker å forstå litt mer om tilblivelsen av nye “personasjer” med selvstendig identitet, men samtidig ett med opprinnelsessjelen, anbefaler jeg Matthew Wards budskap fra februar 2014 http://galacticchannelings.com/norske/matthew03-02-14.html

onsdag 3. august 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 2. august, 2016Sheldan Nidle 2. august, 2016
7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Alt sammen begynner nå å komme til syne! Nøkkelen er den nye amerikanske pengeenheten. Den blir for øyeblikket trykket og det er det nye Finansdepartementet som står ansvarlig for den. Denne dyrebare edelmetallbaserte pengeenheten signaliserer at den vestlige halvkulen har gått sammen med den østlige. Disse pengene gjør det mulig å sette i gang de første trinnene i en global revolusjon som vil danne fundamentet for et nytt, vesentlig mer hederlig og rettferdig banksystem. For at velstand for alle skal bli en realitet, kreves det at disse trygt forvarte fondene danner det stabile fundamentet for overflateverdenens velstand og fremgang. Det er denne velstanden for alle som vil være drivkraften for en ny, verdensomspennende virkelighet. Mange forbløffende nye oppfinnelser, som lenge har vært holdt skult for dere av det gamle regimet, vil bli sluppet fri. Dette vil muliggjøre en rekke revolusjonerende fremskritt i healing og i at man kan legge bak seg en verdensanskuelse som ikke lenger er egnet for menneskeheten. Det er vårt ønske å bidra til denne utviklingen ved at vi i en del tilfeller viser dere hvordan dere kan videreutvikle disse nye teknologiene. Vår ekspertise og veiledning kan gjøre det mulig for dere å oppnå det dere ønsker dere raskt. Hovedhensikten her er å hjelpe dere å oppdage hvordan universet egentlig funksjonerer og, ved å lære å forstå dets elektriske opprinnelse, å forandre deres virkelighetsoppfatning.

Dere er i ferd med å ta steget inn i en elektrisk virkelighet som deres forfedre kortvarig kjente til.  Elektrisitet var av avgjørende betydning for folk både på den vestlige og den østlige halvkule. Viktigst av alt var at den elektriske skapelsen av dette universet var noe som var vel kjent av de fleste samfunnene på den tiden, som egypterne, mayaene og sumererne. De urgamle tekster fra India og Kina dokumenterer mange av de underverker og katastrofer menneskene i sin uforsiktighet og skjødesløshet skapte på den tiden. Alle disse undrene tok brått slutt da deres herskere fra himmelen skjulte denne kunnskapen for dere for om lag tre tusen år tilbake. Anunnakiene følte at disse innretningene sto i sterk motsetning til hva de ønsket dere skulle ha av kunnskap og forståelse.  Mange gamle kulturer har derfor myter som nevner at disse teknologiene og innretningene ble tatt fra dere og at all denne hellige visdommen brått ble skjult for dere. Derfor har det gått nærmere to millennier før lite grann av denne visdommen ble tillatt gitt tilbake til dere. For øyeblikket står dere omtrent på samme sted dere gjorde for mer enn to tusen år siden.  Fra nå av vil de Oppstegne Mesterne og vi ha overoppsynet med utviklingen deres på disse områdene.

Det er helt avgjørende at dere begynner å betrakte dette riket på helt ny måter. Den gamle, mørke herskerordenene ønsker desperat å bringe dere tilbake til det som har vært fremherskende i fortiden, hat, splittelse og latterliggjøring. Imidlertid har de spesielt designete terroraksjonene deres vist seg å mislykkes med å avstedkomme de effekter de tidligere har hatt.  Vi innser hvor vanskelig det er å være bevisst disse voldshandlingene og fortsatt holde beholde roen. De mørke har spesielle styrker som er spesialtrent i å arrangere hendelser som stimulerer en dyp, indre forakt for andre. Det er denne oppbyggingen av hat og forakt, samt en voksende følelse av hjelpeløshet, de håper kan stimulere det de mørke ønsker aller mest, en eller annen form for militær aksjon eller krig.  Men frem til nå har dere bygget opp en virkelighet som benytter deres stadig økende bevissthet til å motstå en slik dyptfølt, aggressiv respons.  Dette gjør at de reaksjoner de mørke ønsker seg stadig uteblir og dette gjør det mulig for våre allierte å styre utviklingen i en annen retning som omsider kan få en slutt på denne alvorlige situasjonen.  Hver eneste gang en slik voldelig reaksjon kan holdes tilbake, bidrar det til at nye regjeringer og ledelse kan komme på plass og gjennomføre gjennomgripende forandringer disse potensielle hendelsesforløpene som er så krevende å håndtere. Tiden for disse høyst velkomne forandringene nærmer seg raskt.

Deres verden befinner seg på toppunktet av en syklus som har tatt lang, lang tid å manifestere. De som er klare for de begivenhetene som presser på i et nytt rike, innser til fulle hvor nødvendig det er at disse øyeblikkene blir riktig gjennomført og med en hurtighet som kan forhindre at eventuelle feilberegninger får negative virkninger. Det er ofte lett å sette i gang før tiden er moden, før alt er klart. Selve regimeskiftets natur skriker formelig etter at det gjennomføres hurtig, stillferdig og presist. Og når det rette øyeblikket kommer, kan det ikke tillates at tvil får snike seg inn. De som har det overordnete ansvaret for disse begivenhetene vet dette og har skapt en spesiell serie med «øyeblikk» designet til å skje i rask rekkefølge når det hele først settes i gang. Det er ofte av helt avgjørende betydning at disse kritiske hendelsesfaktorene skaper det nødvendige momentum. Et egnet tidspunkt er i ferd med å komme. Det er i ferd med å manifestere, nøyaktig som vi og våre allierte hadde forutsagt. De som har fulgt med på hva som har skjedd i verden de siste par månedene forstår at det rette øyeblikket er nær. Det er enda et par ting som må skje i tide for at avtrekkeren blir utløst på ordentlig vis. Dette er et meget spesielt øyeblikk som kun få forstår. En hel mengde operasjoner må koordineres og så vil et helt nytt sett av persepsjoner «komme online». Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne virkeligheten er for øyeblikket i ferd med å forandre seg til det bedre. Våre samarbeidspartnere har arbeidet iherdig for å bevise uten skygge av tvil at denne verden er grunnlagt på en hel rekke usannheter og direkte løgner som først ble innpodet i menneskeheten av Anunnakiene for omtrent 8000 år siden. Før dette ble menneskeheten ofret av disse samme Anunnakiene når de mente at deres undersåtter ikke hadde adlydt dem totalt. Etter den store Flommen ble menneskeheten rett og slett overlatt til seg selv og gikk nesten til grunne i en rekke kriger og vettløse konflikter. De som overlevde utviklet en teknologi som skape mektige imperier og en virkelighet som kontinuerlig sto helt på kanten av total ødeleggelse. Denne spesielle sivilisasjonen var kontinuerlig i ferd med å gå til grunne og etterlevninger av disse samfunnene finnes i det som i dag er kjent som Egypt, Sumeria, India og Kina. Sidegrener av disse samfunnene er mulig å finne, så vel på den vestlige halvkule som i Stillehavsområdet.

Men det er dere vi har holdt nøye øye med i disse 8000 årene. Mange av forfedrene deres bukket under i de krigene som vi nevnte i forrige avsnitt. Menneskeheten har en historie som det er nødvendig at dere får lære å kjenne fullt ut. Hver eneste en av dere er en hellig sjel som Himmelen med stor kjærlighet og omsorg har dyrket frem. Benytt deres mektige, utappede evner til komme sammen og bruk evnene deres kollektivt til å bistå denne mektige prosessen som er i ferd med å forberede dere til å få tilbake deres fulle bevissthet. Til spesielle tider ble hver enkelt Oppstegen Mester utvalgt av Himmelen til å bistå dere i denne utviklingen fra dødelig til udødelige Vesener. Det er viktig at dere forstår hvordan de mørke fortsatt bruker sin stadig svinnende makt til å forsøke å forsinke denne operasjonen. Vær rede til å ta inn over dere at denne tiden dere nå er inne i, kan betraktes som puppestadiet for en sommerfugl. For å fullføre forvandlingen kreves en serie nøkkelfaser. Det siste av disse vil bli gjennomført i Krystall Lys Kammeret. I denne hellige, levende entiteten vil dere vende tilbake til det Vesen dere var i det gamle Atlantis og dem dere var som nye kolonister i Lemuria.

Å skape deres nye type Jeg er av livsviktig betydning for Himmelen, og for oss. Mange ganger i deres tidligere historie har dere nesten gått til grunne, eller blitt straffet av Anunnakiene som på den tiden var mørke sjeler. Dere overlevde fordi dere har en aldeles vidunderlig fremtidig skjebne som Himmelen i sin store nåde har gitt dere. I denne tiden, til tross for det som fortsatt skjer med dere, vit at dere står rett foran en gryende, ny æra. Dere vil få møte forfedrene deres fra hele galaksen samt de som bor inne i Jorden, i Agartha. Foran dere ligger i sannhet en tid full av mirakler. Ting som dere knapt nok har noen erindring om, vil vende tilbake og gi dere alt dere trenger for å ta steget inn i en ny tidsalder fylt av velstand og fremgang for alle i tillegg til en uendelig indre glede. Vi har privilegiet av å være de Sjelene som har fått i oppdrag å lede dere frem til den endelig, fullkomne suksess. Mye vil bli forventet av dere. Tiden er inne for å motta disse fantastiske gaven fra Himmelen. Vi hilser dere og vet at vår gjenforening er klar til å manifestere!

I dag har vi sett nærmere på hva som holder på å skje rundt om i verden. Som dere kan forstå, er dette virkelig en miraklenes og undrenes tid. La ikke enkelte små forsinkelser i sluttfasen få dere til å miste motet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions