Followers

putin

onsdag 30. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle: 29. november, 2016Sheldan Nidle 29. november, 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Det er mye som skjer rundt om på Jorden i disse dager. De ulike fondene som kreves for å kunne «gi cash til» alle programmene, blir nå tellet opp og fordelt til de ulike stedene der de trengs. Denne rekken av operasjoner er øremerket til å føre til at NESARA og GESARA kan proklameres formelt. Dette betyr at Amerika stadig nærmer seg mer og mer den formelle kunngjøringen av sin nye NESARA Republikk. Denne nye virkeligheten vil til slutt gjøre at det nye, globale bank- og finanssystemet kan manifestere. Alle nasjonene som har ratifisert Paris-avtalen, vil da sette i gang en velorkestrert, felles serie av operasjoner, som alle går hånd i hanske med hverandre, for å reversere den massive forurensningen fra de siste to århundrene. Når dette skjer, vil også en lang rekke humanitære prosjekter begynne, og disse vil bringe vann til ørkenene og moderne sanitær-teknologi til alle nasjoner.  Og i tillegg til dette, vil hver nasjon bygge ut landsdekkende elektrisk strømforsyning slik at alle kan få Internett. Dette er kun starten på en serie av utviklingsprosjekter som vil oppgradere global utdannelse og sørge for at verden få vite hva som gjøres for å endre alle de gamle måtene å gjøre ting på. Denne nye virkeligheten vil være kjennetegnet av fred, velstand for alle, frihet og globalt samarbeid. Dette vil bli en ny og vidunderlig tid for overflatemenneskeheten!

Denne verdensomspennende bølgen av velstand og fremgang er likevel bare begynnelsen på det som ligger foran dere. For lenge, lenge siden, da Himmelen gav sine bud om denne tiden, ble det gitt ordre om at denne perioden før Oppstigningen skulle begynne gjenforeningen av overflatemenneskeheten med sine galaktiske søsken. Dette skulle også være tiden hvor dere fikk møte Agarthas folk. Denne gjenforeningen skulle gjøre dere kjent med, på nytt, hvor vidt og bredt deres søsken hadde spredt seg gjennom denne galaksen. Fra det øyeblikket dere ble tvunget inn i begrenset bevissthet, glemte dere at dere ikke er alene. Dere visste ikke en gang at det var en gigantisk Føderasjon av Mennesker her for å hjelpe dere. Denne innledende prosessen skal simpelthen vise dere hvor vidt og bredt mennesker har reist i universet. Det er derfor nødvendig at dere legger vekk deres frykt og raskt vender ryggen til den økende xenofobien. I lys av dette, ble vi bedt om å gi dere tid til å rejustere deres oppfatninger om denne galaktiske virkeligheten. Dere lever i et ekspanderende eksistensplan som inkluderer mange ulike typer av tenkende og følende Vesener, til og med ulike versjoner av arter dere ofte ser i deres egen verden.  

Disse aldeles vidunderlige Vesenene vil få møte dere først etter at dere har fullført forvandlingen tilbake til å bli galaktiske mennesker på nytt.  I denne nye tilstanden deres, vil den nervøsiteten dere hadde til å begynne med, allerede ha forvandlet seg til ærefrykt. Dette faktum forstår vi meget vel og har derfor holdt bruken av galaktiske vesener, som ikke er av menneskeslekten, på et absolutt minimum. De av disse dere er best kjent med, er selvfølgelig Arcturianerne. De undrene av healing de er i stand til å gjøre, er vel kjent for oss, og de representerer en art som dere alltid har hatt positive følelser for.  Vår oppgave er å presentere det neste steget i deres forvandling i best mulig lys. Følgelig består våre medisinske team utelukkende av Arcturianere og mennesker.  Vi forstår også av vi må samarbeide tett med dem som er i ferd med å legge alt til rette for deres nye overflod og dannelsen av nye regjeringer og styresett. Dere vil få bevitne, og delta i, mange ekstraordinære begivenheter. Disse begivenhetene vil introdusere dere for ny teknologi og rydde veien for våre innledende kunngjøringer til dere. Spesielt viktig for oss er, selvfølgelig, vår ankomst til Jorden. De Oppstegne Mesterne vil legge alt til rette for dette ved å gi dere en serie uhyre viktige historieleksjoner.

Hensikten med disse leksjonen er å fylle de enorme hullene i den måten dere i dag ser på deres historie, og alt det dere slett ikke får lære noe om. Det er lett å manipulere det dere ikke vet noe om. Vi er ivrige etter å se til at dere får en dyp forståelse av hva disse hullene er og hvordan de har påvirket deres liv uten at dere hadde noen anelse om det. Vi kommer for å ønske dere velkommen hjem og for å foreslå ulike måter å bygge deres nye stjernenasjon på. Det er helt avgjørende at dere gjør dette som et bevisst kollektiv. Det er viktig at dere og Agarthanerne omgås fritt og uanstrengt og vet i detalj hvordan dere skal skape deres nye hjem på Venus, Mars og den nylig gjenopprettede planeten bortenfor Mars. Å bygge opp en stjernenasjon krever en integrert tilnærmingsmåte i full harmoni med alt levende. Dere vil også trenge innsikt i hvordan dere med suksess kan lære å gjøre alt i samråd med den mektige kongressen til Galaktiske Føderasjon av Lyset i Vega-systemet. Dette vil være noe dere snart blir familiære med. Dere vil også få lære en hel rekke ting av mentorene deres, og i den prosessen, også om dere selv.  Benytt denne tiden til å ta inn over dere det som ligger foran dere som et forbløffende kosmisk, bevissthetsmessig eventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Over alt på deres hellige klode begynner et særdeles guddommelig sett av aksjoner å ta form. Disse hellige begivenhetene er Himmelens formelle startsignal for det endelige fremstøtet for å bringe inn velstandsprogrammene, NESARA og den nye Republikken. Disse begivenhetene vil kansellere de aksjonene som for øyeblikket er i gang etter fullføringen av det amerikanske presidentvalget 8de november. Vi i Himmelen og på Jorden ønsker inderlig å bringe dere det som vi så lenge har lovt dere. Det er Himmelens oppgave å bringe frem en ny, hellig virkelighet som befrir dere fra det åket dere ble lenket til for nesten 13 tusen år siden.  For øyeblikket, akkurat som vi har sagt gjentatte ganger i tidligere budskap, setter vi umåtelig stor pris på deres kollektive visjoner og positive handlinger. Vi velsigner dere og er urokkelig besluttet på å etablere en ny, første prototype her på denne vidunderlige blågrønne kloden.  Spesielle begivenheter er derfor i full gang, begivenheter som er skjebnebestemt til å bringe dere denne aldeles vidunderlige suksess!

Vi Mestere har gitt bud til våre hellige samarbeidspartnere om at denne verden av nød og makt blir forvandlet. Dette riket deres er plassert på Gaias, vår Hellige Mors territorium. Mange er fortsatt av den oppfatning at å fortsette slik dere nå gjør er det riktige. Dette er ren reneste dumskap. Menneskeheten har en aldeles vidunderlig fortid som vil gjøre at en rask transformasjon av denne virkeligheten er mulig.  Det er i dette Himmelens bud at vi finner vår glede og krefter til å fortsette vårt arbeid. Dette uhellige riket er skjebnebestemt til raskt å bli henvist til historiens søppeldynge! Den nye velstanden for alle er utelukkende ment for å gi næring til en stille revolusjon i Hjertet! som i sin tur vil gjenopprette de Forente Staters grunnlov i sin opprinnelige form og gi dere nye måter å lede samfunnet på. Dette instrumentet er ment å tenne en tankeprosess som sømmer seg for guder, som vil spre seg raskt over hele kloden og inspirere nye virkeligheter av frihet og velstand for alle.  Det er denne virkeligheten som da vil ønske deres brødre og søstre velkommen og frigjøre dere slik at dere igjen kan smake gleden av full bevissthet!

Det er gjennomsyret av denne evige glede som runger i hele universet at vi henvender oss til dere. Vær modige og forvent intet mindre enn Himmelens overdådige gaver. I denne tiden har vi vært i stand til å skape mange mirakler. De største av dem ligger ennå foran dere. Vi er fullstendig klar over at de som søker å gjenopprette mørket ønsker å fange deres aldeles vidunderlige Sjeler og fortsette å holde dere i mørket. Dette vil ikke skje. En mektig stråleglans har senket seg over dette planet og vil ikke hvile før en virkelig himmelsk seier er deres! Benytt denne tiden til å føle hvordan deres indre styrke vokser. En mektig flodbølge av himmelsk energi vil feie vekk alt som ikke er i samsvar med parameterne i denne nye, hellige fremtiden for Menneskeheten. Manifestert i glede, vil det være en frydefull og himmelsk virkelighet, fylt av Glede, Frihet og Uendelig Velstand. Vær våkne og bevitne at denne fredfulle, hellige revolusjonen ruller inn. 

I dag fortsatte vi vår rapport om hva som utspiller seg rundt om på denne kloden. Begivenheter er på vei, som gir løfte om enorme forandringer i måten nasjonene deres opererer på. Deres verden befinner seg på terskelen til kontakt. Forbered dere på å bevitne de mest ekstraordinære begivenheter! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                               
Oversetter: Leifonsdag 23. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 22. november, 2016Sheldan Nidle 22. november, 2016
2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! For øyeblikket pågår det en operasjon hvis mål er å isolere de gjenværende Illuminati kjeltringene som fortsatt sitter i maktposisjoner i den amerikanske korporative regjeringen. Denne prosessen har tatt lengre tid enn det de kinesiske og europeiske Eldre og Kongefamiliene forventet. Den nye, lovlige amerikanske regjeringen ble kunngjort med en foreløpig status på slutten av den måneden dere kjenner som oktober i den Gregorianske kalenderen. Det som gjenstår er en mer formell proklamasjon, som vil bli gjort om kort tid.  I mellomtiden er det vi kan kalle en storrengjøring, i gang. Vi har overoppsynet med alt dette og sørger for å legge til rette de parameterne som vil gjøre at denne operasjonen lykkes. Vi forventer at dette vil rydde veien for at den nye Amerikanske Republikken og NESARA kan proklameres offentlig. Vi har hele tiden overvåket utviklingen og gitt kontinuerlige rapporter til det særskilte rådet som skal være voktere av de nye GESARA regjeringene. Vårt kommunikasjons- og kontaktpersonell utgjør en vital del av dette rådet av de Eldre og de Kongelige.  Vårt mål er å se til at disse nye ledelsesstrukturene og regjeringene kommer på plass så effektivt som mulig. Når dette skjer, vil det også bringe Avsløringen stadig nærmere.

Hele denne prosessen dreier seg om å forberede dette globale riket til å kunne ta imot en kontinuerlig økende bevissthet. Denne bevisstheten er det som vil gjøre det mulig for dere å ta imot oss som deres lærere. Anunnakiene har lenge fått dere til å tro at dere er mindreverdige Vesener. Det er på denne måten de med så stor letthet har greid å manipulere dere. Vi har ofte gjentatt at denne kommende tiden er tiden hvor dere vil innse hvilke evner dere faktisk er utrustet med og se oss som deres fremtid. De mange teknologiske innretninger dere har akseptert inn i virkeligheten deres, er bare toppen av isfjellet av nye innovasjoner som brått vil dukke opp for øynene på dere. Disse nye teknologiene vil omsider gjøre det mulig for dere å forstå hvor forbløffende denne nye virkeligheten kommer til å bli. Det vil bli en verden som med letthet kan ta godta det vi har til hensikt å fortelle dere. Det er nødvendig at dere raskt tar igjen etterslepet etter den farlige, langsomme utviklingen som den siste delen av det 20de århundret var kjent for. Et raskere tempo vil gjøre at dere vil se den store rekkevidden av disse nye elektroniske teknologiene. Og likevel vil dette være kun et lite glimt av det fremtiden rommer for dere!

Deres verden er i ferd med å utvikle seg fra et samfunn basert på primitiv teknologi til et som er bygget på elektroniske innretninger. Dette forandrer det til et rike som likevel kun vil være en primitiv kopi av vårt samfunn. Vi ser ut over denne kloden og ser hvordan det elektriske ledningsnettet vokser for hver dag i Asia, Afrika og de Amerikanske kontinentene.  Disse elektriske nettverkene kan i neste steg danne grunnlaget for en revolusjon i trådløs teknologi. Selv om denne prosessen fortsatt går langsomt i storparten av deres verden, så vil den nye velstanden raskt gjøre ende på slike begrensninger. Overflaten av planeten deres har i stor grad vært totalt styrt av vestlig-baserte Illuminati.  Slik sentralisert makt vil være mye vanskeligere i en tid med global velstand for alle. Det er denne virkeligheten som er den sanne basis i GESARA. Det er av helt avgjørende viktighet at denne makten som har vært samlet på få hender, bli eliminert og erstattet av et nytt og mye mere åpent konsept. Etter hvert som dette åpne, maktsystemet ekspanderer, vil verden mye bedre være i stand til å akseptere nye virkeligheter. Det vil også bli mye mer åpent for avsløringen av sannheten og masse-kontakt. 

Første Kontakt er det primære målet for vårt Velkommen Hjem Oppdrag. Vi er hundre prosent dedikert til å hjelpe dem i deres verden som er fast besluttet på å gjøre ende på makten og kontrollen til dem som ble de mektige lakeiene til deres tidligere herskere, Anunnakiene. Modige Sjeler har arbeidet i årtier for å legge alt til rette for en måte å oppnå dette storslagne målet på. Da vi ankom, begynte vi umiddelbart å finne ut hvem de var og vinne deres tillit.  For bare på denne måten kunne vårt oppdrag bli raskt gjennomført. Som vi har bemerket i tidligere rapporter, greide vi dette opp til et visst punkt. Det som er nødvendig nå, er at vi må kunne gå lenger enn vår nåværende posisjon hvor vi har deres fulle tillit, til å virkelig hjelpe dem å lykkes på alle mulige måter.  Den perioden vi er inne i nå, hvor fremgangen har blitt langsommere, vil løses av en felles, koordinert innsats fra alle som arbeider for å oppnå suksess. Denne koalisjonen vil muliggjøre velstanden for alle, nye regjeringer og styringssett, som igjen vil gjøre det mulig for oss å fullføre vårt oppdrag – å bli anerkjent av dere og deretter kunne få dere direkte i tale. Dette gjør Himmelen svært glad og gjør det mulig for oss å se hvordan vi kan justere vår nåværende tidskjemaer. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Tiden har kommet for å takke Himmelen for det som nå er i ferd med å skje. Den gamle, korrupte politiske prosessen er skjebnebestemt til å forsvinne og på velsignet vis bli erstattet av en ny en, som kalles NESARA og GESARA.  Dette er i sannhet en velsignelse av guddommelig nåde.  Gjennom dette vil uendelig velstand manifestere og frihet fra gjeldsslaveri bli til virkelighet, samtidig som et altomfattende og strålende gjelds-jubilé vil komme, umiddelbart i forkant av et nytt, globalt banksystem. Dette er en hellig gave til Jordens overflatebefolkning. Den gjør slutt på et system som første gang viste sitt grimme hode i Babylon. Dette tyranniet er på det nærmeste over. Dere skal få fryde dere og nyte frihetens guddommelige lys og med evner til å gjøre til virkelighet det som vil gi dere den største glede.  Det er denne fantastiske gleden som vil være Himmelens aller største gave til dere.  Dette er et tegn på hvor uendelig høyt Himmelen elsker dere og hvor inderlig den ønsker deres fullkomne personlige suksess! Dette er belønningen deres for alt dere gjør for å takke Himmelen for dens vidunderlige arbeid for å oppfylle alle deres drømmer! 

Den guddommelige hensikten med alt dette er at dere skal bruke deres nye velstand til å løfte deres bevissthetsnivå og deres glede til nye høyder. Det blir ofte sagt at den kollektive energien i dette globale samfunnet blir høynet ved å høyne deres glede. Denne prosessen virker ved at den frigjør deres lidenskap og at dere derved med letthet kan visualisere hva dere faktisk kan få til når det omsider blir mulig for dere å sette i gang med deres personlige prosjekter. Og når dere går i gang, vil de innledende energiene virvle rundt hele verden og skape ytterligere oppmuntring til å visualisere hva dere kollektivt kan oppnå. Den aktive prosessen med å gjennomføre disse prosjektene gir dere en enormt forsterket tro på hva dere faktisk kan greie. Det er denne utviklingen som er kjernen i det hele. Etter hvert som dere føler sterkere og sterkere hva som er mulig å få til, så vil nettverk oppstå og en ny, guddommelig innstilling vil manifestere. Denne omformingen av virkeligheten er, i realiteten, dere visjonære kraft i virksomhet. 

Denne guddommelige operasjonen er det som tok til for mange tiår siden. Dere står for øyeblikket ved en mektig skillevei. Vi ber dere simpelthen å fortsette å hold fast ved visjonene deres og, om kort tid, vil dere få se de vidunderlige resultatene vi så lenge har beskrevet for dere. Amerika er i realiteten et utprøvningsområde for hvordan denne nye bevisstheten vil manifestere. Vår samarbeidspartnere har tatt imot våre ressurser og begynt å distribuere dem rundt om i verden. Vær tålmodige. Vit inni dere at denne monumentale, guddommelige planen er godt i gang og er ment å feie til side alle som er i sterk opposisjon til hva den representerer.  Det som er i ferd med å utfolde seg er bit for bit oppbyggingen av denne nye, vidunderlige virkeligheten med velstand og fremgang for alle. Hver dag blir mange hellige dekreter meddelt og gjort til virkelighet. En jomfruelig ny verden vil manifestere og alle nåværende hindringer vil bli transformert.  La dere fylle av glede over det som skjer og la denne nye, nåderike virkeligheten manifestere. La oss gjøre dette i navnet til alt som er hellig og av dypeste sannhet! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår generelle rapport om situasjonen på kloden for øyeblikket. Det er mye som skjer som vil forandre denne verden på det mest vidunderlige vis. Vi ber bare om at dere fortsetter å være tålmodige, fokuserte og villige til å bidra med deres hjelp i dette vidunderlige arbeidet. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                               
Oversetter: Leif

onsdag 16. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 15. november, 2016Sheldan Nidle 15. november, 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban
Dratzo! Vi kommer med gode nyheter om de merkelige ting og undere som har skjedd i løpet av den siste uken. Den amerikanske valgkampen var i virkeligheten ikke noe annet enn en siste krampetrekning fra det gamle, men fortsatt fungerende, USA Incorporated. Valgresultatet var en tydelig indikasjon på hvor klar Amerika er for en ny virkelighet; NESARA-Republikken. Finansinstitusjoner vil nå gradvis komme i gang for fullt med introduksjonen av nye, fargerike sedler utstedt av det amerikanske Finansdepartementet. Disse vil være gull-backet og vil bety det formelle sammenbruddet for det illegale Federal Reserve systemet. Disse nye overordnete retningslinjer, i lovs form, og dermed en helt ny ledelsesform i nasjonen, blir implementert for å gi det endelige dødsstøtet til et gammelt system, som allerede for mange måneder siden begynte sitt endelige fall ned i glemselen. Den nye republikken vil bringe dere et internasjonalt jubilé som vil fjerne all gjeld og gi dere frihet og kontroll, slik at dere kan starte på nytt. I denne nye virkeligheten vil dere blomstre opp og bli i stand til å gjøre virkelighet av det deres hjerte brenner for. Denne virkelighetsendringen vil sørge for at dere får tilstrekkelig overblikk som sikrer at de som tidligere hadde makten over dere virkelig blir isolert fra dere. Denne tiden som nærmer seg vil bli en periode hvor dere påny etablerer kontakt med deres åndelige familier og familiene fra verdensrommet.  All den gamle frykt og tvil dere har huset, vil raskt svinne hen og bli borte!

Det er av avgjørende viktighet at dere begynner å ta inn over dere de evnene dere nå bærer i dere. En endeløs strøm av penger vil gjøre det mulig for dere å få slutt på global fattigdom og, med dette å si endelig farvel til de økonomiske problemene som har ført til det hat og splittelse som Anunnakienes lakeier har utnyttet gjennom årtusener. I dette nye riket er dere skjebnebestemt til å blomstre som aldri før. De gamle oppfatningene dere så lenge har huset, vil fordufte uten spor. Dere vil ha et globalt forum som vil hjelpe dere å kaste over bord all deres unødvendige frykt og gjøre at fred og samarbeid blir deres nye internasjonale norm. Når den tiden kommer, vil også de Oppstegne Mesterne fritt kunne lære dere mange ting om deres gamle virkelighet, som nå vil bli forvandlet til forløperen til deres endelige transformasjon til Galaktiske Mennesker. Som vi tidligere har nevnt, krever denne komplekse operasjonene først at våre mentorer ankommer og deretter deres reise til Agartha. Det er der deres Krystall Lys Kammere, som er spesialtilpasset hver enkelt av dere, befinner seg. Når den tiden kommer, vil vi ønske dere velkommen til alle Galaktiske Menneskenes riker. Og så vil dere få lære, hvordan Himmelen, på sitt vidunderlige vis, bruker oss for å gjøre hver eneste virkelighet så mye bedre for alle som er involvert. 

I mellomtiden har vi arbeidet sammen med våre Agarthanske slektninger med å forbedrede en omfattende restrukturering av Gaias overflaterike. Gjennom de to siste tiårene har vi samarbeidet med Gaias Åndelige Hierarkier for å forberede hennes 24 største tektoniske plater og tallrike sjikt i hennes atmosfære, for en gjennomgripende «oppussing». Dette omfatter en ca. 30% utvidelse av hennes overflateareal og en generell nysammenkopling av hennes tektoniske plater, samt en økning i oksygengehalten i hennes atmosfære med ca. 35%. Alt dette vil til sammen gjøre det mulig for Gaias overflate å fysisk gjenforenes med hennes Inner-Jord komponent. For første gang på nesten 13 årtusener, vil Gaia igjen bli et gjenforent 5D rike. Og således er det at mens dere forvandles i deres Krystallkammere, så vil Gaia også forvandles og gjenoppstå som sitt tidligere jeg, en aldeles vidunderlig 5D-verden. I dette nye riket skal dere komme til å perfeksjonere deres nye galaktiske samfunn og deretter overføre disse prinsippene til terra-formete Venus og Mars. Når alt dette er gjort, vil dere leve i et nytt, gjenforent rike som skal bli deres nye stjernenasjon! Denne nasjonen vil bli et meget viktig element av den Galaktiske Føderasjonen!

Denne prosessen med å løfte bevissthetsnivået deres, har sitt utspring i himmelske dekreter fra AEON. Disse beordret at Himmelen og dens himmelske tjenere skulle komme sammen og utforme en plan for å bringe dere tilbake til deres rettmessige plass som galaktisk menneskehet. Det første trinnet i denne prosessen var å sette i gang en generell oppgradering av bevissthetsnivået deres.  De mørkes angrep på solen deres gjorde bare at det ble satt ytterlige fart i gjennomføringen av disse hellige bud. I begynnelsen av 1990-årene var vår første respons å sende en Vitenskaps og Ingeniør Flåte til solsystemet deres. Som vi har nevnt i tidligere rapporter, møtte flåten til å begynne med en god del motstand, men dette ble det funnet løsninger på i løpet av det første tiåret med våre interaksjoner.  Siden den gang har vi utviklet stadig høyere nivå av tillit. Denne prosessen har nå resultert i en generell plan som vil lede oss i koordinert innsats, mot vårt felles mål som er NESARA-republikken. Man ser for seg at vi noen få måneder etter startskuddet for denne nye republikken, kan begynne å introdusere oss selv for dere.  Etter dette kan vi iverksette landingene våre og den siste finpuss på veien mot full bevissthet. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Slutten av året er en tid med viktige tradisjoner og en tid vi gleder oss til. Vi betrakter med stor glede, og assisterer i all hemmelighet, de mange religiøse seremoniene som denne tiden av året er mest kjent for. Dette er en anledning hvor en stor del av deres energier er viet disse seremoniene. Vi husker da vi, som deres inkarnerte medmennesker, med stor glede deltok i disse hellige ritualene. Vi forstår den store betydningen de samlet har og vår intensjon er å dele med dere vår kollektive viten om dette. Mennesker forstår hvordan deres praktisering av disse særdeles viktige kjerneseremonier og -tro bygger oppunder Gaias åndelige aspekter. Det som virkelig er interessant er hvordan disse oppfatninger og tro vil endre seg så snart vi har fått anledning til å få dere i tale. Etter hvert som bevisstheten deres øker, vil dere kreve en dypere forklaring på den mektige betydning denne avsluttende tiden av deres Gregorianske år har. Vi vil med stor glede forklare dere dette. Helt siden Atlantis’ siste dager, har denne endetiden vekket dype minner i deres underbevissthet om dette sunkne kontinentet og uutslettelige arv.

Vi ønsker å takke dere for deres positive visjoner. Dere har gjort det mulig for dette overflateriket å gå inn i en periode med tilpasninger som kreves for at republikken skal kunne proklameres formelt. Dem tiden som ligger foran dere, er en tid hvor mange av dere vil fortsette å bearbeide de forandringene som om kort tid vil manifestere over hele kloden. En potensiell massiv verdenskrig ble forhindret ene og alene fordi dere holdt dere relativt rolige til tross for at dere befant dere ansikt til ansikt med en mulig dommedagsscenario. Vi kan ikke annet enn å takke dere nok en gang for deres affirmasjoner og den fabelaktige kraften i deres felles bønner og meditasjoner. Disse aldeles utrolige energiene vil fortsette å hjelpe dere gjennom deres smidige overgang til ny regjering og styresett og en særdeles velkommen velstand og fremgang for alle. Gaia fryder seg sammen med oss, nå som dere bit for bit gjenerverver deres vidunderlige evner. Dere demonstrerer på fremragende vis det som Himmelen alltid har visst er deres forbløffende potensial. Nyt og gled dere over denne tiden med storslagne manifestasjoner! Dere er i sannhet deres mektige med-skapere! 

La oss avslutte med en inspirerende bønn i håp og nåde. Dere har alle gått gjennom en periode med enorme frustrasjoner og knuste drømmer.  Vi kommer i dette nu med bred elv av intensjoner som hver og en av dere kan fokusere på. Gå inn i dere selv. Visualiser en bred elv av energi som flommer ned fra Himmelen, som strømmer inn og berører alt, og fyller alt med en intens, himmelsk glød. Se for dere hvordan disse energiene forandrer alt. La verden ta inn disse energiene og tilføre dem enda mer energi så de blir enda mer intense. La disse mektige energiene begynne å smuldre opp alt det gamle og plante i alle et nytt system av himmelske oppfatninger og tro. Se hvordan livsenergiene flyter sammen og omdannes til en underskjønn purpurfarge som raskt løfter Gaias grunnenergier og forvandler dem til en dyp purpurnyanse som kan få enhver til å miste pusten. I denne vidunderlige fargeglød demrer det for verden hvordan, på dette vis, alt hat raskt vil omdannes til Kjærlighet, forståelse av at vi alle er Ett og Velstand for alle! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi våre rapportering. La oss betrakte dette som en aldeles strålende avslutning på det som vi så lenge har prøvd å fortelle dere. Snakk sammen om dette og vit at mange vidunderlige begivenheter ligger klare til å manifestere! Benytt dette øyeblikket til å visualisere alle disse elementene og la oss så, sammen, skape en ny virkelighet i deres overflaterike som har lidd så lenge! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 9. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 8. november, 2016Sheldan Nidle 8. november, 2016

1 Ik, 5 Xul, 13 Caban

Selamat Balik! Mye fortsetter å utvikle seg alt mens Republikken jobber for å stabilisere sin juridiske posisjon vis-a-vis avtaler som er signert og ratifisert som følge av Klimaavtalen i Paris-avtalen fra 2015. Denne avtalen gjorde det mulig for en nytt penge- og finanspolitikk å tre i kraft. Denne har nå blitt signert av mer enn 209 land. Den nye verden, som vi har beskrevet i nylige meldinger, er faktisk i gang med fødselsveene. Dette nye riket har tatt lang tid for å manifestere. Når dere betrakter det kollektive potensialet i menneskeheten, så ser dere det som konsekvent ble nektet dere av Anunnakienes lakeier.  Denne fornektelsen kan ikke lenger tolereres. For å si det med NESARAs ord: vi er en særdeles dyrebar gruppe av menneskeheten med ukrenkelig frihet og uavhengighet. En langt mer egnet ledelse, både nasjonalt og internasjonalt, samt muligheten til å oppfylle deres fulle potensial, er ett element av et enormt system av rettigheter gitt dere av Skaperen. Disse kan ikke lenger nektes dere. Av den grunn vil dere om kort tid inneha alt det dere trenger for å virkeliggjøre deres dypeste drømmer. Bruk disse gavene til å forandre virkeligheten på Jordens overflate til de aller inderligste aspirasjonene deres, hvilket ikke kan annet enn å gi i sannhet vidunderlig virkelighet. Gjør oss alle stolte av det dere er i ferd med å bli!

Dette forandringskonseptet går hånd i hånd med behovet for å ta inn over seg et stadig voksende bevissthetsnivå globalt. Deres verden er i fødselsveer for en massiv forvandling med hensyn til hvordan den funksjonerer. Gjennom de siste seks årtusenene har den autoritære herskerstilen til Anunnakiene stått uutfordret. I løpet av de siste fire tiårene, begynte dette å forandre seg. De som satt ved makten ignorerte fullstendig det store «folkeopprøret» i Øst-Europa. De viste sin forakt gjennom den hårdnakkede uvilligheten til å forandre på den lakei-ledete pengemaskinen i Vesten. Dette var deres forsøk på å bringe denne kloden, på ett eller annet vis, tilbake til det den hadde vært før. Dette motkuppet fra de rike og mektige i Vesten var til å begynne med vellykket. I løpet av det siste tiåret av det 20de århundret begynte imidlertid denne arrogante strategien å rakne.  De mindre utviklete landene i verden begynte å øyne en mulighet til raskt å utvikle en måte å reformere det vaklende og pill råtne systemet som holdt alt i sitt jerngrep. Resultatet var den langsomme begynnelsen på det som senere skulle kalles «BRICS-opprøret». Denne tilsynelatende umulige bevegelsen begynte å vinne momentum på 2010-tallet. Det er denne revolten som for øyeblikket gjør at det monolittiske, pro-vestlige systemet begynner å revne. Vi står for øyeblikket helt på terskelen til mange vidunderlige begivenheter som er resultatet av denne rekken av vel koordinerte hendelser. 

Rundt om på kloden er det mange nasjonale ledere som har satt seg fore å utrydde korrupsjon, favorisering av ens egne og den generelle «sykelighet» som har virket hemmende på den massive forandring dette globale samfunnet trenger for å overleve. Dette er for en stor del takket være en svært nødvendig lengsel etter forandring.  Hånd i hanske med dette kommer Åndens plutselige valg av tidspunkt for å tilgjengeliggjøre ressurser som i enorm grad vil gjøre at en slik forvandling fritt kan skje. Dette er en nærmest utrolig kombinasjon som gjør global revolusjon mulig.  De oppstegne Mesterne har i lang tid blitt bedt om å erverve og gjemme bort aldeles forbløffende pengemengder. Alle som har fulgt med på dette forstod at disse ressursene skulle være selve nådestøtet i begivenheter som skulle frigjøre dette globale samfunnet fra Anunnakienes og deres lakeiers despotiske herskervelde. Denne prosessen begynte for alvor i det Gregorianske år 2013.  Fra det øyeblikket av begynte ting å rulle som en mektig snøball, hvilket resulterte i fremveksten av en rekke grupper som har manifestert et nytt politisk, monetært og finansielt rike. 

Dette nye riket skulle ha Amerika som sitt sentrum. Mesterne hadde forstått helt fra begynnelsen av den ultimate viktigheten av den tro og ideologi som Amerika ble grunnlagt på. Disse kjerneverdiene ble langsomt og nesten umerkelig skjøvet til side i perioden mellom den Amerikanske Borgerkrigen og den Andre Verdenskrig. Amerika fremsto da også etter hvert som et land som liknet svært lite på det Jefferson og St. Germain proklamerte i 1776. I stedet var det blitt et fullstendig vanstyrt land under innflytelsen fra de mørke og deres begredelige, arrogante lakeier. Dette landet lot seg besnære av plattheter og hadde på mange måter, mistet alt det en gang hadde begynt med. En rekke tvilsomme strategier hadde ikke ført til annet enn at denne begredeligheten økte. Det som trengtes var en måte å bringe sunn fornuft og alminnelig bondevett inn i bildet igjen. Denne bevegelsen begynte også med utgangspunkt i folkets smerte og lidelse. En bondes rettslige krav i slutten av 1990-årene førte til dannelsen av det som med tiden skulle bli til NESARA.  Dette lysende lovverket var det egentlig få som hørte noe særlig om før midten av 2010-tallet. Nå befinner vi oss ved en skillevei hvor denne vidunderlige bevegelsen vil få den nødvendige kraft til å redde dette landet og denne verden.

Ta imot våre velsignelser! Vi er deres Oppstegne Mestere! Dette er et monumentalt øyeblikk i deres historie, som savner sidestykke. Dette er en kamp av episke dimensjoner for å gjøre manifesteringen av NESARA og fremveksten av nye regjeringer og styresett mulig. Det er også en tid hvor vårt oppdrag vil endre seg. Gjennom de siste tre tusen årene har vi arbeidet lidenskapelig for gi nåde og lindring til de undertrykte og underkuete i dette riket. Vi har lindret smerte og gitt trøst og oppmuntring til mange og således gjort det mulig for et høyt nivå av håp og vennlighet å sette menneskeheten i stand til å bevege seg stadig fremover, til tross for den grenseløse sorg og fortvilelse de til tider har følt. Vi vil gjøre enda mer og begynne å belære dere og forberede dere til de første steg på deres vei mot Oppstigningen.  Denne operasjonen vil tvinge de mørke til å forsvinne i all hast og for Lyset til å skape en ny, mye mer bevisst virkelighet. Deres naturlige, iboende skaperevner og støtte til dette nye riket skal gjenopprettes! Vi ønsker dette velkommen som et tidspunkt der vi igjen kan bevege oss fritt blant dere. Halleluja! Halleluja!

Historien om menneskenes begrensete bevissthet inneholder mange «blinde flekker» som Atlantidene påtvang dere som en del av sine onde eksperimenter. Disse begrensningene ble arrangert for at dere potensielt skulle bli deres leketøy som de kunne bruke på de mest forferdelige vis. Dette tok slutt da Atlantis plutselig forvant for nesten 13.000 år siden. Vi mennesker ble etterlatt i en forferdelig vanskelig situasjon ettersom de grunnleggende overlevelseskunnskaper aldri hadde vært inkludert i den opptreningen vi hadde fått.  Mange av oss hadde greid å opprettholde en viss grad av forbindelse med Himmelen og begynte raskt å benytte denne evnen til å hjelpe andre. Og på den måten begynte vi Mesterne vår lange reise for å hjelpe menneskeheten gjennom en særdeles mørk tid. Med tiden sendte Himmelen oss spesielle Engler for å evaluere vår hjelp, og før lang tid var gått, ble vi påny tilknyttet Himmelens Høye Råd av Brødre og Søstre. Dette var den beskjedne begynnelsen på våre spesielle oppdrag her på Jorden. 

Gjennom hele denne tiden har vi vært en union som gjensidig verdsetter hverandre. Himmelen vil inderlig gjerne at dere skal vite at dette er tidspunktet hvor deres lange reise gjennom begrenset bevissthet nærmer seg slutten. Mange ganger har vi fortalt dere om hvilken skjebne som venter dere. Familien deres fra stjernene befinner seg rett over dere og er deres fremste beskyttere. Vi befinner oss midt iblant dere, som det åndelige elementet, som sikrer at Himmelens mektige plan blir fullt implementert. Under dere befinner Inner-Jorden (Agartha) seg og der finner vi både alt vi trenger for å leve samt et sted å trekke oss tilbake for å få ro og hvile. Til sammen er vi alle dem som søker, og skal finne, et nytt rike fritt for alle de hindringene de mørke og deres begredelige lakeier har lagt i veien for oss. Disse tyranniske gruppene vil bli raskt fjernet og plassert et annet sted av Lysets samlede energier. Lyset ønsker dere velkommen og takker i nåde for denne nye æraen med en gjenforent menneskehet som skal leve i vidunderlige tider som vil bringe dere Lys, Kjærlighet og full bevissthet!

I dag drøftet vi pånytt hvordan det ligger an i Jordens overflaterike.  Vi oppfordrer dere til å benytte deres positive og ubegrensete energi til å manifestere frem denne nye tidsalderen. Øyeblikket nærmer seg for et vidunderlig mirakel som vil sette dere fri så dere fullt ut kan ta i bruk deres umåtelige potensial. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 2. november 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 1. november, 2016Sheldan Nidle 1. november, 2016

7 Men, 18 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Prosessen med å skille illuminoidene¹ fra folket fortsetter å skride frem. Den nye NESARA-republikken er raskt i ferd med å omringe dem som av en eller annen grunn har fortsatt å være lojale mot USA Inc. regjeringen. Dette er kun begynnelsen på en operasjon som omsider vil «ta ned» dem som så lenge illegalt har hersket i Amerika. I denne nye tiden vil Amerika ta sin naturlige plass ved siden av alle dem som så modig kjempet for å gjøre denne rekken av GESARA-regjeringer til virkelighet. Vi gir vår hedershilsen til alle disse modige menn og kvinner som gladelig ofret seg for å gjøre at denne nye tiden skulle kunne bli en realitet. Den globale revalueringen vil raskt bli til en nyfastsettelse av verdien av alle lands valutaer, et nytt startpunkt, og også den juridiske starten på et nytt bank- og finanssystem. Den arrogante kabalens endelige død vil i sannhet være som en gave fra Himmelen for menneskene i denne verden. Dette vil omsider gjøre at alle dem som er utpekt til å lede an i en ny velstand, omsider kan delta fullt i denne prosessen. I tillegg gjør dette at vi omsider kan henvende oss formelt til verdens regjeringer for å utarbeide en «deklarasjon om gjensidig forståelse» når det gjelder hvordan den strålende første kontakten skal gjennomføres. Denne globale affirmasjonen er kun den første og viktigste av våre innledende kunngjøringer.

Vi har til hensikt å synliggjøre at de nye åndelig orienterte statsledelsene har en mektig alliert som Himmelen har sendt hit.  Vårt mål med vår første formelle kringkasting er å sette en endelig sluttstrek for all propagandaen deres filmer og tv-programmer har spredt om oss.² Vi trenger alle en ny start og begynne en generell avsløring av hvem vi egentlig er. Vi har satt opp et tidsskjema for når skipene våre skal gjøre sine første landinger rundt om på denne kloden. Det er helt essensielt at dere blir kjent med oss. Enda viktigere er at alle de nye regjeringene arbeider slik det er planlagt og bringer dere den velstand og frihet dere så inderlig fortjener. Masselandingene vil finne sted når dere etter hvert har blitt vant med å være «vaktbikkjer» som følger med på regjeringenes aktiviteter og forsikre dere om at alt som skjer er i samsvar med det vi har fortalt dere. Så snart vi føler at denne nye virkeligheten fungerer og begynner å nå sine første mål, er det to ting vi vil gjøre. Først trenger vi å lande i stort antall slik at vi kan introdusere mentorene våre for dere. For det andre vil vi introdusere replikatorene våre til dere. Da er grunnen redet for en rask vei til full bevissthet!

For lenge, lenge siden fikk de mørke tillatelse til å innsette sine representanter til å lede dette overflateriket. Himmelen fortalte dem at denne tiden vi nå er inne i, ville bli et særdeles magisk øyeblikk for hele menneskeheten. Agarthanerne visste om dette og fortalte Mesterne om de mektige dekretene som ble utsendt fra AEON. Disse kraftfulle «chantene» begynte først for et par tiår siden å skape store forandringer her. Disse forandringene brakte en av våre Forsknings og Teknologi flåter til solsystemet deres. Disse modige utforskerne ble bedt om å være klare til et helt spesielt oppdrag som var å føre dere tilbake til full bevissthet. Således har vi deltatt i en bevissthetsrevolusjon ledet av Himmelens ypperste administratorer.  De begivenheten som nå skjer omkring dere i virvlende tempo, skal bringe inn et nytt rike som blomstrer for fullt i frihet og velstand. Benytt denne tiden til å reflektere og legge planer for deres vidunderlige rolle av dette storslagne eventyret for deres evig-voksende menneskelige Sjel! Veien blir nå ryddet for dere slik at dere kan lære om deres fortid her og for å legge alt til rette for det fantastiske under det er å nærme seg et møte med deres Sanne Selv.

Denne kommende gjenforeningen av menneskene på Jordens overflate og de galaktiske menneskene i denne brede sektoren av galaksen, har vært under forberedelse i lang, lang tid. Historien deres, slik den ble fremstilt av Anunnakienes lakeier, tilslørte fullstendig hvor like vi er. I stedt la den enorm vekt på potensielle forskjeller. Lakeienes løgnbaserte vitenskap forsøker å føre bevis for at dere stammer fra apeliknende vesener.  Dette nonsens går igjen like mye i andre vitenskapsgrener, som fortsetter å blånekte for at rike kan eksistere i Jordens hule indre. Resultatet av alt dette er en omfattende mengde av «lokal kunnskap» som er i behov for en enorm revisjon.  Det er dette kommende sjokket for alle dem som har en dypt rotfestet tro på disse «fakta», som vil gjøre det mulig for oss å formulere en ny vitenskap for alle.  I lyset av denne flommen av nye realiteter som vil komme frem, vil dere få lære å forstå deres sanne historie. Dette omfatter eksakt kunnskap om hvordan det var i Lemuria og Atlantis og de tre «Gyldne tidsaldere». I denne herlige virvelstormen av ny kunnskap, som Mesterne vil presentere for dere, vil vi gi dere anledning til endelig å forstå hvorfor dere er her og hvor viktig deres tilbakevenden til full bevissthet virkelig er! Vi kan ikke si annet enn Halleluja! Halleluja!

Vær velsignet i nåde og glede! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den siste måneden har helt tydelig vært begynnelsen på en rekke suksesser som vil føre til den nye NESARA-republikken og utløsing av midlene som vil gi omfattende global velstand og fremgang for alle. Det har bokstavelig tatt flere århundrer å fullføre dette prosjektet. Anunnakienes fall og deretter lakeienes fall fra makten, har vært et langvarig, nøye orkestret forehavende. Nå nærmer dette tilsynelatende endeløse prosjektet seg fullførelse. Vi ber dere alle fra dypet av deres hjerter å verdsette fruktene av dette langvarige arbeidet. Våre mange forskjellige medlemmer at det verdensomspennende nettverket av hemmelige, hellige samfunn har greid å legge alt til rette for å kaste de mørke fra makten. De har også vært i stand til å utforme planer som kan settes i verk med glede og lidenskap, av dem som nylig ble instruert om hva som trengs for å distribuere disse enorme rikdommene. Vi gleder oss over hvor lett og smidig alt dette har kommet på plass slik at det nå kan gjennomføres. Vi gir vår takk og velsignelser til Himmelen for hvordan disse mektige planene nå lykkes med å forvandle dette riket for Lyset. Hvor utrolig monumental kommer ikke de kommende månedene til å bli!

Mest av alt ønsker vi å takke hver og en av dere for det dere har gjort, både kollektivt og individuelt. Deres velsignelser og positive visjoner er nok en faktor i den fantastisk strålende suksessen som Lyset for øyeblikket har. Tenk over hva visjonene deres er i ferd med å oppnå. Dere gjør nye regjeringer og frihet mulig, og dere sikrer deres egne vidunderlige velstand og fremgang. Vi ber dere kun om å være trofaste mot deres høyeste visjoner for deres mange prosjekter. Dette er bare begynnelsen. Om ikke lenge vil vi komme og belære dere om deres sanne historie. Bruk disse nye historiekunnskapene til å forstå hvor viktige dere i virkeligheten er. Gaia er helt avhengig av dere for å implementere de nye teknologiene til å rense hele dette overflateriket for all forurensning og at dere gir løfte om å ta vare på og vedlikeholde hennes nye, jomfruelige renhet. I denne nye virkeligheten er det uunngåelig at dere vil trives. Vi ønsker å utvide vår mentorvirksomhet for dere siden de mørke lakeiene ikke lenger kan hindre oss i det.

Relasjonene mellom dere og oss vil løfte seg til et nytt nivå. Får årtusener siden ble vil bedt om å opprettholde en enkel og konstant kontakt med dere. På grunn av dette mørke rikets natur, hadde vi begrenset suksess med å gjennomføre denne hellige oppgaven. Nå som disse tyngende omstendighetene smuldrer hen, er vi åpne for å forandre måten vi interagerer på. Våre Råd er for øyeblikket i gang med å forberede en ny tilnærmingsmåte for hvordan vi kan få dette til. Agarthanerne har tilbudt oss steder hvor vi, om det skulle bli nødvendig, kan arrangere spesielle individuelle eller gruppebelæringer. Vi holder på å gjøre alt dette klart slik at det kan gjennomføres rett før masselandingen til våre familier fra verdensrommet. Som dere forstår, ligger et langt mer inspirerende rike og venter på oss, og på dere! Vi ønsker disse forandringene velkommen og vet at de kan hjelpe dere alle å forberede dere til en fremtid som fullt bevisste Lys-Vesener.  

I dag så vi nærmere på hva som er i ferd med å skje rundt om på denne kloden etter hvert som bitene av dette nye riket faller på plass. Det har vært en lang reise for å komme hit vi står i dag. Vi nærmer oss raskt en tid hvor vi virkelig kan feire denne æraen av frihet, velstand for alle og ny nasjonal ledelse og styresett i alle land. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser ligger på http://galacticchannelings.com/norske/index.html
¹ Illumionoidene henspiller på alle som er aktivt medvirkende i Illuminatis maktnettverk og operasjoner. Som det tidligere er nevnt, så vil de bli fjernet fra alle makt- og innflytelsesposisjoner og anbragt et sted hvor de ikke lenger kan blande seg opp i og inn i arbeidet med å gjennomføre forandringene og realisere den Nye Tidsalderen.
² Sheldan Nidle formidler budskap på vegne av den Pleiadianske kontingenten av den Galaktiske Føderasjonen, og i andre halvdel av budskapet, fra de Oppstegne Mesterne. Når de her snakker om «oss», så gjelder det hele vår ekstraterrestrielle familie fra andre stjernesystemer. 

onsdag 26. oktober 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 25. oktober, 2016Sheldan Nidle 25. oktober, 2016

12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban

Selamat Jalwa! Prosessen med å fjerne alle menneskelige skadedyr på denne planeten fortsetter. Lakeiene til dette riket er fortsatt lette å finne og arrestere. De har faktisk en urokkelig tro på at Lyset ikke kan hindre dem i å beholde sine maktposisjoner. Raskt vil de oppdage en fryktelig sannhet. De samfunnsfiendtlige aktivitetene deres kan ikke lenger tolereres. De mørkes herskervelde går raskt mot slutten og blir erstattet av ulike varianter av «GESARA». Når utrenskningen av denne uhellige og uønskete gruppen er fullført, kan de som har ansvaret for fondene med letthet la denne ufattelige rikdommen finne veien til alle steder på kloden.  Dere vil motta en rikdom som for alltid vil gjøre slutt på den umettelige samlingen av rikdommer til seg selv som de mørke og de toskete lakeiene deres har holdt på med. Glem aldri hvordan de mørke med så stor ondskap forhindret dere i å ta imot de ressursene som så sårt trenges for å forandre denne verden til et bedre sted for alle. Det er av avgjørende betydning at dere betrakter denne rikdommen som en måte å sikre at drømmene deres blir til virkelighet. Det er deres tillitsfulle og vellykkete drømming som vil gjøre at dere kan gi slipp på all deres grunnløse frykt og den stadig vedhengende tro at dere er mindre verdt enn andre. Dere er alle en vidunderlig union av potensial som trenger å manifestere på alle mulig måter. 

Tren dere opp til å se dere selv som et særdeles verdifullt medlem av denne globale unionen og lær om deres ubestridelige rett til å manifestere drømmene deres. Det er slik dette kollektivet kan frembringe kreative løsninger for en ny virkelighet. Dere bærer en dyp visdom inni dere. Tro ikke at drømmene deres ikke er verdt noe. Hver og en av dere er en viktig del av denne samlingen av overflatemennesker. Ta hele tiden kontakt med hverandre, og ved så å gjøre, innse hvordan denne kontinuerlige strømmen av gode møter bidrar til å forandre helheten. Velg et ståsted dere dere intuitivt innser at denne evigvarende operasjonen bygger den nye virkeligheten deres bit for bit. Vi er her, akkurat som Himmelen er det, for å overvåke denne prosessen. Føl dere frie til å bidra med deres vidunderlige evner til dette organiske hele. La den gamle måten å gjøre ting på og deres gamle oppfatninger og tro fare. Dette vil bli en ny tid, fylt med frihet og velstand for alle. Dere må gi slipp på det kontrollbehovet som så omhyggelig ble podet inn i dere av de mørke. Vær velkommen til Lysets lekenhet og oppdag storslagenheten i hvem dere virkelig er. Dette er kun en forløper til den Nye Tidsalderen av åndelige oppdagelser!

Denne nye oppdagelsenes tidsalder handler i virkeligheten om å lære å forstå hvordan Lyset skaper sine virkeligheter. Dere er raskt i ferd med å lære dette og få et innblikk i dets utsøkte mangfold og detaljer.    Dette nye livet deres skal tuftes på drømmene deres og Lyset som virker inni dere. Dere har lenge vært i en tilstand av fornektelse når det gjelder hvordan dere kan forvandle verden ved i sannhet å være dere selv. For lenge, lenge siden var dere et mønsterbilde på indre kreativitet. De begrensningen de omkring dere lærte dere opp til, begynte i førstningen å skape hindringer for dere. Med tiden ble disse begrensningene til de solide murer som nå holder dere fanget. Denne innpodete følelsen av begrensninger må sprenges hull på og helt og holden kastet på skrothaugen. I stedet har dere behov for en ny prototype. En som påny ser deres primitive lekenhet og lar den ta over. Dere føler, på et eller annet vis, at dette er en upassende prosess. Dere må kaste av dere denne følelsen. Erstatt den med et behov for å forstå hvordan dere kan avgjøre nøyaktig hvordan dere passer inn i helheten. Dette måleinstrumentet ligger inni dere. Ånden gav dere det da dere ble født. Alt som trengs er at dere vet hvordan dere gjenkjenner det. Dette er en oppgave som mentorene våre har til hensikt å utforske nærmere sammen med dere. 

Begynn derfor å utforske hvordan det føles å ha ubegrensete ressurser. Se inn i dere selv, med klar intensjon om å utforske prioriteringene i hver av drømmene deres og hvordan de passer inn i et storslagent hele. Bruk dette storslåtte rammeverket til å avgjøre hvordan dere ønsker å manifestere dem. Dette er, selvfølgelig, kun en start. Se dere omkring og diskuter alt dette med deres nærmeste venner og familie. Det er vår hensikt å gå ytterligere i dybden med dette sammen med dere. Våre mentorers først oppgave er å hjelpe dere å kaste av dere all frykt og enhver dyptliggende oppfatning som virker begrensende på dere. Vårt genuine ønske er å få dere til å oppdage hvor fantastiske dere egentlig er. Denne prosessen er nødvendig for å gi dere den nødvendige styrke til å eliminere alle foreldete oppfatninger.  Husk alltid på at dere har et enormt potensial som vil utvide seg i takt med hva dere greier å forestille dere. Dette potensialet er et hovedelement som mentoren deres vil veve videre på og så utforske sammen med dere. Denne operasjonen kan det ta et stykke tid å forstå fullt ut. Vi har derfor til hensikt å vise dere hvordan denne planen kan åpne dere slik at dere i fullt mon kan virkeliggjøre drømmene deres. I dette ligger nøkkelen til deres enorme potensial!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å understreke det faktum at deres verden er i ferd med å forandre seg til det bedre. De som tviler på denne forandringen trenger bare å se seg omkring og se at den selvsikre maktretorikken til de mørke og deres mange lakeier ikke har gitt dem noe annet enn et fortvilt håp om en suksess som nå i sannhet er umulig for dem å oppnå. Det er av avgjørende betydning at de som holder visjoner som likner på våre egne, tar inn over seg at denne nye verdenen i sannhet står for døren! La oss sammen be om, først fra Himmelen, og deretter kreve av våre regjeringer at et nytt regjeringssystem bli implementert i alles påsyn. Himmelen har satt opp en tidsplan med de mørke. Tiden nærmer seg, Kjære Sjeler, for dette mirakelet å manifestere. Vær derfor rede til å forklare, for alle som måtte komme til dere, at alt det nye som forandringene bringer er til å juble over! I denne gleden kan vi alle uhindret legge alle årene med frustrasjon bak oss. Gi slipp og la alle tragediene omkring dere fare. Dette er en tid hvor deres mange drømmer skal manifestere og alle de gamle måtene å gjøre ting på blir lagt på hylla for godt. La frihetens klokke kime igjen og igjen over alt i dette riket!

Hver eneste en av dere har helt siden barndommen hatt en rekke spesielle ønsker som med tiden er blitt modifisert mange ganger etter hvert som dere ble eldre. Sett disse storslagne visjonene fri! Kjenn etter hvordan de dypt inni dere kan bringe mektig glede. Himmelen ønsker inderlig at alt dette skal bli til virkelighet. Rikdommen og alle de medfølgende godene som gjør det mulig for dette å bli virkelighet, er hva alle i Himmelen har til hensikt å gjøre virkelighet av. Den høye Skaperen av alt har gitt bud om dette i tusener av år. Som vi tidligere har nevnt, har Himmelen fastsatt en tidsplan for dette. Dette øyeblikket har blitt fastsatt av Himmelen. Dette hellige øyeblikk er nær. Vi Mestere gjør alt som er nødvendig for å bringe dette vidunderlige øyeblikket til Gaia. Det er allerede en mengde elementer under utvikling, som vil gjøre at denne hellige begivenheten blir realitet. Således er det nødvendig at dere bærer deres Lyst høyt og synlig slik at denne begivenheten kan finne sted nå.  Og derfor er det også av avgjørende betydning at alle bidrar flittig med å manifestere denne mektige begivenheten. Vi ber dere om å vise urokkelig utholdenhet i denne oppgaven. 

For lenge siden fremsto overflaten i dette riket ekstremt begredelig. Anunnakiene var over alt. Deres mørke gjerninger, intensivert av de sinnsyke rituelle drapene og konstant krig, var dagens orden.  I løpet av det siste halvannet århundre har dette mørket langsomt begynt å løfte seg. Nå befinner dere dere helt på terskelen til Lysets Tidsalder. Det som en gang syntes fullstendig umulig, er nå i ferd med å skje. Nå som denne økende bevisstheten har nådd folk generelt, er en del mektige mirakler i ferd med å finne sted.  Fortsett å arbeide for Lyset! Vit at mørket er i ferd med å svinne. Vi Mestere ser dette tydelig fra dag til dag. Dette gir grunn til å bli stadig mer tillitsfull og sterkere i troen. De mørke blir tvunget til å gi opp den tortur de har utsatt dere for.  Potensielle kriger som truer, vil de ikke lykkes med å sette i gang.  En aura av fred er i ferd med å senke seg over dette velsignete riket. En tid hvor vidunderlige begivenheter plutselig vil skje, er i sannhet nær. Mist aldri troen! Fortsett å være positive og forvent at enda flere mirakler vil skje!

I dag har vi rapportert enda en gang om hva som er i emning rundt om på denne dyrebare kloden! Kunngjøringer om ting som lenge har vært ønsket, er på plass. En ny tid for alle er over oss! Vær rede til å være en inderlig lykkelig del av dette! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser ligger på http://galacticchannelings.com/norske/index.htmlonsdag 19. oktober 2016

Norsk -- Sheldan Nidle 18. oktober, 2016Sheldan Nidle 18. oktober, 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Lyset går fra seier til seier. Fremveksten av det nye bank og finanssystemet fortsetter over hele verden og med det fortsetter en bølge av evig velstand. Sammen med disse vidunderlige forandringene ligger utsiktene til fred, som nesten ikke ble noe av. I siste minutt før spillet var over for dem, prøvde de mørke desperat, men de fikk ikke satt i gang noen verdenskrig. Heldigvis forhindret vårt liaisonpersonell og deres samarbeidspartnere på Jorden at det skjedde. Denne overflateverdenen har også beveget seg raske skritt i retning av første kontakt.  Dere er på vei inn i en æra hvor behovet for penger raskt vil forsvinne. Denne prosessen vil bli godt hjulpet av at nye teknologier, både deres og våre, blir tatt i bruk, deriblant introduksjonen av den universelle prosessoren. Denne fantastiske innretningen vil gjøre at behovet for jordbruk, fabrikkproduksjon og bruken av Gaias ressurser raskt vil bli avleggs. Således vil deres globale samfunn bli frigjort fra nødvendigheten av å bruke så store deler av sin befolkning til disse arbeidskrevende og farlige oppgavene.  Gaia kan forvente å se mye av sitt landareal brakt tilbake til slik de opprinnelig var. Denne prosessen vil gjøre at gresskledte landområder, våtmarker og skoger igjen kan øke. Av den grunn vil flere og flere miljøtyper bli omarbeidet for å legge til et antall habitater.

Disse forandringene vil forbedre luftkvaliteten deres og gjøre at havene deres påny kan gi livsgrunnlag for myldrende fiskepopulasjoner. Dere vil få lære å bruke deres personlige prosessorer til å lage mat eller fornye møblene deres om dere skulle ha lyst til det. Alle disse tallrike forandringene gjør at de Oppstegne Mesterne deres kan belære dere om deres fortid og forberede dere på vår ankomst. Mentorene våre vil, med utgangspunkt i denne kunnskapen, ekspandere den måten dere ser på dere selv, både individuelt og kollektivt.  Det er nødvendig at de globale samfunnene deres gjør en total revurdering av hvordan de opererer. Deres enorme diversitet gir dere anledning til å tenke gjennom på nytt hvordan menneskeheten best kan leve sammen. Dere vil da være i en overgangsfase til en verden som greier å forstå hva som er mulig å oppnå gjennom alle disse forandringene. Dette vil sette dere i stand til å se Gaia som et splittet rike og gjøre det mulig for dere å introdusere Agarthanerne til dette ytre riket. Dette i seg selv er et mektig skritt i riktig retning. Det betyr at alt det nonsens Atlantidene begynte med og som Anunnakiene fortsatte med, endelig kan legges vekk for godt.

Alt dette er del av en prosess som begynte å skje med menneskeheten midt på 1960-tallet. Plutselig begynte unge mennesker å forstå hva Himmelens bud egentlig handlet om. En følelse av at en ny bevissthet ble født bredte seg hos mange av dem. I Amerika ble denne oppvåkningen kjent som «Kjærlighetens Sommer». Denne oppvåkningen ble kortsluttet ved den plutselige introduksjonen av psykedeliske narkotika som ble gjort av mange av guruene i denne bevegelsen. Disse universitets-orienterte guruene greide med stort hell å dreie denne bevissthets-bevegelsen i feil retning og la grunnlaget for en forferdelig æra med narkotikamisbruk. Virkningene av disse stoffene ble raskt nådestøtet for oppvåkningen og den nye bevisstheten. Det var kun Ancharianernes mørke dåder (at de nesten greide å gjøre Solen til en nova, for eksempel ¹) som gjorde at vi fikk lov til å intervenere og hjelpe denne bevissthetsveksten langsomt tilbake på sporet igjen. Og det var vår intervensjon som hjalp til å avverge den neste delen av de mørke herskernes plan, de falske ekstraterrestrielle invasjonene. Dette var ment å være virkemiddelet hvorved en serie massive militære operasjoner skulle fullføre planen om å gjøre menneskeheten på Jordens overflate til slaver for alltid.

Denne plutselig oppblomstringer av aksjoner under falsk flagg gjorde at Himmelen ba oss om å sette i gang en masse-intervensjon mot de mørkes intensjoner.  I 1990 sendte vi en stor vitenskaps- og utforsknings-flåte for å holde overoppsyn med bevissthetsskiftet som Himmelen akkurat hadde satt i gang. Som dere kanskje husker var de påfølgende to og et halvt tiår preget av en rekke begivenheter som vi har beskrevet i mange tidligere rapporter. Dette resulterte i en bratt læringskurve.  Vi organiserte til slutt en del av et Lys-team som med enormt dedikerte innsats i sin tjeneste for Himmelen, greide å sette en endelig stopper for de mørkes mektige plan for å gjøre dere alle til slaver. Denne prosessen ledet til de mørkes siste desperate forsøk, det amerikanske valget i 2016 og deres forsøk, som de nesten lykkes med, på å skape en isnende frykt for krig med atomvåpen. Dette ble det selvfølgelig satt en stopper for ved proklameringen av NESARA Republikken. Denne nye «enheten» kan få orden på valgprosessen og kjøle ned enhver potensiell atomkrig. Dere står nå på terskelen til at alt blir avdekket, en tid med mektig fred og gryningen til en enorm fremgang og velstand for alle! Den gamle virkeligheten er i ferd med å svinne hen og en ny virkelighet er i ferd med å komme solid på plass! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Virkeligheten i deres verden er i ferd med å forandre seg. Vår primære oppgave her er å velsigne alle som gjør fødselen av en ny tidsalder av frihet, fred og velstand mulig. De som så lenge har hatt makten i dette overflateriket blir nå isolert fra dere. Sjelens lange, mørke natt er nesten over! Foran dere ligger en tid hvor dere vil oppfylle deres drømmer og hvor en lang liste av teknologier som har vært holdt skjult for dere, vil komme ut i dagens Lys. Alt dette blir gjennomført på en måte som gjenspeiler Himmelens mildhet og med et virkelig godt monn av Himmelsk nåde. Vi takker inderlig alle som implementerer sine hellige visjoner for å gjøre alt dette mulig.  Vær velsignet og vit i deres hjertes hjerte at en vidunderlig virkelighet av glede og feiring er i ferd med å bli deres! Dere vil om kort tid få møte oss og lære mye om deres opprinnelse og en historie som lenge har vært glemt. Nå i denne tid, ta dere tid til å takke Himmelen og dens mektige instrumenter i denne verden og andre verdener. Dere nærmer dere en frihetens tid. La denne uendelige velstand og fremgang begynne nå!

Vi forbereder oss for øyeblikket til å møte dem Vi, deres Oppstegne Mestere, har kjent i mange tusen år. Sammen med oss har de gitt menneskeheten et tilfluktssted fra de mørke sjelene og tilveiebragt et sted hvor den hellige godhet og nåde kunne tas i bruk. Vi er også takknemlige for at vi alle har blitt gitt et hjem hvor urgamle ritualer lever i beste velgående og som har gitt våre hjerter sann glede og Kjærlighet. Her har vi forberedt vårt oppdrag for å hjelpe dere, og her fant vi dem som, når det blir nødvendig, vil være med å hjelpe oss.  Vi velsigner denne kommende nye æraen for menneskeheten og vit at vi alle snart vil bli gjenforent ved at dette ytre riket vender tilbake til full bevissthet. Da, som Galaktiske Mennesker, vil dere få bevitne gjenforeningen av Inner-Jorden og Ytter-Jorden. Når den tid kommer, vil Himmelen gi oss alle våre nye marsjordrer.

Ta dere tid til å tenke over hva dere har greid å oppnå i Himmelens gode navn. Dere stod fast ved deres visjoner og gav all den energi som krevdes for positivt å forandre dette riket. Dere gode innsats er i ferd med å bli belønnet. Dere blir nå satt fri fra uminnelige tiders gjeldsslaveri og kan nyte livet i frihetens evige Lys. Dere vil også få alt dere trenger for å bli friske og få tilbake deres fulle helse. Dere vil også få evnen til å starte deres egen foryngelsesprosess. Enn videre vil dere alle ha alt dere trenger for fremgang og velstand, samt denne ekstraordinære ressursen til å oppfylle deres drømmer. For alt dette velsigner vi dere og ønsker det beste for dere alle.  For lenge, lenge siden ble vi skapt av Himmelen for mildne de sørgelige og dystre slagene dere daglig ble tildelt av de mørkes lakeier. Nå er dette oppdraget i ferd med å gå over til et nytt et. Vår oppgave nå blir å overvåke prosessen som vil bringe dere tilbake til full bevissthet. Denne tiden vil i sannhet flomme over av glede og gjøre at vi med letthet kan kommunisere med hver og en av dere! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår nådefylte oppgave. Vi har presentert disse rapportene for å gi dere en bedre forståelse av på hvilken måte denne verden er i ferd med å forvandles.  Når dere har fått ett blikk inn i det nye riket, gled dere over hva som bryter frem over alt omkring dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser ligger på http://galacticchannelings.com/norske/index.html

¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.


esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions