Followers

onsdag 19. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 18. april, 2017Sheldan Nidle 18. april, 2017
6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! De siste oppgavene er nesten fullført. Etter hvert som utleveringene skrider frem, utfører hvert nivå en sjekk og med stor tilfredshet løfter de sine overføringer til neste sikkerhetspunkt. Denne operasjonen vil fortsette helt til alle som fortjener det har blitt betalt.  Når dere betrakter disse hendelsene, ser dere raskt hvordan de bringer oss stadig nærmere nye regjeringer, nye friheter og en overveldende velstand for alle. Det gjør det også mulig for de mørke å velge hvordan de vil fylle sine siste dager som dem som har det siste ord i denne frykt-fylte virkeligheten.

Lyset ønsker med glede de mørke lakeienes kommende død velkommen. For lenge, lenge siden, da Anunnakiene først tok makten, var de mørke forandringene tilsynelatende langt unna. Midt oppi dette mørke interregnum var Himmelen allerede langsomt begynt å plante frøene for et nytt rike. Til tross for dette, har de påfølgende 13 årtusenene vært i stand til å påvirke dere alvorlig. De etterlot dere med en stikkende følelse av at alt ikke var som det skulle og at det nærmest måtte et under til for å bringe ting i balanse igjen. Og det er noe slikt som for øyeblikket er i ferd med å skje.

En mektig koalisjon av Lyset har slått gjennom og en helt ny virkelighet er for øyeblikket i ferd med å dannes rundt dere. Dette nye riket vil forvise de mørke og deres onde metoder. De gamle livsomstendighetene vil bli forvandlet og det dere brenner aller mest for vil bli en dagligdags realitet.  Vi ber dere om fortsatt tålmodighet. Tiden for Himmelens glede er nå i ferd med å bli gjort klar, slik at den kan bli deres mest vidunderlige serie av evig gledesfylte hendelser. Nøkkelen er å holde fokus og vite innerst inne at undrene virkelig er rett forestående. Hosanna! Hosanna!

Vi kom hit for bortimot to tiår siden, vel vitende om at dette oppdraget ville bli vanskelig. Det har det også vist seg å være, men dere kan være forsikret om at Himmelens forandringer for dette riket virkelig står for døren. La ikke kaoset som følger med forandringer bekymre dere. Dette er faktisk den turbulens som disse store forvandlingene til tider krever.  Fortsett å ha tillit og vit i deres indre at øyeblikket for deres triumf er nær. Og dessuten er vi alle her for å hjelpe dere å nå deres skjebnebestemte suksess. Disse tider er i sannhet i forandring!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres storslåtte visjoner er til god hjelp for oss med å bringe inn et nytt rike som vil være fylt av fred, velstand for alle og Kjærlighet. Dette jordiske riket vil sette dere i stand til å slippe løs alle de vidunderlige, lidenskapelige drømmene deres som er basis for deres kollektive visjoner. Vær rede for det som er svært nær å bli til virkelighet.  Som vi tidligere har slått fast, tillot Himmelen de mørke å tro at de raskt ville være i stand til å gjennomføre sin ødeleggende katastrofe. Dette er, selvfølgelig, ikke tilfellet. Velsignete omstendigheter har ført til deres fall, og et vidunderlig rike er i ferd med å manifestere over alt omkring dere.

Det er nødvendig at vi kollektivt holder denne vidunderlige visjonen av en nytt rike av velstand og uavhengighet for alle. Vi er meget vel kjent med hvor frustrerende denne operasjonen har vært.  Ikke desto mindre er dette noe dere alle på så strålende vis har bidratt til. Vi berømmer dere for hva dere har hjulpet oss å skape. Denne begivenheten er skapt gjennom en felles innsats fra dere og Himmelen. Vi velsigner dere for denne suksessen som dere har ventet altfor lenge på. Dere har virkelig fått Himmelen og Jorden til å rødme av fryd over den fantastiske måten dere har greid å gjennomføre dette på. Et gigantisk Halleluja for deres fantastiske innsats!

Det som nå er klart til å skje er et siste sett av velrettede slag som vil være til ære for den modige og storslåtte innsatsen til de av Lyset som har gjort alt dette guddommelig mulig. Vi ønsker å takke alle dem som har gjennomført alle de ting som om kort tid vil gjøre NESARA Republikken mulig med alt det dette betyr for menneskeheten og for denne aldeles vidunderlige Kloden, Gaia og hennes himmelske Åndelige Hierarki. La oss avslutte med full anerkjennelse og stor takk til alle for deres gode arbeid!

I dag fortsatte vi med en forkortet versjon. Vi har til hensikt å fortsette inntil alt er satt i orden og dere fritt kan boltre dere i den Kjærlighet og det Lyset dere så himmelsk fortjener. Mange velfortjente begivenheter er nær. Vær rede til å ta imot alt som nå begynner å manifestere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn041817.htm
Oversetter: Leif

onsdag 12. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 11. april, 201711 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! Galskapen i denne merkverdige virkeligheten fortsetter å frembringe stadig nye fortolkninger av hvordan denne verden funksjonerer. Dette gjør oss perplekse og vi strever for å forstå det hele. Av den grunn befinner vi oss for øyeblikket i en “på vent” situasjon, men like fullt er vi i sluttfasen med å muliggjøre den forutsagte gjennomføringen av RV’en og sluttstreken for USA, Inc. Dette riket vrimler av snublefeller og fallgroper, men på et eller annet vis blir de likevel til velsignelser som bringer alt fremover. Vi forventer om kort tid å høre at utbetalingene som dere så lenge har ventet på, omsider har startet.  De som har det overordnete ansvaret for denne oppgaven insisterer på at dette rikets fullstendige villfarne tilstand ikke skal få stikke kjepper i hjulene for dette svært forsinkete øyeblikket.  Vi venter å høre gode nyheter og vite at noe stort er nær ved å skje.  Denne siste delen av deres lange reise blir stadig svertet av de utspekulerte lureriene og triksene til den antatt hjelpeløse mørke kabalen.  Vi kan ikke annet enn å le av det de har klokketro på. Vår overbevisning er at et omfattende sett av mirakler er i ferd med å senke seg ned over verden og forandre alt.

Vi har observert denne kollektive galskapen i de tiste tiårene og det er vanskelig å engasjere seg formelt i den. Dette riket synes å være som en moderne “Alice i Eventyrland” virkelighet hvor alt som synes å være virkelig ikke er det, og at det som er fullstendig latterlig plutselig synes å være det eneste sanne. Dere har dem som sitter ved makten som opptrer på helt surrealistisk vis. Og på samme tid synes det som om det som er umulig er den eneste rette vei. Til tross for dette skjer det virkelig ting i denne kaotiske opp-ned verdenen.  Det er ikke til å undres over at vi i fortiden har holdt oss unna slike uferdige verdener. Til tross for dette er vi like fullt hundre prosent dedikert på å gjøre de rette ting for å gjøre det mulig for dette riket å vokse bevissthetsmessig og løse sine nåværende vanskeligheter. Vi ser at de som har fått ansvaret for å skape denne nye verdenen er svært nær å sette i gang sine sårt tiltrengte aksjoner. Det er dette som gir oss følelsen av at noe aldeles vidunderlig er i ferd med å skje!

De hvis liv er tett sammenflettet med denne hellige prosessen, forstår hvor dypt skapelsen av den nye verden er i ferd med å bli fullført, til tross for at alt synes å være helt på avveie akkurat nå. Noe virkelig vidunderlig er i ferd med å bli født. Det begynner å gå opp for de mørke at denne gamle virkeligheten er slutt og at det i dens sted er en nye en som i den nærmeste fremtid vil gi dette riket to ting i gave. Den første er den nye velstanden for alle og dens guddommelige følgesvenn, fremveksten av en mer bevisst menneskehet. For det andre er det en stadig voksende kraft i dette riket som til slutt vil forføre og deretter virkelig knuse de mørke og deres ondsinnete arbeidsmetoder. I kjølvannet av dette vil komme et enormt løft i energiene som vil etablere Lyset og dets sanne Kjærlighet, Rettskaffenhetens vei. Vær klar over dette og vit i deres indre Hjerte at denne nåværende hengemyra av tøv og nonsens bærer i seg frøene til en ny vidunderlig virkelighet. Dere har vandret i en tilsynelatende evighet for å nå frem til dette punktet. Vær hele tiden våken for at denne nye, hellige kraften tar stadig klarere form og vil løfte den jordiske menneskeheten til sitt skjebnebestemte mål i himmelsk stråleglans.
Denne forvandlingen av virkeligheten vil gjøre slutt på den nåværende stinkende sumpgassen av håpløshet og erstatte den med frihet som inneholder Suverenitet og alt som trengs for å oppfylle deres indre, dyptfølte lengsel etter Kjærlighet, Lys og Glede.  Det er denne paletten av storslagne ting som vil bli den nye republikken og dens spesielle form for himmelske ledelsesmåter. Den hellige kraften bak alt dette vokser kontinuerlig og står helt på terskelen til å forvandle deres nåværende helt unødvendige lidelse. Tro derfor ikke at de nåværende svært usunne tilstandene er permanente. De mørke og deres tallrike regimenter vil bli feid vekk. Vi ønsker velkommen begynnelsen på vår tid sammen med dere! Dette vil gjøre det mulig for dere å delta sammen med alle Lysets styrker. Dere vil da begynne deres tid med Himmelen på Jorden. Alle undere vil da bli det normale. Halleluja! Halleluja!
  
Hurra! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer fylte av glede, hvilket simpelthen er en anerkjennelse av hvor vidunderlig dere vokser og forbereder dere til en ny virkelighet. Dette riket, som for øyeblikket er under utforming, vil snart bli Velsignet av Himmelen og derfor i stand til, i det rette øyeblikket, på magisk vis, å manifestere.  Vår store operasjon dreier seg om å forberede disse tingene og forberede oss selv for manifestasjonen av denne indre storslagenhet! La dere ikke frustrere, velsignete Sjeler! Dette nye riket vil stige frem av den nåværende stinkende disen i dette riket av misplasserte drømmer. Dere er skjebnebestemt til snart å se disse undrene og en ny virkelighet stige frem. Vi ser tydelig hvordan dere så lett mistolker fremveksten av det gode med noe som er dårlig.  Vi forstår hvorfor Himmelen har forkledt alt som skjer på denne måten og at det gjør dere forvirret midt oppi denne helt spesielt planlagte gåten. Denne prosessen er nå i ferd med å løse seg opp og bli til noe dere kan se med større klarhet.

Denne prosessen er en måte å gjøre det mulig for dere å se ting på en måte som dere setter mye større pris på. Den er noe som vil forandre måten deres bevissthet vokser på. I denne nye bevisstheten vil dere se oss klarere og bedre forstå hvordan det var nødvendig at alt dette skjedde. Det er som oftest ikke lett å se alt det dere har pleid å tro på nye måter. Vi også sto overfor denne utfordringen da vi begynte vår egen trening for å bli gode og pålitelige Oppstegne Mestere. Det er når det skjenkes fra disse flaskene med nye måter å se ting på, at dere vil begynne å reorganisere deres gamle virkeligheter. Det er ved å gjøre dette regelmessig at dere lærer å se ting på en annen måte. Dere har alle lært svært raskt om den mektige kraften deres felles visjon har. Nå skal dere vise dere selv det neste steget, gjennom å nok en gang å bekrefte nye oppfatninger med disse aldeles strålende visjonene. Denne reorganiseringen av alt dere tidligere har trodd på til helt nye måter å se ting på, er helt avgjørende for hva dere deretter skal gjøre.

Tenk på denne nye veksten som en ny vei til å forstå helt og fullt hvem dere egentlig er og hvorfor dere er her nå. Det kan være vanskelig, og som vi tidligere har sagt, ganske forvirrende. La disse kommende tider være en slags målestokk for hva som ligger foran dere. Bruk disse læringsmulighetene til å bedre forstå hva det er Himmelen virkelig har i sinne. Straks dere forstår dette inni dere, vil den merkelig, illeluktende disen som omgir dere, plutselig gi mening.  Følgelig er det viktig å beholde roen og ikke streve altfor hardt å forstå alt det som skjer. Når det rette øyeblikket kommer, vil de skjulte sannheter med ett bli klinkende klare. Alt vil komme til syne og alle de nåværende stressfaktorer vil forsvinne. I dette klarhetens øyeblikk vil dere omsider forstå hvorfor alt dette skjedde på sitt eget guddommelige vis. Himmelens metoder kan til tider virke forvirrende. Imidlertid vil alt bli gnistrende klart når det rette øyeblikket kommer.

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter.  Det er vår intensjon å fortsette med disse inntil Ånden og den Galaktiske Føderasjonen åpent ankommer på scenen. Denne så løfterike tiden kommer nærmere for hver dag som går! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn041117.htm
Oversetter: Leifonsdag 5. april 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 4. april, 2016Sheldan Nidle 4. april, 2016
13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! På grunn av nødvendighetene av å manifestere en ny de jure regjering som vil funksjonere helt og holdent i samsvar med NESARA, er det en enorm mengde med amerikanske pengesedler involvert i de første utbetalingene. Følgelig ble det besluttet å flytte NESARA Republikkens Finansdepartement i Vesten. Denne prosessen vil gjøre det mulig for et antall fremtidige utbetalinger å skje mer effektivt enn det i utgangspunktet ble forventet.  Det enorme omfanget av disse innledende utbetalingene indikerer at dette formelt vil implodere det gamle, illegale USA, Inc.  Det er antatt at denne operasjonene også vil bety at regjeringen i Washington til slutt vil opphøre å eksistere, og også vil signalisere en endelig slutt på alle de vanlige skitne triksene som for øyeblikket er den daglige norm. De som har påtatt seg oppgaven å utforme den nye NESARA regjeringen er nå travelt beskjeftiget med å etablere et antall prosedyrer som vil prege Republikkens første offisielle dager. Planen er at denne begivenheten gir den nødvendige startgnisten til andre, slik at denne kloden kan forvandles fra å befinne seg på randen av krig til en lang æra av fred og velstand for alle. Det vil også være det formelle signalet om at det globale gjeldsslaveriet er over.

Denne spesielle prosessen er designet til å forvandle alle mennesker til frie, uavhengige, velstående medlemmer av denne nye globale ordningen. Den nye de jure regjeringen i USA og dens mange søsternasjoner vil gjenoppta sin rolle som legal og høyst velkommen leder i denne nye virkeligheten.  Denne realiteten vil åpne veien for frigivelse av en rekke utrolige innretninger som formelt har vært holdt hemmelig for dere under dekke av “rikets sikkerhet”. Disse innretningene er øremerket for å kurere en hærskare av de lidelser og skavanker som har plaget menneskeheten siden Atlantis’ fall.  I tillegg vil en flodbølge av informasjon om deres glemte historie bli avdekket og drøftet med de Oppstegne Mesterne. Menneskeheten vil få tilgang til visdom som tidligere har blitt dem fornektet. Ved å ta i bruk denne kunnskapen og tidligere hemmeligholdte teknologier, vil dere få oppleve mirakler - å bli befridd fra sykdommenes svøpe og oppdage hvordan en vidunderlig foryngelsesprosess kan tas i bruk for hver enkelt av dere. Det vil i sannhet bli en mirakuløs tid for dere alle!

Denne kommende tiden bærer løfte i seg om at dere går inn i en æra hvor kontakt med oss i den Galaktiske Føderasjonene og fra Inner-Jorden blir mulig. Denne første kontakt operasjonene er noe vi har arbeidet mot siden vi først kom hit i begynnelsen av 1990-årene. Den mørke Anchara-alliansen hadde prøvd å sabotere vårt arbeid ved å skape forhold i deres Sol, som gjorde et Nova-fenomen mulig.¹ Himmelen hadde informert oss om hva de holdt på med og vi rettet opp dette temmelig raskt. Dette gjorde det uhyre tydelig for oss hvor viktig denne illegale prosedyren var for dem.  Vi omorganiserte raskt våre vitenskaps- og utforsknings oppdrag og sendte en liten operativ enhet hit for å overvåke Solen deres. Dette midlertidige oppdraget hadde på slutten av 1980-årene utviklet seg til et forsvars-oppdrag som satte en stopper for deres innsats for å hjelpe Jordens mørke kabal å iscenesette en rekke “invasjoner”, som derfor mislyktes. Disse iherdige forsøkene fra de mørkes side, ledet på Himmelens vegne, til vårt første kontakt oppdrag. Dette oppdraget har utviklet seg gjennom de siste tiårene frem til dagens situasjon.  Vi overvåker nå nøye deres transisjon til Lyset og full bevissthet.

Dette nåværende oppdraget har i sin tur skapt behovet for våre mentorer, sammen med Agarthanerne, å skape de levende Krystall Lys Kamrene som vil forvandle dere til Galaktiske Mennesker.  Vi har funnet ut at denne prosessen krever en stødig og nøye kalkulert prosesshastighet for å sikre at den lykkes. Gjennom kontaktpersonellet vårt har vi også oppdaget mye om deres varierte kulturer, tro og oppfatninger.  Vi finner det svært interessant å lære hvordan de mørke forvrengte virkeligheten deres etter sine egne behov. Vi er lykkelige over at de som arbeider for å forandre dette riket nå har godtatt oss helt og fullt. Vi forstår hvor vanskelig det har vært, fra begynnelsen av, og gi oss innpass i deres allerede svært ulike miks. Vi er på samme måte lykkelige over at deres lange kamp mot mørket har blitt godt hjulpet av vår innsats.  Summa summarum befinner dere dere temmelig nær fullstendig seier over den mørke kabalen og dens mange avskyelige planer om å gjøre dere til sine slaver for evig tid. Vi er rede til, når det rette øyeblikket kommer, å ønske dere velkommen som en ny stjernenasjon inn i den Galaktiske Føderasjonen. Denne begivenheten er ment å følge etter deres transformasjon til Galaktiske Mennesker og terra-formingen² av alle vannplanetene i deres nye stjernenasjon.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av hvordan våre hellige hemmelige samfunn raskt gjør det mulig for Lyset å oppnå sin aller største seier.  Det sett av undere som skjer i disse dager er resultatet av en spesiell felle som ble lagt for å få kabalen til å tro at de var i ferd med å vinne. Faktum er at for oss ble denne motbydelige regjeringen en kontinuerlig “sting operasjon” for å avsløre deres fullstendig absurde overbevisning om at USA, Inc. skulle overleve. Denne pågående sting operasjonen har til hensikt å frembringe de beviser som kreves for å arrestere og isolere hele kabalen og deres lakeier på de høyere nivåer. Vi fortsetter å være svært takknemlige for at dere opprettholder deres visjoner og således gjør det mulig for Himmelen å fullføre dette på en ordentlig måte, i det rette øyeblikk.  Til tross for de mange nødvendige forsinkelsene, har dere på vidunderlig vis opprettholdt deres kollektive visjoner. Dette gjør det nå mulig for Himmelen å levere en mektig gave i form av et nytt rike med velstand og fremgang for alle. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vi er takknemlige for deres visjoner og deres vidunderlige støtte. Vi startet alle på dette særdeles vanskelige eventyret sammen. Dette vidunderlige kollektivet som vi i felleskap har skapt, kan være forsikret om at dets dypeste drømmer om fred, velstand, fremgang, frihet og uavhengighet er i ferd med å bli innfridd. Denne manifesteringen av NESARA og alt som følger med den, er deres.  Vi ser frem til å observere hver eneste en av dere oppfylle deres aller mest dyptfølte drømmer. Vi ser også tydelig at denne himmelske gaven kommer som resultatet av et vellykket gjennomført prosjekt.  Himmelen forsto til fulle hvor vanskelig det har vært å forvandle denne globale virkeligheten. Himmelen merket seg også på hvilken måte denne storslagne oppgaven kunne la seg gjøre. Vi takker dere for deres felles fokus og deres evne til å overvinne de mange frustrasjoner.  Vi ber dere simpelthen å benytte den kunnskapen dere har ervervet i mellomtiden til å hjelpe dere å ha en enda mer gledesstrålende feiring! Halleluja! Halleluja!

Vi vil avslutte med å takke det globale kollektive for hva deres visjoner har avstedkommet. Denne rekken av edle handlinger har gjort mulig det som nå er i ferd med å skje. La denne mektige overraskelsen tjene som et vitnesbyrd på deres stadig økende potensial. Når vi nå er vitne til deres mektige handlinger av vennlighet og nåde, minnes vi hvor hovmodige de tidligere herskerne over denne virkeligheten var.  Nå må de sitte og se på hvordan de som de så grundig undervurderte legger alle planene deres i grus. Vi er evig takknemlige for dere utholdenhet tross all motgang og deres vidunderlige evne til å vokse og utvikle dere!  Vi la ut på denne farlige reisen sammen. Det syntes som om dens utfordringer og nedturer ingen ende hadde. Himmelen har måttet hjelpe oss mange ganger i løpet av denne lange reisen. Til tross for alt har vi overlevd og kan fortelle en aldeles storslagen historie. Vi sender dere mengder av gratulasjoner for en godt utført jobb. I denne forbindelse, et meget velfortjent budskap av glede og deres elegante seier!

I dag har vi påny fokusert på hva som foregår på denne underskjønne blågrønne kloden.  Mye ligger klart til å bli til virkelighet. Benytt denne tiden til å forberede dere til en særdeles gledesfylt og utrolig ferd videre. Som det gamle ordtaket sier: «Det beste ligger fortsatt foran dere!» Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Kilde: http://www.paoweb.com/sn040417.htm
Oversetter: Leif


¹) Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år.


²)Terraforming er en prosess som sannsynligvis ikke blir nødvendig på mange år framover. Begrepet er brukt av fantasy- og sciencefictionforfattere om prosessen som kan bli nødvendig for å omforme en fremmed planet til noe mennesker kan leve på. For den Galaktiske Føderasjonen er det å tilrettelegge og pleie en planet slik at den egner seg til bosettelse en gammel kunnskap. Mars og Pax ble ødelagt under de inter-galaktiske krigene, men vil bli restaurert (terra-formet) til sin opprinnelige vann-planet tilstand, slik at de pånytt blir beboelige for mennesker. Ditto med Venus.

onsdag 22. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 21. mars, 2017

Sheldan Nidle 21. mars, 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban
Dratzo! Det er en underlig stillhet som synes å gjennomsyre alt. Nattens kjeltringer, kabalen, innser at den nåværende perioden av intethet indikerer hvordan kabalen, til en viss grad, fortsatt kan ha kontroll over det som skjer. Følgelig overvåker de Eldre meget omhyggelig tempoet i forandringene. Vårt kontaktpersonell rapporterer at prosessen med å sette i gang massive arrestasjoner på det nærmeste er fullført. Den sittende Amerikanske de facto regjeringen er fullt klar over sine nåværende svakheter og mangler. Slutten nærmer etter hvert som det sittende regimet tydelig fremviser den tomhet som i stor grad har karakterisert deres offentlige aktiviteter. Lyset forbereder seg, som tidligere nevnt, på gjennombrudd når det rette øyeblikket kommer. Og som vanlig sprekker bobler kontinuerlig rett under overflaten. De ulike elementene i denne besynderlige virkeligheten er fortsatt like usammenhengende som før. Som om en merkelig sykdom dominerer denne tiden. Alt dette er skjebnebestemt å ikke vare stort lenger. De mørke er i ferd med begynne å merke en uvanlig rytme som vi akkurat har installert under føttene på dem. Alt er i samsvar med Himmelens tidsskjema og noe kabalen ikke lenger kan ignorere.

Dere befinner dere i en tid som fortsatt ikke er synkron med virkeligheten. Den underliggende basale rytmen er i ferd med å nå sin nødvendige styrke i et tempo fastsatt av Himmelen. Dette underjordiske elementet er designet til å svekke og forstyrre hvordan dette riket fungerer. Over denne relative roen eksisterer kabalens frustrerte og desperate arbeidsmåter. Disse kaotiske tonene vil om kort tid legge alle de seiere kabalen innbilte seg de hadde oppnådd, i grus. En slags bisarr konsert gjør det umulig for de mørke å gjennomføre det de nå foreslår. Lysets styrker venter derfor på at det rette øyeblikket kommer for dem å tre frem og raskt oppløse den nåværende situasjonen som fortsatt preger de siste gjenværende biter av den gamle virkeligheten. Følgelig er det viktig at dere husker på at det dere ser fremfor dere ikke kan vare mye lenger. Den mørke kabalen innser, som vi tidligere har påpekt, hvor idiotisk de har oppført seg. Like fullt er det meget uheldig at ting har blitt forsinket fordi kabalen har fortsatt med sitt tåpelige spill. Lyset er langsomt i ferd med å rette opp alt dette. Vidunderlige ting ligger rett foran dere.

Det som for øyeblikket skjer på kloden er et tegn på hva som vil komme. Lyset fikk i begynnelsen råd av Himmelen om å vente på det rette øyeblikket for å gå til aksjon. Denne spesielle tiden er nå nesten rett foran oss. De mørke så det slik at da Donald Trump vant presidentvalget, ville ikke det forventede raske fall fra makten skje. Kabalen trodde, som vi tidligere har fastslått, at når Lyset måtte godta den forbløffende eksistensen av USA, Inc. var dette et klart signal om at denne illegale avtalen, som ble påtvunget Amerika i 1871, ville få lov til å gjelde videre. Det de mørke ikke visste er at denne virkeligheten kun er en midlertidig tilstand. Som vi slo fast i tidligere budskap ble dette gjort for å gi de mørke falsk selvtillit. Dette fungerte og i det lange løp har det gjort oppgaven vår mye lettere. Kabalen har nå i virkeligheten lagt løkken rundt sin egen hals. Dette prosjektet har nå kommet mye lenger enn kabalen liker. Frosten har nå i sannhet ødelagt gresskaravlingen! Vi forventer at vi om kort tid kan kunngjøre den del gode nyheter.

Som dere kan se, fungerer planene som skulle få kabalen i fella, helt utmerket. Det sørgelige er hvor mye alle disse tingene har forsinket den uunngåelige seieren. De mørke er omsider knust og deres enorme nettverk av ondskap avslørt slik at alle kan se.  Lyset kan om kort tid fullføre den jobben det har påtatt seg, gjøre det mulig for den nye regjeringen (NESARA-republikken) å proklameres og for gjeldsjubileet å begynne formelt. Hele utrullingen vil skje med forsiktighet. De Eldre har gjort det helt klart akkurat hvor langsomt det hele må skje.  Som vanlig må vi legge inn en formell protest. Vi vet at alle disse begivenhetene kunne har blitt gjennomført i et mye raskere, og like sikkert, tempo. Denne meget forsiktige fremgangsmåten viser tydelig den grad av bekymring de ulike gruppene av Eldre og kongelige har gitt uttrykk for til oss.  Denne dikotomien er raskt i ferd med å forsvinne ettersom en bredere konsensus blir nådd mellom de ulike gruppene. De resultatene vi ser i dag er enda et tegn på at ting generelt er i ferd med å tø opp. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mange gode ting å snakke med dere om. Deres fantastiske visjoner dreier seg fortsatt om opprettholde en positiv konsensus og fortsette å bringe denne virkeligheten fremover.  Til tross for de vanskelighetene som finnes for øyeblikket, er det ingen ting som kan stanse dette. Følgelig ber vi dere fra våre hjerters dyp å ta inn over dere alle de positive dekretene Himmelen har gitt og benytte dem til å bringe dere stadig nærmere denne verdens sanne essenser for Kjærlighet og Lys – slik at de sprer seg over alt på denne hellige kloden. Vi er fortsatt velsignet og beæret av deres vidunderlige reaksjon på det som skjedde for noen få måneder siden.  Det er viktig at dere forstår at et visst resultat var påkrevet for å holde denne magnifikke energien stabil og klar til å ta imot det som deretter ville komme. Tiden er i sannhet kommet for Lyset å manifestere en ny agenda for dette riket. Det har tatt lengre tid enn først planlagt å fullføre de påkrevde aksjonene. Dette forårsaket noen nødvendige forsinkelser, som nå på det nærmeste er over.

Det vi nå har, er en serie med situasjoner som snart vil bli fullført. Vi har samarbeidet med Himmelen med å skape et antall spesielle scenarioer som på dramatisk vis vil forandre dette globale kaoset. En ny organisering av dette overflatesamfunnet er for øyeblikket underveis. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for å forandre hvordan denne klodens regjeringer opererer. For lang, lang tid siden var det klart at denne verden var skjebnebestemt til å møte en del tøffe forhold. Denne perioden, som varte flerfoldige årtusener, nærmer seg nå sin etterlengtede slutt.  De som fortsatt tror på de gamle løsningene vil få seg en mektig overraskelse. Det vil komme nye som vil stanse terrorveldet, som fortsatt synes være fremherskende.  I virkeligheten vil de som nå midlertidig kjører showet, få seg en gedigen overraskelse. En helt ny virkelighet vil manifestere og filleriste «det gamle». La oss velsigne og ønske velkommen denne nye virkeligheten.

Det forekommer sjelden en tid hvor de mørkes planer blir stoppet for alltid og de mange terroriserte mennesker satt fri og på vidunderlig vis åpent støttet av Himmelens mektige tjenere.  Dette, Kjære dere, vil bli en slik tid. Vær evig takknemlige og rede til å gjøre som Himmelen ber dere om.  Spesielle sett av velsignete bud vil bli gjennomført. De mørkes nåværende situasjon vil bli snudd fullstendig på hodet og en ny, mere korrekt orden vil bli gjort gjeldende.  Vi mesterne er fulle av glede over det som er i ferd med å skje. Det har ikke vært lett å måtte se på at de mørke lekte med dere. Alle de mørkes tjenere vil få det de fortjener. Å vite dette kan hjelpe dere å bedre håndtere de frustrasjonene som mange av dere har følt. Derfor ber videre nok en gang om å tolerere denne tidens usikkerhet og vite at den også snart vil være forbi. Himmelen urokkelige hensikt er å forandre dette rikets lik vi har lovet.  Med dette i tankene, vær lykkelige og planlegg å nyte det som vil skje! Hosanna! Hosanna!

I dag utførte vi vår ukentlige rapport. Husk at mye er i ferd med å bli klart til å manifestere. Disse vanskelige tidene er snart over.  Vi ser frem til å se dere alle feire denne nye tidsalderen. Det vil bli en storslagen, magnifikk tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn032117.htm
Oversetter: Leifonsdag 15. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle mini oppdatering 14. mars, 2017


Sheldan Nidle mini oppdatering 14. mars, 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! Ting skrider ikke frem så raskt som det var planlagt. Vi ber dere om å fremvise den ytterste tålmodighet for å minimalisere frustrasjonsnivået. Den Galaktiske Føderasjonens kontakt og kommunikasjons-personell arbeider daglig for å sørge for at alt utfolder seg så nær de forhåndsbestemte datoene som det overhodet er mulig, med Himmelens hjelp. Himmelen forsikrer oss om at alle de nødvendige tiltak blir tatt for å gjøre Revalueringen og NESARA Republikken til virkelighet. Vi blir stadig minnet på at en spesiell dispensasjon er i kraft og at denne meget snart vil muliggjøre arrestasjonen og isoleringen av den mørke kabalens lakeier. Vi nærmer oss også det punkt hvor himmelen kan komme til å autorisere en landing tidligere enn den etter planene skulle has skjedd, for å sikre at alle Himmelens dekreter blir utført til punkt og prikke. Den grad av forsinkelse som nå skjer i deres overflateverden er det siste man ønsket seg akkurat nå. Hele infrastrukturen som kreves for å gjennomføre et antall dekreter fra Himmelen, er usedvanlig kompleks. Det er ikke utenkelig at dere vil ha behov for en type intervensjon fra Himmelen for å sørge for at en del nøkkel-kunngjøringer faktisk blir gjort. Vi står klare til å gjør dette dersom Himmelen gir dekret om det. Vi vil snakke med dere neste uke når vi antar at en del fantastiske fremskritt virkelig vil være mulige. Over og ut til da.


 Oversetter:Leif

onsdag 8. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 7. mars, 2017Sheldan Nidle 7. mars, 2017
3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Alt går ekstremt bra. De mørke er nærmest i granatsjokk og det er helt åpenbart at den seieren de trodde de hadde oppnådd, nå svinner hurtig. De mørke raser nå desperat omkring, men helt forgjeves, for å prøve å redde det lille de fortsatt har av pengemidler. Det er som om en plutselig sprut av syre helt uventet ble tilført blandingen. US Incorporated¹ er i ferd med å gå i oppløsning etter hvert som det blir krystallklart at den nye NESARA Republikken igjen ligger i horisonten for hele verden. Den mørke kabalen kan nå se den uunngåelige skriften på veggen. Deres gamle herskemåter har fått det endelige nådestøtet og den gamle garden må nå bare vente på sin svært forsinkete straff. Den sanne Amerikanske Grunnloven, med mange helt nødvendige revisjoner, vil om kort tid komme frem igjen og Kongressen og resten av de mørkes regime vil være over for alltid. Den nye politikken til den nye lovlige regjeringen vil snart bli en del av hverdagen. Denne kloden har ventet lenge på det som nå raskt er i ferd med å skje. Dette er et prosjekt Lyset har ventet lenge på. Dere er i ferd med å få tilbake deres frihet og oppleve begynnelsen på deres nye velstand.

Denne prosessen krevde en varsom og forsiktig fremgangsmåte. De mørke har blitt lullet inn i en tro på at de på et eller annet vis skulle kunne fortsette sin galskap.  Våre styrker har vært veiledet av en gruppe vidunderlige og dedikerte individer, hvis magi om kort tid vil bli applaudert av hele verden. Det de har gjort er virkelig mirakuløst. Det er ikke lett å velte et finans- og politisk system som har grodd fullstendig fast gjennom to årtusener. Dette systemet er nå inne i den avsluttende prosessen med å bli erstattet. Lysets soldater har utført en virkelig forbløffende bragd. Vi må virkelig rose deres innsats så vel som deres utrolige tålmodighet. Vi står nå foran å bevitne et aldeles vidunderlig kvantesprang i deres bevissthet. Dette vil sette dere i stand til å ta et kjempesteg i retning av kontakt.  Dette er et faktum som gjør oss lykkelige over det dere har fått til. Dere har greid å skape et scenario som gjør det mulig, ikke bare for en ny virkelighet å dannes, men i tillegg å skissere hvordan dere vil utforme denne nye verdenen deres. Dette riket vil ha alt det som skal til for å bygge opp en ny og himmelsk epoke.

Denne forandringsprosessen har tatt svært lang tid å gjøre virkelighet av. Et nøkkelpunkt var at den endelige proklamasjonen måtte være i stand til å hanke inn lakeiene og vennene deres. Det var det at den gamle virkeligheten fikk fortsette som før, som til å begynne med forvirret Lysets krigere. Bekymringen var at denne strategien baserte seg på troen om at de mørke hadde vunnet sin lille, men likevel signifikante seier. De mørke svelget dette som et faktum og begynte å bruke sine høyeste representanter i USA, Inc. for å bygge opp igjen sitt parti etter nederlaget. Men det sanne faktum i alt dette var at USA, Inc. var et ikke-faktum. Det var allerede dødt og på det rette øyeblikk ville det bli plassert på historiens enorme søppeldynge. Denne sannheten er nå i ferd med å bli faktum nå som Finansdepartementets nye pengesedler og Revalueringen er på vei til å rulles ut. Som man håpet på, fører denne prosessen nå til massearrester og den nye NESARA-regjeringen som nå vil bli født. Amerika var klare til å lede verden gjennom en stille revolusjon. Dette har muliggjort manifesteringen av en verden som Himmelen så lenge har lovet. Dette mirakelet er nå fullt i gang og vil lede til deres frihet og velstand for alle.

Etter hvert som alt dette skrider fremover vil dere komme til å se mange nødvendige forandringer. Disse forandringene skal gjøre det mulig for bevisstheten deres å fortsette å ekspandere og øke tempoet på deres reise mot full bevissthet. Det er denne prosessen som er nøkkelelementet i fremveksten av deres nye virkelighet. Vi har full oversikt over hvordan alt dette utspiller seg. Vi innser at avsløring av vår eksistens og nærvær er noe som må tas tak i nå.  De gamle regjeringene gjorde alt de kunne for å opprettholde en besynderlig tro om at UFOer ikke eksisterer. Dette vil det nå bli en slutt på og sannheten om at dere ikke er alene må bli kjent for dere alle. I tillegg er det nødvendig at det kommer en rekke kunngjøringer som gjør det mulig for oss å henvende oss direkte til dere. I disse kommunikasjonene har vi til hensikt å forklare hvem vi virkelig er og hvorfor vi ble bedt av Himmelen om å skape et monitor-system for bedre å kunne forberede dere til full bevissthet. Dere trenger en serie med arbeidsmetoder for å se og forstå de tidligere livene deres med begrenset bevissthet. Denne prosessen er av vesentlig betydning for at dere skal kunne tilpasse dere de fysiske forandringene som dere snart vil stå overfor.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å hjelpe dere å bedre forstå hva som nå holder på å skje med dere.  Gjennom det siste halvannet tiår har dere blitt utsatt for en hel rekke subtile forandringer som vi generelt kaller oppstignings-symptomer.² Disse forandringene som Himmelen gjennomfører, er en av de mange måtene kroppen, sinnet og Ånden deres blir gjort klare for en mektig bevissthetsforandring. Disse forandringene vil om kort tid nå et punkt hvor mer fyllestgjørende forklaringer er påkrevd. Det er da vår avgjørende belæringer kreves. Fremveksten av nye regjeringer er et ledd i å legge til rette for dette. Vi forventer at dere, så snart dere er utrustet med sannhet bak deres fortidige historie, vil være bedre forberedt til å godta hvorfor dette er den rette tiden for omfattende endringer i denne virkeligheten. Dere vil plutselig få lære om Agartha og hvorfor dere først kom hit for omtrent 900.000 år siden. Alle de erindringer dere har mistet vil bli gjenvunnet og forklart. 

Kjære Hjerter, vi vet at denne visdommen kun er starten på å lære om dere selv som folk og som Gaias menneskelige voktere. Denne prosessen er nødvendig å gjennomdrøfte med mentorene deres ettersom dere vil trenge kunnskap om hvordan dette først skjedde.  Det som ligger foran dere er en storslagen periode som kan hjelpe dere å forstå deres sanne relasjon til Gaia og hennes fantastiske økosystemer. Deres positive intensjoner og dype støtte til denne guddommelige prosessen gjør alt dette mulig. Dere har på vidunderlig vis greid å forandre hvordan dere reagerer på den mørke kabalens manipulasjoner. Disse forandringene har gjort det mulig for oss å ta mange nødvendige steg fremover. Vi takker dere alle for det dere er i ferd med å oppnå.  Denne utviklingen er enda et tegn på hvorfor Himmelen besluttet at denne guddommelige prosessen nå var mulig å gjennomføre. Dette bringer oss frem til i dag. Dette er i sannhet en tid for at velsignete begivenheter kan skje!

Dette er øyeblikket hvor menneskeheten kommer sammen med Himmelen igjen for å gjenoppta sin hellige og storslagne oppgave. Når dere igjen blir fullt bevisste kan dere ta alt dette inn på en vidunderlig, guddommelig måte. Da vil dere kunne forstå hvorfor Himmelen gav oss en frontrolle og skapte en spesiell kjerne av Vesener for å Elske og assistere dere. I denne nye bevisstheten vil vårt oppdrag bli reorganisert etter Himmelens anvisninger. Vi vil da få i oppgave å ha det overordnete ansvaret for oppdrag gitt ved dekreter fra Himmelen. Denne prosessen er noe dere vil bli intenst klar over. Denne prosessen vil være når vårt nye galaktiske samfunn blir dannet og tatt i bruk.  Hvordan alt dette skal fungere er noe vi vil komme til å dele med dere, sammen med mentorene deres. Denne kommende tiden vil bringe oss enorm glede. Det betyr at vi fullt ut kan tilpasse oss en helt ny rekke av oppgaver, med å reformere ikke bare dere, men hele Himmelen og Gaia. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi står på terskelen til forandringer som vil påvirke ikke bare disse rapportene, men i tillegg hvordan dere må forholde dere til mange nye ting som er i utvikling. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Kilde: 
http://www.paoweb.com/sn030717.htm
Oversetter: Leif

For dem som vil vite litt mer om Sheldan Nidle, så kan man lese mere her (engelsk): eller på Sheldan Nidles egen hjemmesidehttp://www.paoweb.com/bio.htm

¹ US Incorporated eller USA, Inc. er den illegale regjeringen som har styrt USA som en korporasjon i flere hundre år. Den er eid av utenlandske forretningsinteresser og drives som en profittbedrift. Det ligger en lang historie bak dette, som på sett og vis begynte kort etter den amerikanske borgerkrigen, da den amerikanske grunnloven ble endret subtilt. Det store “kuppet” skjedde da president Woodrow Wilson godkjente opprettelsen av Federal Reserve Bank I 1913. Da ble all pengemakt i USA overført til 13 private bankfamilier. Etter det har “makten bak makten” bare vokst og spredd seg gjennom hele verden i form av det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken m.fl., som er rene instrumenter for å tjene makteliten i USA, som ofte kalles den mørke kabalen. Sittende regjering i USA er kun en fasade for å forlede folket til å tro at de lever i et demokrati og dekke over det som egentligskjer. Det er denne regjeringen som skal “legges på historiens søppelfylling” og da kan den sanne Republikken gjenopprettes, tuftet på Grunnloven slik den egentlig var, pluss NESARA-lovgivningen som er en fullkomment hederlig og rettferdig juridisk ramme for all økonomisk virksomhet både nasjonalt, internasjonalt og privat. Når den nye Republikken og NESARA er på plass i USA, kan alle andre verdens land frigjøres fra Federal Reserve Systemets blekksprutarmer og ta i bruk GESARA, som er den Globale NESARA. Historien er mye mer komplisert, men dette gir et slags bilde på bakgrunnen for det Sheldan Nidle snakker om mht den nye Republikke og NESARA.


² Oppstigningssymptomer er kroppslige symptomer som er et resultat av at kroppen hele tiden må tilpasse seg nye og høyere energier og forberede oss på stadig økning av vibrasjonene. Disse arter seg ulik for ulike mennesker, men typisk er uvanlig hodepine, synsforstyrrelser, uvanlig søvnbehov eller søvnløshet, verking på uvanlige steder i kropp og ledd mm. Disse er forbigående og legene kan som regel ikke finne noen forklaring på dem. Vi blir kort og godt «ombygd» i infinitesimale steg for å kunne stige opp i kroppen vår.

onsdag 8. februar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 7. februar, 2017


Sheldan Nidle 7. februar, 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mye har forandret seg siden sist vi var i kontakt med dere. På slutten av det forrige Gregorianske året ble det oppnådd en ny enighet med hensyn til hvordan den nye maktstrukturen skal utformes. Som dere husker hang da den mørke kabalen i en tynn tråd. Det så da ut som om et nytt bank- og finanssystem var på terskelen til full etterlevelse og at en massiv nyfastsettelse av verdens valutaer sto rett for døren. Dette har siden blitt satt lite grann på vent. Dette impliserer rett og slett at tiden er inne for å sette i gang en aksjon for å «riste kabalen ut av sine hjemmesteder». Nøkkelelementet står fortsatt fast. Dette er, selvfølgelig, bevissthet. Et enormt spekter av nye teknologier er nær å bli presentert. Den største problemet er å få rokket ved det nåværende vitenskapelige paradigmet og komme videre. For mer enn tre hundre år siden ble vitenskapen deres sittende fast i en bakevje på grunn av at den begrenset seg til å kun bruke energier som var fysisk observerbare. Denne oppfatningen har sinket den naturlige utviklingen i dette overflateriket. I disse dager vil en serie realiteter om kort tid kulminere i en sann forståelse av hvordan man kan integrere denne stadig økende bevisstheten.

Dette behovet for å skape et nytt og mer plausibelt paradigme er av avgjørende betydning for den historiske spredningen av menneskeheten. Menneskene trenger å føle at de raskt beveger seg mot en større aksept av sin stadig økende bevissthet. Det tok et par århundrer for denne prosessen å komme dit den står i dag. Den bygger på et dypt ønske om å finne veien tilbake til evner menneskeheten hadde for lenge, lenge siden. Disse forskjellige evolusjonsmessige stegene var opprinnelig del av en operasjon som strakte seg fra Atlantis’ fall til for et par århundrer siden. Til å begynne med gikk fremskrittene svært langsomt. Det var først da Anunnakiene begynte å vie oss mindre oppmerksomhet at det utviklet seg til å bli en rask evolusjonsmessige operasjon. I løpet av de to siste tiårene har denne evolusjonsmessige prosedyren begynt å akselerere i generasjon etter generasjon. Vi så at fremskrittene skjøt fart og ting begynte å utvikle seg. Menneskeheten begynte å bevege seg raskt i retning av å utforme en ny art. Denne forvandlingen i bevissthet er i sannhet kroneksemplet på at dere står rett foran et møte med oss i stort antall.

Dette møtet er bygget på at dere aksepterer at dere er i ferd med å nå et punkt hvor deres oppfatning av virkeligheten forandrer seg. Dere nærmer dere utkanten av det galaktiske menneskeheten. Denne prosessen er en som deres forfedre ble nektet. Da Anunnakiene skiftet side, åpnet de opp mulighetene for dere til å utvikle dere raskt til noe som er ganske nær det dere var i tiden før Atlantis falt.  Dere har alle iboende i dere de grunnleggende verktøyene som dere eide før dere ble kastet ned i begrenset bevissthet. De siste tre århundrene har sett Himmelen akselerere den tidligere så saktegående operasjonen. Denne nye tidslinjen er godt hjulpet av det faktum at Føderasjonen er her for å hjelpe menneskeheten, og dette gjorde igjen at tempoøkningen ble mer merkbar.  Dere er i ferd med å komme dere videre forbi begrensningene i den manipulerte gen-pakken dere alle har. Faktum er at de siste få ukene har begynt å legge ned fundamentet for de forandringene Himmelen har gitt hver og en av dere. Vi er stolte av hvordan de Oppstegne Mesterne har hjulpet til med disse forandringene og sørget for at vi kommer stadig nærmere avsløringen av vårt nærvær.  En del forbløffende hendelser kommer stadig nærmere å skje!

Denne helt utrolige prosessen finner for tiden sted over alt på denne vakre kloden. Vi innser at det er en ørliten forsinkelse i fullførelsen av denne svært komplekse prosessen.  Vi forstår hvor fulldedikerte vi alle er med hensyn til disse avgjørende forvandlingene. Dette riket beveger seg i mer eller mindre tilfeldige rykk og napp, men likevel uopphørlig, mot en ny virkelighet. Deres verden kan ikke lenger eksistere på den samme måten som den gjorde på begynnelsen av det forrige århundret. Det er nødvendig at en hel hærskare av oppfinnelser og nye teknologier nå får komme frem og manifestere. Vi er i gang med å hjelpe våre venner med å manifestere disse tingene. Faktum er at vi er travelt beskjeftiget med å sette opp scenarioer som kan skape enorme nye muligheter. Denne virkeligheten som har vært holdt tilbake, må nå få manifestere på virkelig uhindret vis. Vi arbeider på en slik måte at alle disse tingene blir holdt hemmelige inntil det rette øyeblikket kommer. Flåten vår er således godt forberedt og klar for en plutselig avsløring og en serie spesielle tegn som kan føre oss frem til de høyst tiltrengte masselandingene. Følgelig venter vi å se en del overraskende oppdagelser som vil forvandle denne virkeligheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Situasjonen er for øyeblikket kaotisk i deres verden, men på velsignet vis er vi i ferd med gjøre denne virkeligheten klar for de mest forbløffende forandringer. Himmelen er i ferd med å få fotfeste igjen og vi vil få se mektige ting bre seg i denne virkeligheten. Anunnakiene lystret i lang tid de mørkes ordrer, men for øyeblikket er de med og sørger for at alle de nye forandringene i dette velsignete riket manifesterer.  Himmelen anerkjenner av hele sitt hjerte viktigheten av det som om kort tid vil finne sted. Det er nødvendig at denne virkeligheten får sin frihet og sin velstand. Menneskeheten har ventet så altfor lenge på denne velfortjente belønningen. Alt er klart og det er like før det braker løs. Om kort tid vil det bli en vidunderlig feiring. Deres storslagne visjoner og vidunderlige fokus gjør denne tiden så velsignet for Himmelen og for oss. I den tiden vi går inn i vil vi se slutten på den lange forsinkelsen og dette vil på nåderikt vis føre til denne aldeles himmelske begivenhet.

La alle være velsignet og fylt av himmelsk nåde. Vi har med stor sorg bevitnet at de som har hatt makten har forsinket velsignelsene deres. Vi fryder oss og feirer disse vidunderlige gavene. En serie spesielle kunngjøringer vil, på hurtig vis, feie vekk alle de som feilaktig trodde at de kunne komme seg unna i et forbløffende avskjedsscenario. Det blir det ikke noe av. Det som har hendt hittil er kun en kort forsinkelse.  Alle de som vil bli arrestert og isolert fra menneskeheten venter fortsatt på å måtte smake de bitre fruktene av sine gjerninger. Vi gleder oss over at de som har gjort seg fortjent til slik straff, snart vil motta den.  Dette dreier seg ikke bare om å straffe de skyldige, men også om at alle skal få oppleve en sann følelse av at dette nye riket nå, på hellig vis, skal manifestere. La alle føle dypt i sine hjerter at en mektig bør er i ferd med å bli løftet av dem for å gjøre det mulig for de mest vidunderlige himmelske gaver å manifestere.

For lenge, lenge siden la Himmelen frem en agenda hvis hensikt var at menneskene til slutt skulle gjenforenes med sine familier i verdensrommet og i Himmelen. Dette hellige løfte er nær å bære frukt.  Det eneste målet for vår galaktiske familie er å hjelpe det som våre hemmelige, hellige samarbeidspartnere har greid å oppnå og i frydefull glede hjelpe til å transformere tilsynelatende endeløse generasjoner av gjeldsslaveri og sinnsyk evig økende gjeld. Tidevannet vil nå snu. Et nytt rike vil fødes. Mange dokumenter vil bli gjort til lov og gjøre helt nye regjeringer og ledelsesformer mulig.  Dette vil være de elementer som gjør deres velstand, frihet og uavhengighet mulig. Med disse verktøyene i hånden vil det gamle tyranniet bli gjort ende på og en ny måte å innrette denne virkeligheten på vil bli virkelighet. Følgelig vil vi leve på en helt ny måte og lære mye om oss selv!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. La denne vise at en ny virkelighet begynner å materialisere. Dere vil få en enorm velstand og fremgang for alle, og alt dere trenger for å gjøre deres drømmer og visjoner til virkelighet.  Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn020717.htm
Oversetter: Leif


putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions